V skutočnosti sme tím, či si to uvedomujete alebo nie a naše spojenie sa upevní.

Google+ Followers

pondelok 22. októbra 2012

SaLuSa, 22. októbra 2012


SaLuSa, 22. októbra 2012

Tešíme sa, že Vás vidíme demonštrovať za svoje práva, čo predstavuje pripomienku Vašim predstaviteľom, že sú vo svojich pozíciách aby slúžili Vám ľudom. Je medzi nimi len veľmi málo ľudí s dobrým srdcom a sú od seba príliš vzdialení, čo je dôvod prečo sa musia uskutočniť ďalekosiahle zmeny. Ak sa Vaši predstavitelia nedržia prísahy ktorú zložili, potom sa nemôžu sťažovať, keď budú odstránení. Problémom je, že korupcia a chamtivosť sa šíria ako rakovina a čoskoro by to bolo akceptované ako normálny spôsob práce. Skutočne potrebujete správne typy ľudí, aby Vás viedli na ceste dopredu, takých ktorí sú predvídaví a majú pochopenie aby Vás priviedli do Nového Veku. Poslední z Temných by na to boli úplne nevhodní a nebudú schopní zasiahnuť alebo ovplyvniť to, čo sa udeje.

piatok 19. októbra 2012

SaLuSa, 19. októbra 2012


SaLuSa, 19. októbra 2012

A sme tu, na pokraji veľkej epizódy vašej cesty dualitou ktorá skončí pre tých, ktorí sú pripravení vzostúpiť a zanechať tak Vašu súčasnú dimenziu. Neznamená to, že všetko sa zmení naraz, ale bude to mať za následok, že budete pozdvihnutí do vyššej dimenzie, kde budete s ďalšími dušami s podobnými vibráciami. Zabezpečí to život v ktorom budete prežívať blízku harmóniu a radostný vzťah so všetkými dušami. Tvrdosť a konflikty ktoré teraz zažívate nadobro zmiznú, pretože tie bytosti, ktoré spôsobujú takéto problémy nie sú pripravené vzostúpiť. Vzostup je pre tých z Vás, ktorí sa prebudili do svojho skutočného ja a usilujú sa pozdvihnúť. Keď dokážete akceptovať, že všetci ostatní sú Jedným s Vami a dokážete žiť svoj život tak, že rozdávate Bezpodmienečnú Lásku, ste perfektným príkladom toho kto je pripravený.

streda 17. októbra 2012

SaLuSa, 17. októbra 2012


SaLuSa, 17. októbra 2012

Uvedomujete si, že obzvlášť tento rok vzrástli úrovne Vášho vedomia do bodu, kedy ste viac ako vyrovnali temné energie? Dosiahli ste to priťahovaním Svetla do Vás a uzemňovaním na Zemi. Pomohlo to ukončiť dominanciu Temných ktorí úž len dúfajú, že vytvoria strach a oddialia svoju nevyhnutnú porážku. Ešte neskončili, ale my ich môžeme plne ovládnuť a ochraňovať našich spojencov. Ich konečné odstránenie bude preto naozaj len formalitou. Už sa viac nemôžu obracať na Reptiliánov s prosbou o radu a sú len slabým odrazom toho čím kedysi bývali. To znamená, že posledné týždne pred Vzostupom nebudú tak katastrofické, ako naznačovali niektoré staré predpovede. Skutočne s prítomnosťou Galaktickej Federácie Svetla, ktorá má právomoc zabrániť akémukoľvek významnému problému, budete mať celkom pohodlnú jazdu počas zvyšku Vašej cesty.

