V skutočnosti sme tím, či si to uvedomujete alebo nie a naše spojenie sa upevní.

Google+ Followers

streda 30. novembra 2011

28.11.2011
SaLuSa  28.11.2011Množstvo lásky ktoré je posielané na Vašu nádhernú planétu sa stále zvyšuje a stále sa bude, pretože Vám to pomáha dosiahnuť vyššiu úroveň vedomia. Podieľa sa na tom veľa Bytostí čistého Svetla a ich sila je za hranicou Vašej predstavivosti. Sú schopní kontrolovať tok Svetla tak, aby nebolo pre Vás príliš silné a v skutočnosti je celý proces vzostupu starostlivo pripravený aby zaistil maximálny úspech. Všeobecne povedané, pretože ste boli schopní priniesť energiu na Zem, siete boli posilnené a pomáhajú Vám zvýšiť úrovne vedomia. Nemôžme dostatočne zdôrazniť ako je táto doba pre Vás dôležitá a vyzývame Vás aby ste využili túto nádhernú možnosť vzostúpiť, ktorá je Vám ponúknutá. Prejde dlhá doba pokým bude na Zem znova sústredené také obrovské množstvo energie ako teraz, ktoré umožní všetkým dušiam vzostúpiť. Všetko čo na začiatok potrebujete je úmysel zmeniť svoj život na taký, kde vidíte všetky duše ako súčasť seba a začnete sa k nim správať s láskou a starostlivosťou tak, ako by ste si to želali pre seba.

Nič nie je vo Vašom živote také dôležité ako Vaša spirituálna evolúcia a pokiaľ si neželáte zostať v nižších vibráciách, musíte sa tešiť na možnosť zvýšiť vaše vedomie na vyššiu úroveň. Čokoľvek môžete cítiť, máte v sebe prirodzenú potrebu hľadať zmysel života, čo Vás bude poháňať stále ďalej. Odhliadnuc od komentárov ľudí, ktorí nie sú schopní spracovať myšlienku, že ste viac ako len Vaše telo a vedzte, že časť z Vás je nezničiteľná, čo je Vaším skutočným Ja. Získať skúsenosti ako ľudská bytosť vo fyzickej forme v tretej dimenzii je iba súčasťou veľkého dobrodružstva, ktoré sa teraz končí, s ukončením cyklu duality. Pre tých, ktorí vzostúpia to bude pokračovať ako nová skúsenosť v tele s bunkami na kryštalickom základe, ktoré bude niesť vyšší stupeň vedomia. Všetky predchádzajúce obmedzenia, ktoré Vás ovplyvňovali ako napríklad starnutie sa viac nebude objavovať a Váš život bude oveľa šťastnejší a uspokojujúci.

V skutočnosti nemôžete ostať pokojní pokiaľ sa jedná o Vašu evolúciu, dokonca ani vtedy, keď na sebe nepozorujete žiadne zmeny. Všetko okolo Vás sa vyvíja a zákonite musíte byť ovplyvnení dianím okolo seba. V dlhšom časovom horizonte sa budete chcieť posunúť za súčasnú hranicu keďže ste sa už poučili zo skúsenosti a hľadáte nové. Zmeny, ktoré na Vás čakajú Vás nenechajú na pochybách, že starý systém stratil hodnotu a nový prináša veľa možností na vývoj. Nie je to náhodou, ale je to súčasťou Stvoriteľovho plánu pre Vás, ktorý je vykonávaný Bytosťami, ktoré sa vrátili ku zdroju. Keď sa my z Galaktickej Federácie a budeme môcť s Vami diskutovať dá to šancu na zodpovedanie Vašich otázok. V tomto období sme Vašimi mentormi a už sme otvorili Vaše srdcia a mysle k väčšiemu pochopeniu prostredníctvom predošlých kontaktov s Vami.

Bolo potrebné, aby ste prevzali väčšiu zodpovednosť pre Váš spirituálny vývoj a získali viac vedomostí zvnútra. Až doteraz ste boli v tomto vo veľkom závislí na druhých a v mnohých prípadoch ste boli nasmerovaní na zlú koľaj, čo výrazne poškodilo Vašu schopnosť smerovať k pravde. Zisťujeme, že tam kde je viera veľmi silná, je veľmi ťažké prelomiť odpor k zmene, ale nastávajú časy, keď sa pravda bude dať ťažko odmietnuť. Prinesieme Vám pravdu o Vašej histórii takým spôsobom, že ju bude ťažké odmietnuť, pretože bude podložená nevyvrátiteľnými dôkazmi. To neovplyvní Vašu slobodnú vôľu, pretože tento dar je Bohom daný a nikto Vám ho nemôže vziať.

Čo Vás všetkých presvedčí bude schopnosť ukázať Vám historické udalosti tak, ako sa skutočne stali. Takýmto spôsobom pravda nemôže byť odmietnutá a Vaša história môže byť prepísaná podľa toho, ako sa to skutočne stalo. Toto je dôležité na to, aby ste úplne pochopili spôsob, akým boli Vaše životy kontrolované negatívnymi vplyvmi, ktoré sa vyskytli vo Vašom vesmíre. Avšak keď vzostúpite nebudú mať nad Vami takú moc, pretože ich vibrácie sú príliš nízke na to, aby existovali na takejto úrovni.

Kúsok po kúsku začínate vidieť oveľa väčší obraz toho, kam patríte a napriek pokusom Temných zabrániť tomu, ste predurčení uspieť vo Vzostupe. V podstate je to prirodzenou súčasťou Vašich skúseností, bez ktorých nemôžete postúpiť do vyšších dimenzií. V minulosti sme sa podieľali na mnohých procesoch vzostupu a ten Váš je tým najunikátnejším, ktorý Vám umožní vzostúpiť s Vašimi fyzickými telami. Pravdepodobne to je niečo čo si neviete predstaviť, ale niekde vo Vašom podvedomí máte hlboké spomienky na časy, keď ste to už v minulosti prežili. Vždy pamätajte, že ste všetci raz boli oveľa vyššími bytosťami a opustili ste tieto sféry len preto, aby ste získali skúsenosti z viac fyzickej existencie.

Drahí, skok do vyššej dimenzie bude dosť pozoruhodný pre rýchlosť akou sa to všetko odohrá. Sme zodpovední za väčšinu pokroku, ktorý nastane a je logické, že musíme začať veľmi rýchlo. Časovanie je flexibilné a meškanie nevnímame rovnako ako vy. Vieme presne, kedy sa určité udalosti musia udiať, takže našou výhodou je schopnosť počkať na správny čas kedy nám bude dovolené ísť do akcie.

Svet potrebuje poslednú dávku Svetla ktorá exponenciálne zvýši úrovne vedomia a ktorá Vás posunie dopredu na úroveň, kde budete mimo vplyvu Temných. V tomto stave sa budete môcť plne sústrediť na záverečné kroky ktoré Vás privedú k Vzostupu. Už ste na tejto ceste a poskytneme Vám akúkoľvek potrebnú pomoc aby ste ďalej napredovali. Bude to slávne víťazstvo na ktorom ste pracovali po celé veky a vždy ste vedeli, že bude Vaše.

Som SaLuSa zo Síria a hovorím Vám, že dodržíme náš sľub aby ste si boli viac vedomí našej prítomnosti na Vašom nebi. Je naším zámerom nadviazať s Vami viac kontaktov a ukázať Vám viac našich plavidiel na Vašom nebi. Malo by to priviesť odhalenie oveľa bližšie, čo privítame ako prvý krok k ďalším odhaleniam.


Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili:Martin a Danica 


  
Originals and translations of Galactic Messages available at


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

utorok 29. novembra 2011

25.11. 2011
SaLuSa  25.11. 2011Tí z Vás, ktorí sledujú dianie vo Svete, si nemohli nevšimnúť, že výsledok, ktorý sme predpovedali sa začína napĺňať. Masívne bankové a finančné problémy jasne smerujú do krachu a neexistuje spôsob ako tomu zabrániť. Žijete vo svete ktorý sa nachádza v chaose a stabilným tempom mieri do implózie. Ľudia už vidia nedostatky starého systému, ale doteraz nenašli žiadne reálne odpovede, ktoré by tieto problémy vyriešili. Množstvo vlád kolektívne odsúhlasilo nový prístup k bankovníctvu, ale ešte sa uvidí, kto ich pretaví do praxe. Táto situácia nám dáva príležitosť pomôcť našim spojencom presadiť sa a s našou pomocou načrtnúť to, čo bude potrebné na nastúpenie novej cesty, ktorá bude riešením Vašich problémov. Pozornosť venujeme aj Programu Hojnosti, ktorý bude nasledovať po týchto zmenách, takže usilovne pracujeme na tom, aby sme dali nového systému formu. Veľa z toho čo príde je závislé na oznámení Odhalenia, ktoré je pripravené a čaká sa len na odsúhlasenie pevného dátumu.

Ako ubiehajú týždne, rastie tlak na začatie zmien, ale nemá zmysel ísť do toho po hlave, keď sa tak dlho trpezlivo čakalo. V podstate by sme nič nezískali ak by sme to spustili predčasne, pretože naše kroky musia byť koordinované s Vami, aby sme tomu zabezpečili hladký priebeh. Galaktická Federácia naďalej podrobne monitoruje aktivity Temných, pretože aj keď ich systém je hore nohami, stále môžu predstavovať nebezpečenstvo. Zmarili sme ich schopnosť spôsobovať veľké katastrofy a zabránili sme im zapájať sa do diania na strednom východe. Tieto krajiny musia sami vyriešiť svoje problémy a čo najskôr začať reagovať na požiadavky ich vlastných ľudí. V minulosti sa západ úmyselne sústreďoval na ropné polia a často vyvolával problémy a vojny aby tieto krajiny oslabil a prevzal v nich moc. Pôvodným obyvateľom vzal kolonializmus krajinu aj jej bohatstvo, čo sa napraví, keď bude znovu nastolený mier.

V mnohých prípadoch ste boli väznení, aj keď predstierali, že ste slobodní, čo je ale veľmi ďaleko od pravdy. Skutočná sloboda bude obnovená vtedy, keď odstránime všetkých Temných a nové vlády budú dodržiavať Ústavu. Veľa zákonov ktoré v súčastnosti platia je nelegálnych a budú zrušené. Ľudia, ktorí boli neprávom potrestaní, alebo uväznení, budú rehabilitovaní. Tieto zmeny nastanú za našej asistencie, aby bolo zaistené, že sa znovu stanete Suverénnymi Bytosťami. Všetky tieto opatrenia pripravia cestu pre väčšie udalosti, ktoré prídu so Vzostupom a po ňom. Ako vidíte, čakajú nás rušné a napĺňajúce časy.

Touto dobou väčšina z Vás, ktorí sledujú spoľahlivé zdroje informácií už pochopila aký nádherný čas sa blíži. To by malo urobiť Vašu cestu v čase zmien viac znesiteľnú, ktorá s našimi technológiami ubehne hladko a celkom rýchlo. Naše plány sú v prípade potreby priebežne aktualizované a sme pripravení ísť do akcie akonáhle sa uskutočnia potrebné prípravy. Všetko je len kúsok pred dokončením a vieme, že do spustenia plánu ostáva veľmi krátky čas.

Buďte smelí a keď na Vaše presvedčenie útočia, stojte si pevne za ním, pretože keď si niektorí ľudia uvedomia, že svet sa permanentne mení, nebudú sa chcieť vzdať toho, čo majú. Vo svojich srdciach budú vedieť, že evolúciu nemôžu zastaviť, ale budú tejto zmene vzdorovať kvôli strachu ktorý cítia. Ak Vás požiadajú, pomôžte im to pochopiť bez nátlaku, jednoducho im dajte práve toľko, čo je nutné na prekročenie prekážky na ich ceste k pochopeniu. Niektoré duše sú tu z dôvodu zažiť Vzostup z diaľky, bez túžby byť do toho priamo zapojení. Avšak všetky skúsenosti im pomôžu posunúť sa ďalej a zasadí to semienko, ktoré môže vyrásť do príležitosti na získanie veľkých vedomostí.

Slobodná vôľa funguje bez ohľadu na to, akú voľbu duša spraví, pretože je známe, že tam kde sa vyskytnú negatívne situácie máte vždy ďalší pokus. Napokon Váš život je síce nekonečný, ale ste smrteľní a Stvoriteľ Vám nezabraňuje získavať skúsenosti mimo Zdroja, ak po tom túžite. Každá duša rastie kolektívnymi skúsenosťami a úrovne vedomia sa rýchlo zvyšujú. Nad Zemou, pod ňou a rovnako aj na nej sa všetci pozdvihujete tak, že si navzájom zvyšujete úrovne Vášho vedomia. Ste ako Jedna Veľká Duša a s Vaším súčasným prebúdzaním ste schopní „cítiť“ Jednotu v ktorej existujete. Je pravdou, že čo robíš jednému, robíš zároveň všetkým ostatným. Keď dosiahnete túto úroveň pochopenia, budete akceptovať viac zodpovednosti za Vaše myšlienky a činy uvedomujúc si, že vytvárate energiu, ktorá ovplyvňuje ostatných.

To, že sa mnohí z Vás pripravujú na koncoročné sviatky je vítaným odpútaním sa od každodenných negatívnych informácií, na ktoré sa sústredia médiá. Využite príležitosť tešiť sa zo spoločného stretnutia, keď sa rodiny spoja a obnovia lásku ktorá medzi nimi existuje. Darovanie je dobré pre dušu, ak je nezištné. Je obrovskou radosťou hlavne čo sa týka detí, keď môžete sledovať ich výraz radosti a šťastia. Oni nehodnotia podľa ceny a často sa potešia jednoduchým darom. Dospelí majú na to niekedy iný pohľad, ale ako vždy, dôležitá je myšlienka, ktorá sa ráta a mala by byť ocenená.

V závislosti na úrovni Vášho vedomia budete môcť koncom tohto roka oslavovať viac ako inokedy, pretože rok 2012 sa blíži a bude skutočne výnimočný. Bude skutočne ako žiadny iný pre všetky tie dobré dôvody a my ďakujeme všetkým tým, ktorí prišli na Zem šíriť Svetlo. Tento rok sa bude pamätať po veľmi dlhý čas a bude sa spomínať po celom Vesmíre. Fakt, že ste premohli Temných a že vzostup je zaistený je pozdvihnutím, ktoré zaručilo bezpečnosť celého Vesmíru a to, že Vzostup bude úplne dokončený.

Som SaLuSa zo Síria a je mi veľkou cťou pracovať s takýmito nádhernými dušami. Všetkým Vám žehnám a posielam Vám moju lásku.