pondelok 15. októbra 2012

SaLuSa, 15. októbra 2012


SaLuSa, 15. októbra 2012
Ako monitorujeme Váš svet zisťujeme, že Vaše osobné prebúdzanie silnie a ľudia sú viac pripravení hovoriť medzi sebou o Vzostupe. Samozrejme exitujú problémy vo vyjadrení toho, čo to bude znamenať pre každého jednotlivca, ale aspoň je zasadené semienko vedomosti, ktoré bude rásť. Samozrejme existujú plány na poskytovanie informácií vo veľkom meradle aby bolo zabezpečené, že ľudia chápu aká nádherná príležitosť je daná každej duši. Stále bude existovať určitá nedôvera alebo strach medzi tými čo budú o Vzostupe počuť prvý krát, ale keď budú vidieť ostatných prijímať správy s otvorenou náručou, budú sa cítiť istejšie ohľadom svojej budúcnosti. V skutočnosti majú ľudia tendenciu spájať sa do veľkých skupín a Váš inštinkt Vám hovorí, že v množstve je istota.

piatok 12. októbra 2012

SaLuSa, 12. októbra 2012


SaLuSa, 12. októbra 2012

My sme museli rovnako ako Vy znášať omeškania, ale pokiaľ stále dokážeme dokončiť naše úlohy podľa plánu, nespôsobuje nám to veľké starosti. Ľahko sa vieme prispôsobiť rôznym situáciám ktorým čelíme, ale pre Vás to znamená väčšiu frustráciu, pretože Vám nevieme bezprostredne poskytnúť viac než čisté detaily o tom, čo sa práve deje. Pri sledovaní Vašich aktivít vidíme množstvo rôznych skupín, ktoré siahajú po svojej slobode a robia dobrú prácu, ktorá urýchľuje neodvratný koniec všetkých Temných. Budeme tam, aby sme ich konečne odsunuli do zabudnutia, aby viac nepredstavovali hrozbu pre Vás alebo nás. To bude pre nás signálom, aby sme na plné obrátky pokračovali v našej misii. Pri najlepšej vôli je kolaps ekonomiky neodvratný a nedá sa mu zabrániť. Ste svedkami posledných zúfalých pokusov Temných aby si udržali to, čo im ešte zostalo, ale ich moc sa stráca veľmi rýchlo.

pondelok 8. októbra 2012

SaLuSa, 8. októbra 2012


SaLuSa, 8. októbra 2012

Nikdy nie je príliš neskoro zamerať sa na Vzostup a uvedomte si, že ak sa cítite byť pripravení, tak ste určite v bode kedy by ste to mohli dosiahnuť. Postupovať vpred vyžaduje sústredenie a zámer ale musíte chápať, že to či vzostúpite závisí na úrovni Vášho vedomia. Musíte konať v zmysle Vášho chápania bytia v Jednote so všetkým živým, nech už je akékoľvek a robiť tak bez výnimky. Láska je kľúčové slovo, ktoré zabezpečí že uspejete, ale budete na tom musieť pracovať, aby ste prekonali tie ľudské emócie, ktoré Vás brzdia. Máte tendenciu najskôr konať a pýtať sa otázky neskôr, takže musí byť nájdený nový spôsob reagovania na situácie. Odpúšťanie je tiež dôležité keď ste boli obeťami činov niekoho iného aj keď s tými činmi nemáte nič spoločné.

piatok 5. októbra 2012

SaLuSa, 5. októbra 2012


SaLuSa, 5. októbra 2012
Mnohé veci sa blížia k vyvrcholeniu a dokonca aj Odhalenie môže byť po prvý krát oznámené z neočakávaných zdrojov. Ak sa tak stane, prinúti to množstvo ďalších krajín priznať aké kontakty mali ony. Niet pochýb, že bude panovať neochota priznať v plnej miere, na akej úrovni prebiehali. Avšak nastal čas aby pravda vyšla na povrch a nakoniec väčšina bude len priznaním toho, čo je už známe. Bezpochyby bude použitá národná bezpečnosť ako výhovorka na zadržiavanie informácií ohľadom dohôd s mimozemšťanmi, ktorí spolupracovali s vládou Spojených Štátov v podzemných základniach. Ide aj o to ako sa k nim chovali a ako dopadli tí, ktorí boli zachránení z havarovaných plavidiel. Pre Temných je toho v stávke strašne veľa a pravda bude odhalená, keď fakty konečne vyjdú na povrch.