 
Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili:Martin a Danica 


  
Originals and translations of Galactic Messages available at


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

pondelok 28. novembra 2011

23.11.2011
SaLuSa  23.11. 2011Sila ľudí rastie a to čo sa deje vo svete je ukážkou toho, akí úspešní dokážete byť, keď sa spojíte pre spoločný cieľ. Môže chvíľu trvať, kým dosiahnete úplný úspech, ale akonáhle sa veci dajú do pohybu zotrvačnosť ich bude hnať ďalej. Vlády buď zoberú na vedomie Vaše požiadavky, alebo ich na vlastné riziko budú ignorovať. Vy ste tí, ktorí vytvorili podmienky, ktoré nám a ďalším umožnili prísť Vám na pomoc a my samozrejme pracujeme v zákulisí a ovplyvňujeme aktivity vo Váš prospech. Ako viete, monitorujeme momentálne dianie, rovnako ako plány Temných. Snažíme sa Vás nasmerovať na čo najstabilnejšiu cestu, aby sa predišlo násilnostiam. Čím viac úrady potláčajú pokojné demonštrácie, tým viac podpory získavajú. Svetová populácia sa práve zobúdza a začína si uvedomovať ako bola po celé veky zotročovaná a neprestane sa dožadovať zmeny pokiaľ ľuďom nebude navrátená ich suverenita.

Boj teda ďalej pokračuje, Pracovníci Svetla prinášajú na Zem čím ďalej tým viac Svetla, ktoré zvyšuje vibrácie do nových výšok. Buďte si istí, že všetko pokračuje podľa plánu a dostali sme sa do bodu, kedy prišiel čas na razantnú akciu. Naši spojenci pracujú tvrdo a my im občas pomáhame v dosahovaní nami stanovených cieľov. Ako sme už v minulosti spomínali, radi by sme uvideli pokrok koncom tohto roka, ktorý uvoľní cestu pre väčší skok vpred. Vo veciach, ktoré sa Vás týkajú vždy používajte svoju intuíciu a tak isto ju používajte tam, kde vidíte potrebu chrániť sa pred následkami akýchkoľvek udalostí. Máme na mysli možné nedostatky jedla a výpadky energií, ktoré Vám v niektorých oblastiach môžu dočasne spôsobiť nepríjemnosti. Myslite na to, že v blízkej budúcnosti k Vám budeme oveľa bližšie a s najväčšou pravdepodobnosťou Vám budeme môcť priamo asistovať. Žiadne problémy, ktoré nastanú nepotrvajú dlho, pretože boli očakávané a pripravili sme sa na ne.

Začínate si uvedomovať, že napriek strašným predpovediam katastrôf prichádzajúcich so záverečnými časmi sa nič také nestalo, čo sa zmenilo Vašou zásluhou. Počas dlhého obdobia ste úspešne tvrdo pracovali na zvýšení úrovní vibrácií, čo zabránilo potrebe drastických zmien. Aj keď čistenie a fyzické zmeny sú stále nevyhnutné, namiesto dramatických globálnych sa z nich stali menšie, lokálne. Keď sa k Vám budeme môcť pripojiť, budeme pracovať spolu a rýchlo vyriešime výzvy, ktoré Vás čakajú. Väčšina čistenia dokonca ani nevyžaduje aby sme boli priamo na Zemi a môže byť vykonávané priamo z vesmíru. V skutočnosti sme to vykonávali po celkom dlhú dobu, čo je dôvodom prečo niektoré z Vašich veľkých nehôd spôsobili len problémy v obmedzenej miere. V období jadrových testov znečisťujúcich Vašu atmosféru, sme boli zodpovední za jej vyčistenie.

Veľmi Vás obdivujeme za všetko čo ste sa rozhodli absolvovať v skúške duality, napriek vedomiu, že táto skúsenosť bude extrémne ťažká. Len teraz sa väčšina z Vás prebúdza do svojej ozajstnej identity a do faktu, že nie ste len Vašimi fyzickými telami, ale Bytosťami Svetla. Po tisícročiach a množstve prežitých životov ste objavili schopnosť nastaviť svoj zámer na to, čo naozaj chcete a tiež to, že nie ste na nikom závislí. Časom budete úplne nezávislí s možnosťou slobodného výberu Vašich vlastných skúseností a ten čas nie je až tak ďaleko. Je to záležitosť pozdvihnutia sa vyššie tak, že budete Bytosťou vyšších sfér a vzostup je súčasťou tejto cesty.

Zatiaľ berte Vaše každodenné problémy ako súčasť života a vedzte, že napomáhajú koncu, ktorý Vás prenesie do nového obdobia skúseností. Nebudete musieť prejsť cez dlhé obdobie obnovy, pretože rekonštrukčné práce budú prebiehať veľmi rýchlo. Vtedy už budeme na Zemi a spoločne budeme pripravovať priestor pre ukončenie cyklu duality. My z Galaktickej Federácie sme sa dlho pripravovali na túto časť, ktorú zrealizujeme veľmi rýchlo a všeobecne vzaté, ste pripravení sa k nám pridať. Úrovne vedomia mnohých z Vás dosiahli úroveň, ktorá Vám umožňuje dostatočne chápať vyšší zmysel človeka a pracovať na tomto cieli. Nasledujúci rok bude rokom obrovských úspechov a v neposlednom rade rokom prelomenia bariér, ktoré Vás rozdeľovali. Či to už bolo v dôsledku politických, náboženských, alebo rasových dôvodov, človek prirodzene inklinuje k vľúdnosti a mierumilovnosti. Budete schopní spolupracovať bez strachu, keďže vojny a hrozby vojen budú zastavené a dôvera medzi ľuďmi sa vráti. Spravodlivosť bude tiež obnovená a tam kde to bude možné sa všetky akty nespravodlivosti na nevinných ľuďoch napravia. Vieme, že mnohí z Vás boli obeťami vymyslených obvinení a ak ste stále vo väzbe, alebo uväznení, budete prepustení.

Politika sa zmení tak veľmi, že v nej nebude miesto pre podplácanie, alebo korupciu a úprimnosť a transparentnosť zaistí, že môžete mať plnú dôveru voči tým zvoleným. Už sme kontaktovali tých politikov, ktorí predstavujú svetlo a dá sa im plne veriť, že budú mať v srdci Vaše najlepšie záujmy, keď budú zvolení do dočasných vlád. Ešte je veľa práce, ale plánovanie prebieha už dosť dlhý čas a tí, ktorí budú s nami pracovať sú dôveryhodní a vedia čo sa od nich očakáva. V budúcnosti bude politický systém fungovať inak a vy budete mať oveľa väčší vplyv na dianie a tento systém bude fungovať v prospech ľudí.

Drahí, Vaše čakanie čoskoro skončí a minulosť sa Vám bude zdať len ako zlý sen. Život sa bude rýchlo meniť na ten, ktorý si budete užívať a konečne naplní Vaše očakávania. Ako nastupujú nové energie a vedomie, že pozitívne zmeny sú vo vzduchu, do niektorých ľudských životov už teraz vstupuje pokoj. Zameriavajte sa na budúcnosť a nenechajte sa ovplyvniť súčasným chaosom, pretože bude trvať oveľa kratšie ako očakávate.

Som SaLuSa zo Síria a ďakujem Vám všetkým, že ste vynaložili námahu na prinesenie Svetla na Zem a jedného dňa zistíte, že toto je to, prečo ste sem prišli.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili:Martin a Danica 


  
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

streda 23. novembra 2011

SaLuSa 21.11.2011
SaLuSa  21.11.2011Keď ste sa rozhodli akým smerom pôjdete, nedovoľte nikomu odviesť Vás od Vášho cieľa a vedzte, že ste sa na túto dobu pripravovali veľmi dlhý čas. Dostali ste sa až takto ďaleko a teraz by ste už mali presne poznať účel Vašej práce. Vaša karma by mala byť pre všetky svoje dôvody a zámery takmer na konci a v tomto živote sa mnohí z Vás rozhodli vyčistiť ju úplne. Netrápte sa nad tým ak viete, že treba ešte niečo vyriešiť, pretože na všetko čo zostane v čase vzostupu môže byť uplatnený Zákon Odpustenia a preto sa to neprenáša ďalej. Kvôli karme trpelo veľa vzťahov, ale pamätajte, že akonáhle opustíte túto dimenziu, môžete sa jednoducho znovu stretnúť. Akceptujete, že Vaša pozemská rodina pracovala na vyčistení kolektívnej karmy Vás všetkých a keď dokončíte svoje karmické úlohy, táto záležitosť sa uzavrie. Mnoho krát sa rodiny inkarnujú spoločne a ako si viete predstaviť, každý hrá inú úlohu, dokonca zmenou pohlavia a často krát si aj úlohy vymenia. Toto je jeden z dôvodov, prečo by ste nemali súdiť druhých, pretože pokým sa nevrátite do vyšších dimenzií, nebudete mať kompletný obraz vysvetľujúci otázky „prečo“ a „načo“ ohľadom Vašich skúseností. Buďte si istý, že podľa potreby ste určite hrali aj svoje úlohy v pozícii temných. Toto nemusí znamenať nič iné len to, že ste prežili životy s negatívnymi postojmi.

Všetko okolo Vás sa deje v dokonalom súlade s Vesmírnym Zákonom, z čoho by ste sa mali tešiť. Inak by ste zakúsili skutočný chaos s malou šancou uniknúť následkom. Tí z Vás, ktorí nie sú osvietení veria, že toto je práve ten prípad a bez Vašej viery v budúcnosť nevidia žiadne východisko zo svetových problémov. Preto urgujeme našich spojencov dokončiť svoje aktivity, aby sme mohli zorganizovať odhalenie a nadviazať s Vami kontakt. Je to dôležité pre tie duše, ktoré nemajú žiadne, alebo len malé chápanie toho, kto im v skutočnosti pomáha. Veríme, že akonáhle budeme oficiálne predstavení a pozvaní pristáť na Zemi, budeme vnímaní ako priateľskí a náš plán na Vaše pozdvinutie bude Vami akceptovaný. Súčasť príprav na pozdvihnutie bude samozrejme znamenať odstránenie Temných z každej významnej pozície a keď sa tento očistný proces skončí, chceme byť schopní rýchleho postupu bez zdržovania.

Neplní sa Vám práve sen o mieri, ktorý nastane na Zemi a vojna nadobro skončí? Časy mieru sa už začali a určitú dobu sme tento mier pre Vás udržiavali. Nie raz, ale veľa krát za posledné pol storočie sme zastavili úmyselné akcie, ktoré mali začať ďalšiu svetovú vojnu. Tieto snahy naďalej pokračujú, ale my sme zakročili a zabránili použitiu jadrových zbraní. Nachádzajú sa tu niektoré temné skupiny, ktoré prekvitajú počas vojny a nie je pre nich žiadny problém dodávať zbrane obidvom stranám konfliktu. Toto sa dialo po veľmi dlhý čas a ukázalo sa to byť veľmi ziskové. Obchodníci so smrťou sú zadržiavaní a ich zbrane a vybavenie bude čoskoro zneškodnené. Boli časy, pred niekoľkými tisícmi rokov, keď ste o tomto nevedeli, bola ľudská rasa náchylná vnímať návštevníkov ako hrozbu Vašej existencie. Teraz sa spájate a zisťujete, že všetci ste Jedno a Váš pokrok najlepšie zabezpečí spolupráca. Nakoniec všetci budete smerovať k jednému cieľu, pretože sa snažíte o návrat ku Zdroju všetkého, čo existuje.

Každá duša nás aj tak čoskoro uvidí a my Vás osvietime tam, kde Vám prekážky bránia akceptovať pravdu, ktorú Vám ukážeme. V súčasnosti sa Vám zdá ťažké čo len uvažovať o tom, že Vaše presvedčenie môže byť spochybnené, ale bez povznesenia sa nad to nebudete schopní pohnúť sa ďalej. Nehovoríme, že máte veriť svojej intuícii? Táto rada nebola nikdy dôležitejšia ako teraz. Takýmto spôsobom Vás Vaše vyššie Ja dostane do situácií, ktoré prinesú potrebné odpovede. A na dôvažok máte Vašich Radcov a Anjelské Bytosti, na ktoré sa môžete v prípade potreby obrátiť. Nikdy nie ste sami, ale Vaši Radcovia Vás nemôžu oslobodiť od všetkých skúseností, nakoľko niektoré sú potrebné pre Váš vývoj a postup.

Žite v súlade s Vašimi názormi, čo je veľmi dôležité v časoch kedy sa udalosti môžu pre mnohých ľudí zdať veľmi mätúce. Vaše vedomosti im môžu pomôcť a hlavne budú dôležité v prípade dezinformácií. Neinformovaní nedokážu oddeliť pravdu od lží, ale toto môže byť veľkou výzvou dokonca aj pre Pracovníkov Svetla. Fakt, že médiá sú ešte stále kontrolované a cenzurované tomu nepomáha, ale strach z odporovania klamstvám je čím ďalej menší a prevažuje viac otvorenosti. Podplácanie a korupcia je vlastná pre mnoho krajín sveta a to sa čoskoro zmení. O všetkých týchto záležitostiach uvažujeme tak, aby sme našli cestu ako Vám pomôcť. Médiá musia získať rešpekt ľudí a to isté platí pre politikov, ktorí boli často šarlatáni a kriminálnici. Toto sa musí zmeniť a to veľmi rýchlo, aby sa obnovila dôvera.

Vaše volanie po zmene podporované demonštráciami, ktoré sú stále aktívne, neustále pokračujú a autority ich šírenie nedokážu zastaviť. Energia žije takpovediac vlastným životom a je priťahovaná podobnou energiou, ktorá jej dodáva silu. Nie je prekvapujúce, že tento čas nastal, pretože ste tento impulz dlhé roky budovali. Teraz ste pripravení zožať úrodu Vašej vytrvalosti, tvárou v tvár veľkému odporu, ktorý bol značne oslabený prichádzajúcou energiou Svetla. Bez ohľadu na časy v ktorých ste boli hore či dole, vždy Vám bolo predurčené vyhrať tento súboj s Temnými, takže nie je sa čoho obávať, vy ste víťazmi. V blízkej budúcnosti by sme to mali oslavovať spoločne a aké časy zažijeme! Nemyslíme si, že plne doceňujete aký úžasný úspech to bude a ako ďaleko bude siahať. Veľa duší je závislých na tomto dianí a pripravujú sa na oslavy.

Som SaLuSa zo Síria a milujem Vás za to, že ste prijali takúto výzvu. Stiahla Vás dolu, ale nikdy ste sa nevzdali, naopak ukazujete silu Svetla a Lásky.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili:Martin a Danica 


  
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

pondelok 21. novembra 2011

SaLuSa, 18.11. 2011
SaLuSa  18.11.2011Keď sa sústredíte na budúcnosť, môžete pocítiť pozdvihujúcu energiu okolo Vás, ak nie, urobte si čas na relax v tichom prostredí a určite to pocítite. Nie je potrebné, aby ste bremeno celého sveta niesli na vlastných pleciach, iba ho nechajte aby si našlo vlastnú cestu k naplneniu, pretože to je súčasťou časov, v ktorých sa nachádzate. Mali by ste si byť dostatočne istí Vaším osudom aby ste verili, že sa nachádzate na prahu veľkých zmien, ktoré Vás dostanú na inú cestu, zanechajúc staré časy za sebou. Vzostup je Vašou budúcnosťou, ak si tak želáte a je vynakladané množstvo úsilia na zaistenie toho, aby všetky duše boli v kontakte s pravdou. Či sa to stane súčasťou Vašej viery tým, že nahradíte nesprávne učenia je vlastnou voľbou každého z Vás.