streda 3. októbra 2012

3.10.2012


SaLuSa  3. októbra 2012

Ako ste si určite všimli, nepokoje medzi svetovou populáciou sa šíria. Ľudia už nie sú viac pripravení trpieť kvôli nezodpovednosti Bankárov, ktorí zapríčinili zavedenie veľmi ťažkých úsporných opatrení v zainteresovaných krajinách. Vlády sa boja sily ľudí a vedia, že keď vytrvajú, budú nútené nájsť iné riešenie týchto problémov. Z dlhodobého hľadiska je úplným riešením odpustenie dlhov, ale budete musieť počkať a uvidíte či toto riešenie bude akceptované. Vy ľudia ste boli zámerne držaní v nedostatku kvôli snahe Iluminátov spraviť Vás na nich závislými. Takýmto spôsobom Vám boli schopní diktovať ako presne sa mali Vaše životy vyvíjať.

Takže táto hra o moc sa hrá ďalej, ale výsledok sa prikláňa k ľuďom, ktorí sa prebudili z toho ako boli klamaní, aby dovolili Temným riadiť ich životy. Ako Zvrchované Bytosti ste mali mať oveľa vyššiu kvalitu života a Vaše vlády mali na to viac ako dosť prostriedkov, aby tak mohli urobiť. Bohatí a mocní Vás brzdili, aby si udržiavali svoju vlastnú pozíciu v spoločnosti. Keď bude bohatstvo prerozdelené, uvidíte že ho bol vo svete dostatok pre každého, aby si užíval život v hojnosti. Zmeny ktoré spôsobia návrat k blahobytu sú k pripravené a postupne sa udejú vo Vašich životoch. My z Galaktickej Federácie v tom zohráme svoju úlohu a plány už boli pripravené.

Rovnako ako Vy, aj my čakáme kým nastane dostatočný pokrok na to, aby sme mohli pokročiť v našom záväzku voči Vám, aby sme zaistili že cesta k Vzostupu sa otvorí oveľa rýchlejšie. Samozrejme s rýchlo sa blížiacimi konečnými časmi chceme mať možnosť prísť na Zem, pretože naša technológia umožní aby sa komunikácia pozdvihla na efektívnejšiu úroveň. Potom môžeme osloviť svet, ktorý bude počuť to čo Vám máme povedať v jednotlivých jazykoch. Vo všeobecnosti musíme zabezpečiť, aby sa všetci dozvedeli o Vzostupe a aby mali možnosť sa toho zúčastniť. Niektorí samozrejme budú mať len veľmi malý alebo žiaden záujem, ale aspoň nebudú môcť povedať, že o tom nevedeli.

Vidíme, že rozdiel na Zemi medzi tými zo Svetla a tými, ktorí sú stále držaní nižšími energiami sa zväčšuje. Prebúdzanie sa postupne rozširuje a mnohé duše si uvedomujú svoj väčší potenciál na uskutočnenie zmien v ich životoch k lepšiemu. Nedostatok viery v Boha ľuďom nevyhnutne nezabraňuje aby vzostúpili, pretože mnohí z nich sú vo svojom srdci veľmi láskaví a slušní ľudia. Je to to čo je vo Vašom vnútri čo sa počíta, ale vždy sa vraciame k tomu, že je potrebe správať sa k ostatným ako k sebe samým. Budeme Vám opakovane pripomínať, že ste Všetci Jedným a ak to dokážete akceptovať, budete sa posúvať do Svetla kvôli Vašej láske ku všetkým Bytostiam. Pozdvihnúť sa je celkom jednoduché, nie komplikované a zažijete tým vyšší stupeň vedomia.

Ani na chvíľu nepochybujte, že ste mocné bytosti a nijako neobmedzujte svoju schopnosť dosiahnuť vyššiu úroveň existencie. Máte potenciál byť čímkoľvek si želáte, ale musíte na tom pracovať aby ste boli úspešní. Nehovorí sa o Vás ako o Bohoch bez príčiny a mnohí z Vás sú už Majstrami. V blízkej budúcnosti objavíte svoju skutočnú identitu a zistíte ako veľmi ste profitovali na Vašich skúsenostiach v dualite. Budete pokračovať v prekonávaní ďalších skúseností, ale vo vyšších dimenziách je rýchlosť evolúcie oveľa pomalšia. Samozrejme, nebudete sa stretávať s výzvami dennodenne tak ako teraz a nebudete mať ani možnosti sa tak rýchlo vyvíjať.