Je čas prevziať zodpovednosť za vlastnú budúcnosť a nespoliehať sa na ostatných ľudí, pokým si nie ste istí, že hovoria pravdu. Práve tu nastupuje Vaša intuícia, ktorá bude spoľahlivá, pokiaľ nenecháte Vaše ego diktovať niečo iné. Niekedy sa ľudia nechcú vzdať svojich utkvelých predstáv a radšej budú žiť s neistotou ako spoločníkom. Chápeme aké je ťažké priznať, že ste boli zavádzaní ľuďmi, ktorým ste dôverovali. Avšak keď sa rozhodnete byť sebou samým zistíte, že je veľa informácií a rád, ktoré Vás dostanú na správnu koľaj.

Jednoducho povedané, keď hľadáte zmysel Vášho života, prijmite ako fakt, že je len jeden Stvoriteľ v ktorom sa nachádza všetok život. Toto vyjasní situáciu okolo súperiacich náboženstiev, ale žiadne z nich neobsahuje celú pravdu. Týmto povedané máte nekonečný život, nie ste len telom a meníte Vašu formu vždy keď sa inkarnujete. Avšak Vaša duša, ktorá je božou iskrou je nezničiteľná a rastie prostredníctvom evolučných skúseností a vždy siaha po vyšších dimenziách, až nakoniec k Zdroju všetkého čo existuje. Ak dokážete tieto výroky akceptovať ako pravdivé, dá Vám to základ od ktorého sa môžete odraziť a byť viac osvietení.

Väčšina ľudí počula o veľkých učiteľoch a keď budú kráčať po Zemi, ich učenia Vám umožnia spoznať ako ďaleko ste postúpili vo Vašej viere. Budú tu takí, ktorí sa nachádzajú v bode bez osobnej viery a cítia sa nepripravení na robenie rozhodnutí, ktoré zmenia smer ich života. Nebudú do ničoho nútení, ale jednoznačne nie sú pripravení opustiť tretiu dimenziu. Preto ďalej budú pokračovať v skúsenostiach v rovnakej dimenzii až kým sa nerozhodnú prebudiť. Nemôže to byť v žiadnom prípade chápané ako zlyhanie, nakoľko je Vašou voľbou aký dlhý čas strávite v tej, ktorej dimenzii. Pravdou je, že akonáhle sa stanete Bytosťami Svetla, budete mať silnú túžbu postupovať do vyšších dimenzií.

Vo Vašej dávnej histórii máte množstvo referencií na bohov, ktorí prišli na Zem a väčšinou boli označovaní ako „tí, ktorí prišli z nebies“. Sotva by sa dalo nájsť lepšie prirovnanie a znamená doslova to, čo hovorí. Teraz, keď ste si už zvykli na pozorovania našich lodí na oblohe, uvedomujete si, že je to jasná referencia na bytosti z Vesmíru. Ľuďom spred tisícročí sme sa mohli javiť ako bohovia, čo vysvetľuje veľa z toho, čo zostávalo záhadou po celé veky. Avšak nie každý kontakt bol za účelom pomôcť Vám a niektorí zneužili Vašu vieru v to, že sú bohmi. Toto spôsobilo nejasnosti vo Vašom vnímaní účelu nášho kontaktu s Vami, ale tešíme sa, že časom väčšina z Vás nás akceptuje ako Bytosti Svetla. V nastupujúcich vysokých vibráciách, ktoré budú existovať na Zemi nebudú môcť na Zem prenikať entity s nižšími vibráciami.

V záverečnej časti budúceho roka sa k Vám z Vnútornej Zeme pridajú Lemuriáni, ktorí sú Vašimi Bratmi a Sestrami a spolu s ďalšími návštevníkmi sa budete mať veľa čo učiť. Mnoho ďalších sa snaží zúčastniť sa záverečných príprav na Vzostup. Bude k dispozícii viac ako bohatá pomoc pre rôzne projekty, na ktoré budete prizvaní spolupracovať. Prirodzene sa to celé nekončí Vzostupom, je to len začiatok novej éry spolupráce, ktorá Vás privedie na úroveň Galaktických Bytostí. Takže nasledujúcich pár rokov bude naozaj vzrušujúcich, kedy okrem iného dosiahnete stav bytia, v ktorom fyzické zmeny Vášho tela prekonajú stav, ktorý v minulosti viedol k starnutiu.

Veľmi veľa sme Vám povedali o zmenách v budúcnosti, ale rýchlo dodávame, že nie všetko sa udeje počas nasledujúcich 12 mesiacov. Avšak rýchlosť, akou budú prichádzať Vás udrží plne zamestnaných. Úrovne vášho vedomia budú od 11.11.11 pozdvihnuté a budú pokračovať vo svojom raste do budúcnosti. V tomto zmysle sa stanete vševediacimi a budete právom nazývaní Majstrami. Nezabúdajte, že v minulosti ste všetci mali takúto vysokú úroveň vedomia, ktorej väčšinu ste stratili pádom do duality.

Drahí, my z Galaktickej Federácie sme sa zhromaždili kvôli záverečným dňom Temných, ktorí už dávajú len symbolický odpor, keďže ich moc je výrazne oslabená. Vždy sme boli schopní križovať Vašu oblohu pomerne bezpečne a prípady havarovaných lodí o ktorých ste sa dozvedeli patria výlučne votrelcom ako sú napríklad Šedí a ich priatelia Reptiliáni. V krátkej dobe budeme cítiť väčšiu slobodu byť viac otvorení v našich cestách okolo Zeme a zamýšľame aby viacerí z Vás mohli vidieť naše plavidlá. Vstupujete do obdobia vysokej aktivity na Zemi aj v jej okolí, božský dátum Odhalenia sa rýchlo blíži a nevyhnutné opatrenia pred oznámením, ktoré tomu bude predchádzať sú pripravené.

Ja som SaLuSa zo Síria a páči sa mi predstava Vašej radosti a vzrušenia keď budú prví z Vás pozvaní na paluby našich lodí. Môžeme Vám rozprávať čo len chceme o nás a našich lodiach, ale nie je nič lepšie ako skúsenosti z prvej ruky a získanie reálnych dojmov, ktoré vo vás ostanú. Takisto stretnutie s nami rozptýli akékoľvek posledné pochybnosti ktoré by ste mohli o nás mať. Keď hovoríme o posielaní našej Lásky, je to niečo, čo jasne pocítite keď budete v našej prítomnosti.
Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili:Martin a Danica 


  
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

SaLuSa 16.11.2011
SaLuSa  16.11.2011Očakávajte mnohé udalosti, ale nechajte ich zámerne plynúť jednu po druhej tak, aby na seba vzájomne nadväzovali. Ako už mnohí viete, naši spojenci sú aktívnejší ako kedykoľvek predtým a s výrazným oslabením Iluminátov sme boli schopní odstrániť mnohých ktorí stoja v ceste pokroku. Na rôznych úrovniach sú ľudia, ktorí boli využívaní bez ich vedomia, ale s procesom prebúdzania začínajú vidieť ako boli manipulovaní. To samotné často stačí na to, aby rezignovali a tak ako sa reči o tom rýchlo šíria, dozvedajú sa o tom aj ostatní. Takisto aj z dôvodu nárastu úrovne vedomia sa mnohí začínajú zamýšľať nad morálkou tých, pre ktorých pracujú. Takýchto vecí sa postupne bude diať čím ďalej tým viac, ako bude rásť potreba väčšej transparentnosti a pravdivosti.