Po tak dlhom čase v nižších vibráciách bude pre Vás príjemnou zmenou posunúť sa do mierumilovných dimenzií, kde sa môžete uvoľniť a užívať si. Existuje veľmi veľa ďalších úrovní do ktorých sa môžete posunúť a každá z nich má vyššie vibrácie a úroveň Svetla. Napokon dosiahnete stav, kedy nebudete mať potrebu mať formu tak ako ju teraz chápete, ale môžete si ju zaobstarať, ak si to situácia bude vyžadovať. Nedostanete všetky výhody naraz, ale rýchlo získate tie ktoré Vám nahradia to čo zanechávate za sebou. Denné povinnosti a nepríjemné vlastnosti života v tretej dimenzii už nebudú viac existovať a všetko bude nádherný a uspokojujúci zážitok.

Stále sa pozerajte na veci z tej svetlejšej strany, dokonca aj keď trpíte chorobou alebo telesným postihnutím, pretože to nebude s Vami o moc dlhšie. Vaše telo sa už teraz mení a Vaše vibrácie budú čoskoro dosť silné na to, aby to zvrátili. Myšlienka na to, že máte perfektné telo to pomôže vytvoriť, pretože to na čo sa zameriate, to dostanete. Preto Vás vyzývame aby ste sa sústredili na Svetlo a nie na veci z nižších energií. Nepochybujte o svojich schopnostiach, pretože dokážete tvoriť samotnými myšlienkami. Kolektívne to samozrejme narastá exponenciálne a posúva Vás to vpred k Vzostupu. Je to ešte viac zosilnené Svetlom, ktoré k Vám prichádza z mnohých zdrojov, ktoré sú na Zemi aj mimo nej.

Neustále sme Vás informovali, že ako vysoko spirituálna bytosť bol Barack Obama predurčený na to, aby vyhral prezidentské voľby. Teraz vidíte, že jeho pozícia vyzerá istá a to znamená, že môžeme počkať aby sme sa zúčastnili odhalenia neskôr. Prinesie to začatie mnohých veľkých zmien a konečne uvidíte kolaps Temných. Už presluhujú a mali už dosť dávno odísť, ale snažia sa zapierať zjavný fakt, že Svetlo zvíťazilo. Nepomohla tomu apatia ľudí, ktorí neboli schopní vidieť ako im bola odoberaná sloboda.

Som SaLuSa zo Síria a informujem Vás, že pokračujeme v odstraňovaní temných síl, ktoré používali základne na Zemi po veľmi dlhú dobu. Nie je im už viac dovolené zostať a nemajú miesto v procese Vzostupu. Ich existencia bola zatiaľ hlavne dedičstvom spred niekoľko tisíc rokov a dôkazy o tom sa stále nachádzajú vo Vami zaznamenanej histórii. Ako mnohí z Vás viete, v nedávnej dobe bolo umožnené Šedým aby pobývali na Zemi na základe dohody s Vašou vládou Spojených Štátov, ale títo musia tiež odísť.


Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

pondelok 1. októbra 2012

SaLuSa, 1. októbra 2012


SaLuSa, 1. októbra 2012

Vstupujete do ďalšieho mesiaca a keď sa obzriete vidíte, ako čas rýchlo ubehol. Počas tohto času ste ako Pracovníci Svetla vykonali tak veľa aby ste pozdvihli úrovne vedomia a veľké prebúdzanie sa uskutočňuje. Je to obrovský úspech v kontraste s pokusmi Iluminátov odvádzať Vašu pozornosť a vyvolávať strach. Zatiaľ ste neboli svedkami rozsiahlych zatýkaní ako sa očakávalo, ale napriek tomu všetky zmeny o ktorých sa hovorilo pokračujú. Odklady ukázali koľko ste sa toho naučili tým, že ste sa sústreďovali na dôležitejšie záležitosti súvisiace s Vaším vlastným vývojom. Nie je sebecké myslieť na seba, pretože nikto iný Vás nemôže pripraviť na Vzostup, aj keď o tom môžete nájsť množstvo informácií, ktoré Vám pomôžu.