V dôsledku 11.11.11 sa dajú očakávať aj zmeny v emocionálnych reakciách, ktoré ste možno v minulosti ťažko ovládali, keďže vyššia miera vedomia prinesie schopnosť ostať pokojnejší. Pomôže to eliminovať prchké a nekontrolované správanie, ktoré často spôsobuje vážne problémy. Takéto veci budú otázkou zmien v ľuďoch samotných a stanú sa výraznejšie postupom času. Je to vítané a je to známkou úspechu každého jedného v integrovaní vyšších vibrácií. Väčšina ľudí ako sa zdá najskôr koná a rozmýšľa neskôr, aj keď je jasné, že výhodnejší je presný opak. To isté platí aj pre ľudí so stádovitým zmýšľaním, bez akéhokoľvek zamyslenia sa nad svojím konaním.

Problémy v Európe sú na prvom mieste našej agendy a výsledok bude znamenať prvú výraznú zmenu, ktorá bola predpovedaná. Uvoľní to cestu ostatným, ktorí sú pripravení začať konať, čo je podmienené tým, aby naši spojenci ukončili svoju prácu na Zemi. Verte nám Drahí, že to čo dosiahnu nebude nič polovičné a ukážu Iluminátom, kto má situáciu pod kontrolou. Vedia, že máme schopnosť a božské povolenie odstrániť ich a nie je možná žiadna cesta úniku pred zodpovednosťou za zločiny, ktoré spáchali. Keď akceptujú svoju situáciu očakávame, že kapitulujú a odstúpia. Avšak cítime, že sú dostatočne naivní, aby si mysleli, že nás môžu oklamať, ale nemajú sa kde schovať, pretože vždy presne vieme, kde sa nachádzajú. V skutočnosti neexistuje nič, čoho by ste sa mali obávať, keďže všetko máme plne pod kontrolou. Už len jednoducho čakáme na príležitosť aby sme mohli zaznamenať náš prvý úspech. Očakávame, že to bude v oblasti finančných zmien a nie je to prekvapivé, vzhľadom na situáciu v akej sa väčšina krajín nachádza. Avšak najskôr musíme dovoliť určitým udalostiam aby sa uskutočnili, pretože ľudia musia vidieť, akú nemožnú situáciu si Temní sami pre seba vytvorili. Takisto je dôležité, aby ľudia pochopili, že to celé bolo Temnými zámerne pripravené, ale s tým, že plánovaný výsledok mal byť v ich prospech.

Nieje už veľa čo povedať o súčasných udalostiach a ako vy, aj my rovnako očakávame, že sa začnú diať zmeny, ktoré sú znamením, že záverečné časy prichádzajú. Tým, ktorí nie sú informovaní sa bude zdať, že zavládol chaos a toto nanešťastie prináša aj určitú mieru strachu. Tomuto sa snažíme podľa možnosti predísť, keďže táto energia strachu nahráva do karát Temným. Avšak ako často upozorňujeme, najvyššou silou je teraz Svetlo a bude naďalej transformovať nižšie energie. Dokonca aj tí, ktorí majú militantné zmýšľanie začínajú inak vnímať vojnové hry, ktoré iba ničili Zem. Niektorí z nich s nami začali sympatizovať a my vieme rozlíšiť, či zmena ich postoja pramení od srdca, alebo nie. Nás nemôžu zavádzať ani oklamať, pretože my s istotou vieme čo si človek myslí, bez ohľadu na to, čo hovorí.

Na hovorenie pravdy si budete musieť zvyknúť aj vy a zistíte, že keď ste vo vyšších vibráciách nieje žiadny dôvod na skrývanie Vašich pravých myšlienok a pocitov. Často to robíte zo strachu pred zosmiešnením, alebo odsúdením a cítite sa nepríjemne. Avšak toto sa nestane, prečo by aj, keď budete spojení v Láske a Svetle. Kritika na Zemi je častá a zistili sme, že niektorí ľudia majú potešenie zo zhadzovania druhých. Drahí, toto je zapríčinené samoľúbosťou, kedy jeden chce vyzerať lepšie ako ostatní. Súťaž je niečo, čo obľubujete a má svoje plusy vo vytváraní charakteru, ale nie na úkor druhých. Časom súťaž budete chápať inak, stane sa nepotrebnou a hry budú hrané iba pre čistú zábavu a relax. Niektoré športy ktoré hráte, by sme my opísali ako barbarské a tie ktoré môžu viesť k zraneniam nedoporučujeme. Časom tiež zistíte, že prestávate k takýmto športom inklinovať.

Vo vyšších dimenziách je nekonečné množstvo príležitostí na vzrušujúce dobrodružstvá a neexistujú obmedzenia na sebarealizáciu vo Vašich koníčkoch. Keď vzostúpite, Vaše životné záujmy sa aj tak zmenia a budú viac zamerané na oblasti, ktoré Vás ďalej posúvajú v evolúcii. Len si predstavte aké záujmové možnosti Vám ponúka len tento Vesmír, nehovoriac o paralelných Vesmíroch, alebo Omni-vesmíre s množstvom civilizácií a bytostí, ktoré ešte len spoznáte. V najbližšej budúcnosti sa stretnete s bytosťami z tohto vesmíru, ktoré sú podobné ľuďom, ale existujú rôzne formy inteligentného života, ktoré tiež stretnete. Vždy majte na pamäti, že všetok život pochádza zo Zdroja, ktorý je všetkým.

Teraz viete, prečo Vám hovoríme, že sa máte veľa na čo tešiť a budete ako vzrušené malé deti ktoré pobiehajú hore dole po hračkárstve. Vtedy už dosiahnete vyšší stupeň spirituálneho pochopenia a budete oslobodení od obmedzení byť človekom na Zemi. Keď sa cítite zle, spomeňte si na časy, ktoré Vás čakajú a ktoré Vás povedú jedinou cestou a to dopredu a nahor.

Som SaLuSa zo Síria a znovu je mi potešením Vás informovať o tom čo sa deje okolo Vás. Galaktická Federácia sa sústredí na Vás a Vašu nádhernú Zem, aby zaistila, že Vaše sny sa naplnia.
Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili:Martin a Danica 


  
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

štvrtok 17. novembra 2011

SaLuSa 14.11.2011
SaLuSa  14.11.2011Veľká vlna lásky dosiahla svoj vrchol, ale nie koniec, pretože naďalej pokračuje v zvyšovaní vibrácií na Zemi. Odteraz sa úroveň vedomia citeľne zvýši, čo každý jednotlivec pocíti trochu ináč. Účelom je priniesť viac harmónie a rovnováhy, čím sa zníži potreba zmien katastrofických rozmerov. Nedá sa nevšimnúť, že napriek rôznym predpovediam fyzických zmien, tieto neboli zďaleka také rozsiahle ani závažné ako Vám bolo tvrdené. Našou zodpovednosťou je zabezpečiť aby výsledný efekt ostal v medziach bez závažných následkov.