1.10.2012


SaLuSa  1. októbra 2012

Vstupujete do ďalšieho mesiaca a keď sa obzriete vidíte, ako čas rýchlo ubehol. Počas tohto času ste ako Pracovníci Svetla vykonali tak veľa aby ste pozdvihli úrovne vedomia a veľké prebúdzanie sa uskutočňuje. Je to obrovský úspech v kontraste s pokusmi Iluminátov odvádzať Vašu pozornosť a vyvolávať strach. Zatiaľ ste neboli svedkami rozsiahlych zatýkaní ako sa očakávalo, ale napriek tomu všetky zmeny o ktorých sa hovorilo pokračujú. Odklady ukázali koľko ste sa toho naučili tým, že ste sa sústreďovali na dôležitejšie záležitosti súvisiace s Vaším vlastným vývojom. Nie je sebecké myslieť na seba, pretože nikto iný Vás nemôže pripraviť na Vzostup, aj keď o tom môžete nájsť množstvo informácií, ktoré Vám pomôžu.

Vonkajšie dianie nie je dôležité pre Váš pokrok, ale poskytuje Vám príležitosť pochopiť čo Vás v budúcnosti čaká. Vaše osvietenie je to čo ste si zaslúžili zvyšovaním svojich vibrácií a odráža Vaše väčšie pozdvihnutie do Svetla. Nemôžete sa len tak rozhodnúť, že by ste chceli vzostúpiť a byť úspešní bez toho, aby ste do toho najskôr nevložili potrebné úsilie. Nie je potrebné absorbovať množstvá informácií, aj keď mnohé z nich Vám pomôžu rozšíriť Vaše pochopenie. Čo je dôležité je akí ste vo vnútri a či ste boli schopní pri pohľade von akceptovať, že všetci ste Jedným. Toto výrazne pokročí, aby Vám to pomohlo vytvoriť vyššiu úroveň vedomia.

Akonáhle budete na ceste stať sa Pracovníkom Svetla, budete smerovať k Vášmu naplneniu. To neznamená, že sa z Vás musí stať učiteľ alebo ten čo vedie ostatných, ale aby ste sa svojím príkladom stali žiariacim Svetlom. Takto môžete pozdvihnúť ostatných nech ste kdekoľvek pomocou priateľského úsmevu alebo slova a má to oveľa väčší dopad ako si viete predstaviť. Budete sa musieť spriateliť s Vaším egom, ktoré sa bude stále pokúšať udržať Vaše „staré ja“ aby ste nezabudli akými ste bývali. Tam sa odohrajú Vaše veľké zmeny ako sa pozdvihujete z nižších vibrácií a zo všetkého čo je ich súčasťou. Môže to dokonca znamenať starostlivo si vybrať nových priateľov, ktorí budú viac kompatibilní a budú chápať zmeny vo Vás. Tie duše s nižšími vibráciami sú často veľmi hrubé a oddávajú sa v negatívnych činoch a môžete sa s nimi cítiť nepríjemne. Avšak ako sa pozdvihnete, naučíte sa tiež ako sa pred nimi chrániť.

Vďaka zákonu príťažlivosti uvidíte, že prirodzene k sebe priťahujete tie duše, ktoré majú podobné vibrácie. Sú to priateľstvá, v ktorých si navzájom pomôžete v postupe a s najväčšou pravdepodobnosťou to bude pokračovať cez Vzostup a ďalej. Niektoré prepojenia môžu byť veľmi silné a môžu znamenať, že ste boli v minulosti spolu veľa krát a prichádzate z rovnakej Hviezdnej Rodiny. Pamätajte, že každá duša prišla na Zem z inej civilizácie a vy ste rovnako mimozemšťanmi ako ostatní. Je to naozaj dôvodom, prečo sa pri tejto myšlienke cítite ako doma. Časom budete predstavení Vašej skutočnej rodine, ktorá sledovala Váš pokrok a budú nadšení sa s Vami znovu stretnúť.