Naše aktivity prebiehajú neprestajne, zabezpečujeme monitorovanie rôznych dejov – prirodzených, alebo spôsobených človekom. Matka Zem bude potrebovať prejsť vlastnou očistou, ale opäť pracujeme na tom, aby všetko prebiehalo čo možno najhladšie. Radi by sme zdôraznili, že osoby ktoré sa teraz nachádzajú v oblastiach, ktoré by sa dali označiť ako nebezpečné sú tam v zmysle ich životného plánu. Často sú tieto situácie spôsobom odchodu tak, aby opustili Zem predtým ako prídu záverečné časy. Vieme, že je ťažké pochopiť toto myslenie počas takýchto situácií, ale opustenie Vášho tela a odchod zo Zeme je len o trochu viac ako zaspaním. Veľmi dobre vieme, že tam kde je choroba, alebo sa stala nehoda, môže byť odchod bolestivý. Avšak hneď ako opustíte telo, ste tejto bolesti zbavení a akýkoľvek emocionálny dopad je veľmi rýchlo prekonaný. Budete sa cítiť slobodní a hrdí, pretože odhodíte jarmo fyzického tela a bremeno nosenia ho neustále zo sebou.

Keď dosiahnete našu úroveň, ktorú eventuálne dosiahnete, telo sa stane menej fyzickým a nepodlieha chorobám a ostatným problémom, ktoré teraz zažívate. Nestarne a nevyžaduje rovnakú mieru starostlivosti ako vyžaduje Vaše telo súčasné až do takého bodu, že namiesto toho, aby ste ho museli kŕmiť, tak priamo absorbuje energiu. Avšak vychutnávame si to, čo vy nazývate delikatesy a nápoje, ktoré sú veľmi chutné a uspokojujúce. Vaša cesta Vás čoskoro navedie na prírodné potraviny a chemické aditíva budú záležitosťou minulosti. Faktom je, že sa stanú nepotrebnými, pretože zistíte, že potraviny ktoré sú pestované v správnom prostredí sú chutnejšie a výživnejšie. Áno, počuli ste o replikátoroch potravín, ktoré možno chápať ako prechodný stupeň k riadnemu uspokojeniu Vašich potrieb.

Zisťujeme, že si pomaly zvykáte na túto myšlienku zmeny a ste pripravení posunúť Váš život na vyššiu úroveň. Mnoho z vecí, ktoré si teraz užívate je z rôznych dôvodov škodlivých a preto teraz trpíte mnohými chorobami a problémami. Presnejšie povedané, aj teraz by ste si mali byť schopní udržať telo zdravé počas celého života. Toto bolo vždy výlučne Vašou voľbou, ale takisto ste museli znášať aj jej dôsledky. Avšak musíme pripustiť, že Vaši Temní Vás plánovane udržiavali v nezdravej kondícii prostredníctvom umelých potravín a vôd. Okrem toho sa používa nesmierne množstvo liekov v snahe o potlačenie naturálnych spôsobov liečby. V skutočnosti ste sa v rámci okolností držali celkom dobre a dokázali ste, že máte nesmiernu silu vôle a úžasne prispôsobivé telá. Touto cestou sa získalo veľa užitočný informácií, takže Vaše skúsenosti nevyjdú na zmar.

Postupne si začínate uvedomovať, že zmeny ktoré Vás čakajú sú obrovské, prenesú Vás na novú úroveň existencie a sú všetky vo Váš prospech. Faktom je, že Váš postup bol spomalený a momentálne ste už mali mať k dispozícii množstvo výdobytkov a Váš život by bol oveľa jednoduchší. Temní Vás efektívne držali v časovej slučke 3D reality a tajne používali a užívali si tieto výdobytky pre vlastný prospech a na vojenské účely. Týmto Vás nútili ďalej drieť a ťažko pracovať, čo často znamenalo len biednu existenciu. Teraz viete prečo je tak veľmi dôležité zbaviť Zem všetkých temných síl a ich vplyvu. Ich dni sú spočítané a už nebudete musieť dlho čakať na dôkaz toho, čo Vám vravíme.

Poznanie toho, čo Vás očakáva, by Vám malo umožniť zvládnuť súčasné obdobie chaosu, ktoré vnímate ako potrebné a nevyhnutné a ktoré musí predchádzať Novému Veku. Strach je ako vždy najväčšou prekážkou hladkému prechodu a práve vtedy môžu byť veľkou pomocou tí, ktorí sú informovaní a vedia čo sa deje. Vzíde množstvo otázok a úrady nebudú mať na rozdiel od Vás odpovede na dianie. Bez toho, aby ste vnucovali svoje vedomosti iným, snažte sa ich naviesť na správnu cestu pochopenia. Málo slov tu a tam stačí na to, aby naštartovali myšlienkový pochod tým správnym smerom. Chápte, že väčšina duší už pozná tieto odpovede v podvedomí a potrebujú sa len prebudiť.

V zdanlivom chaose ktorý je po celom svete ľudia spoznávajú naliehavú potrebu na zmenu a to správne vedenie nebude mať problém získať podporu. Náš prínos by mal zabezpečiť, aby všetko prebiehalo hladko, keďže v určitom momente príde k Odhaleniu, čo nám umožní pomôcť a poradiť ľuďom v novovzniknutých vládach. Sme zainteresovaní na stretnutiach s týmito predstaviteľmi, keďže máme schopnosť vedieť všetko potrebné o komkoľvek. Najdôležitejšie je, že poznáme spirituálnu úroveň na ktorej ľudia fungujú a ich skutočný zámer v tom, čo robia. Zároveň dodržiavame súkromie, ktoré je nevyhnutné na ochránenie Vášho osobného života.

Drahí, ste úžasne verní tým, ktorých rešpektujete a sme potešení, že mnohí z Vás stále takto vníma prezidenta Obamu a to aj napriek pretrvávajúcim pokusom temných a tých, ktorí nechápu jeho pozíciu a snažia sa ukázať ho v zlom svetle. Uvedomte si, že on je veľká Bytosť Svetla, ktorý musí hrať svoju úlohu tak, ako sa to od neho vyžaduje spolu s diktátom jeho poradcov. Dosiahol určitý úspech aj napriek stálej opozícii. Potrebuje Vašu stálu podporu a lásku a uvidíte ho prekvitať, keď začne rozhodovať sám a bude schopný naplno presadzovať svoje plány bez akýchkoľvek negatívnych rušivých vplyvov.

Som SaLuSa zo Síria a znovu Vám žehnám za to, že pevne stojíte proti všetkým pokusom odvrátiť Vašu pozornosť od cesty vzostupu.


 
Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili:Martin a Danica 


  
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

utorok 15. novembra 2011

SaLuSa, November 11, 2011
    SaLuSa, 11.11. 2011Dnešný deň je pre Vás všetkých veľmi významný. Sme potešení, že toľkí z Vás sa zúčastňujete na 11.11.11, čo je na skok od 21.12.2012. Nezáleží na tom kde na svete sa nachádzate. Každý z Vás môže zažiť vysokú úroveň prichádzajúcich energií. Môžete o nich meditovať tak dlho ako chcete, pretože sa nijako neobmedzujú na tento konkrétny čas, ale budú pokračovať aj do budúcnosti. Avšak vyhraďte si minimálne 15 minút pred 11.11.11 a 15 minút po tomto dátume. Mali by ste cítiť silu pozdvihnutia ktoré to prinesie a pomôžete Matke Zemi tým, že túto energiu budete posielať dolu do Zeme cez Vašu korunnú čakru a cez Vaše telo. Efekt bude pre každého rôzny, v závislosti od súčasnej úrovne Vašej vibrácie, ale prinajmenšom sa dá očakávať hlboký pocit relaxácie a pokoja. Ako sa čas posúva, bude viac prenosov energií zabezpečujúcich rozvoj Vášho vedomia až do vzostupu.