Zem bola miestom Vášho testovania a so svojimi nízkymi vibráciami Vám mohla len málo umožniť aby ste spoznali Vaše ozajstné ja. Tak ako akákoľvek iná duša ste sa miestami úplne ponorili do svojho života bez toho, aby ste si uvedomovali, že ste boli odrezaní od svojej skutočnej reality. Tak to aj bolo zamýšľané, aby ste úplne prežívali nižšiu dimenziu a všetky jej výzvy. Odpútavalo by to Vašu pozornosť a dokonca by Vás to deprimovalo, keby ste vedeli o živote ktorý ste opustili, keď ste sa prvý krát inkarnovali na Zemi. Teraz je to iné, pretože ste sa posunuli späť do Svetla a chápete Váš pravý pôvod ako silnú dušu s nesmiernou schopnosťou tvoriť. Keď vzostúpite, budete znovu schopní tieto sily používať, keď sa stanete dôveryhodnou dušou s množstvom vedomostí.

Takže Drahí, tlačte na svoje pozdvihnutie a nenechajte sa odradiť tým čo sa deje okolo Vás. Všetko v skutočnosti napreduje aby Vás priviedlo k ukončeniu tohto cyklu Vzostupom a budete profitovať zo všetkého čo Vám bolo sľúbené. Nemíňajte svoju energiu obavami o ostatné záležitosti, pretože všetko sa skončí perfektne a podľa Božieho bezchybného plánu pre Vás všetkých. Ubezpečujeme Vás, že čistenie zeme už prebieha, dokonca aj keď o tom nevidíte a nepočujete veľa dôkazov. S našimi spojencami vykonávame spoločné operácie a nielen že udržiavame rovnováhu na Zemi, ale zabraňujeme stupňovaniu škôd. Čoskoro sa pokrok ohromne zrýchli ako sa budú na verejnosť dostávať nové zariadenia a bude ešte rýchlejší, keď sa dostaneme na Vašu Zem.

Ako ste si možno vedomí, stále intenzívne tlačíme na to, aby sa prejavili výsledky práce ktorú naši spojenci vynaložili na odstránenie Temných. Nemôžu viac odkladať čas kedy priznajú že tento boj prehrali, ale napriek tomu arogantne pokračujú vojenskými operáciami, ktoré naďalej spôsobujú smrť a deštrukciu. Udivuje nás koľko času budú ešte Vaši vodcovia potrebovať kým pochopia, že vojny nikdy problémy nevyriešili. Jednoducho to vyhrocujú až pokým, ako sa v minulosti často stávalo, sa začne svetová vojna s obrovskými stratami na životoch. Odpoveďou na to je posielanie Vašej Lásky a Svetla kdekoľvek existuje hrozba a obzvlášť tým vodcom, ktorí sa na tom priamo podieľajú. Určite to pomáha a tu prichádza na radu Váš nástroj, viera v silu Svetla.

Láska je tá najsilnejšia energia zo všetkých a na Vašej súčasnej úrovni ste ju videli v akcii pri liečení a napriek prítomnosti nižších energií to funguje. Potrebujete vieru a pochopenie v opačnom prípade nebude mať maximálnu silu ktorú jej môžete dať. Materinská láska je známa tým že lieči a je ďalším príkladom toho čo dokáže. Každý z Vás máte do určitej miery v sebe schopnosť liečiť, ale často o tom pochybujete, takže to nemá ten plný zámer, ktorý by to mohlo mať. Buďte pozitívni a spravte svoj podiel práce tým, že pomôžete pozdvihnúť Zem a všetok život na nej. Pamätajte, že vzostúpite spolu s Matkou Zemou a mnohé ďalšie životné formy sú tiež pripravené posunúť sa ďalej. V neposlednej rade sú to zvieratá, z ktorých mnohé sú Vašimi domácimi miláčikmi alebo boli zdomácnené, aby slúžili Vašim potrebám.

Som SaLuSa zo Síria a posielam Lásku a Požehnania v mene všetkých Vašich priateľov a rodiny na palube našich lodí.


Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All