Svet stále rieši zmätok, ktorý nastal v Európe, avšak pomoc zvonku je extrémne nepravdepodobná. Riešenie tohoto problému je takmer nemožné, keďže väčšina peňazí, ktoré by na to boli potrebné, jednoducho neexistuje. Je oveľa lepšie nechať veci plynúť prirodzene, čo znamená, že viac ako jedna krajina skrachuje kvôli splácaniu svojich úverov. V tomto chaose naši spojenci ponúknu nový systém, ktorý prekoná všetky prekážky a drahými kovmi krytú menu. Toto Vás posunie ďalej až do doby, kedy peniaze nebudú vôbec potrebné. Pamätajte si Drahí, že ste mocnými tvorcami a smerujete do doby, kedy si budete schopní vytvárať skoro všetko, čo potrebujete. Rok 2012 bude naozaj významným rokom zmien toho, na čo ste boli dlhú dobu zvyknutí, čo pozdvihne Vašu životnú úroveň na hodnoty, o ktorých ste predtým ani nesnívali.

Objekt vo vesmíre nazvaný Elenin prešiel okolo bez ohrozenia Zeme. Je umelo vytvorený a vykonáva vedeckú prácu v záujme Vašej slnečnej sústavy v tomto výnimočnom čase. V podstate aj my priebežne monitorujeme Vašu Zem, aby sme ju udržali pevne na kurze k Vzostupu. Neočakávame, že by mohli vzniknúť nejaké problémy, o ktorých by sme dopredu nevedeli a aj ich vplyv bol do určitej miery znížený pozoruhodným zvýšením Vášho spoločného vedomia. Tak ako všetko ostatné, aj Vaša Zem je v neustálom pohybe a musí dbať na svoje vlastné potreby v zmysle očistenia sa. Čim menej ľudí sa sústredí na to, čo mohlo byť a namiesto toho sa koncentruje na to, čo je očakávané, tým menšie budú nepríjemnosti s tým súvisiace. Všetci ste sa zhostili Vašich úloh zodpovedne a musím Vám pogratulovať k Vašej snahe o spríjemnenie tejto „jazdy“.

Odhalenie je za rohom a môže prísť v blízkej budúcnosti doslova každým dňom. Je to tak veľmi pre nás dôležité, otvorí to dvere množstvu vecí, na ktoré už netrpezlivo čakáme. Niektoré krajiny plne podporujú, aby Odhalenie nastalo čo najrýchlejšie a my budeme ďalej tlačiť na jeho oznámenie prostredníctvom našich spojencov. Ako sme nedávno spomenuli, nachádzate sa v časoch, ktoré sľubujú konečné uvoľnenie sa zo zovretia Temných. Ostalo im už len málo moci v porovnaní s tým, akú mali pred pár rokmi a nakoniec aj tejto budú zbavení.

Ako sa stále viac ľudí zobúdza do toho čo sa deje, množia sa demonštrácie za oslobodenie z otroctva a proti podmienkam, ktoré nie sú v súlade s ľudskými právami. Výsledky dosiahnete prostredníctvom sily ľudí a vlády už nemôžu dlho ignorovať Vaše požiadavky a tiež poznávajú, že nastal čas na zmenu. Tlak na nich sa postupom času zvýši a ako narastá úroveň Vášho vedomia, Svetlo posilňuje Vaše šance na úspech. Zanedlho sa k Vám pripojíme a rýchlo uskutočníme rôzne projekty, ktoré budú znamenať splnenie našej misie voči Vám.

Všetky prípravy na Vaše pozdvihnutie sú hotové a v každom ohľade môžete byť spokojní, aj keď si uvedomujeme, že to vyžadovalo dlhý čas. Predsa len to bola obrovská úloha, kedy sme museli neustále upravovať naše plány, aby vyhovovali neustále sa meniacim podmienkam na Zemi. Určite sme očakávali, že v tomto čase budeme už v našom pláne ďalej, ale v konečnom dôsledku ste nič nestratili. Jednoducho to znamená, že načasovanie sa urýchlilo a keď situácia vyvrcholí, veci sa začnú diať veľmi rýchlo. Prinajmenšom tí z Vás, ktorí pozorne sledujú dianie vo Vašom svete vidia, že významné udalosti sú už na spadnutie. Ako sme už spomenuli, na Európu sa sústreďuje celosvetová pozornosť, pretože výsledok riešenia ich problémov môže mať ďalekosiahly dopad.

Vy, Pracovníci Svetla, ktorí ste niesli Svetlo po dlhý čas, ste teraz potešení tým, ako sa Svetlo rozšírilo široko – ďaleko. Ono bolo tým, čo ľuďom otvorilo oči aby videli ako boli ovládaní a ako sa im Temní snažili zabrániť prístupu k informáciám o Vzostupe. Avšak ich pokusy zmiasť ľudí dezinformáciami sa rozpadajú, pretože tí, ktorí vynaložia úsilie na hľadanie pravdy, ju môžu nájsť prostredníctvom internetu. Vaše znalosti sa budú zväčšovať, keď sa vrátia veľkí Učitelia, pretože pravda musí byť povedaná aby odstránila prastaré viery, ktoré Vám bránili v raste.

Zostaňte pokojní a využite Vaše chápanie časov v ktorých žijete, aby ste vytvorili rovnaký pokoj vo Vašom okolí. Keď je budúcnosť ľudí ohrozená, majú tendenciu podliehať panike a práve tu môže Vaše pochopenie vysvetliť nezvyčajné okolnosti, cez ktoré práve prechádzajú. Najdôležitejší odkaz sa vzťahuje na toto záverečné obdobie, keďže Vám zaručí naplnenie plánu pre Váš vzostup. Rovnako dôležitý je fakt, že každá duša, ktorá akceptovala svoje Svetlo má možnosť voľby a nikto nie je do ničoho nútený.

Som SaLuSa zo Síria a želám Vám šťastný deň, ktorý Vám dá napĺňajúci zážitok Svetla.


Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili:Martin a Danica 


  
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

štvrtok 10. novembra 2011

SaLuSa, November 9, 2011
SaLuSa,  9.11. 2011Udalosti sa hýbu rýchlejšie ako prednedávnom a svet sa pozerá na úpadok v Európe, ktorý bude mať ďalekosiahly dopad. Problémom v hľadaní riešenia je nedostatok peňazí na financovanie akejkoľvek formy pomoci, finančnej, alebo inej. Ako sme Vás informovali, tento starý systém nemôže viac slúžiť zainteresovaným krajinám a musí sa nájsť nový, ktorý bude tento problém riešiť komplexne. Odpoveď samozrejme „visí vo vzduchu“ a naši spojenci budú prezentovať svoj plán v správny čas. Buďte si istí, že prípadné nepríjemnosti budú mať krátke trvanie a my budeme stáť za tými, ktorí si zoberú na zodpovednosť presadenie tohto nového plánu. Zmena musí prísť a keďže sme identifikovali Vaše potreby, požiadali sme o pomoc ľudí na správnych miestach, aby to presadili čo najrýchlejšie. Tým Temným, ktorých sme už identifikovali, bude zabránené zasahovať a budú presunutí na miesto, odkiaľ toho nebudú schopní.

Máme niektorých spojencov s prekvapivými informáciami o hrozbe, ktorá visela nad celým svetom a ktorá by zasiahla doslova všetky krajiny. Ilumináti mali ambície dobyť svet a nikto by nebol ochránený pred ich úmyslami. Našťastie táto hrozba pominula a časom budú odstránené aj posledné zbytky ich vojenských síl a základní. Prichádzajúci mier bude nastolený pred Vzostupom a naša prítomnosť zaistí, že sa tak stane. Tak, ako sa neustále zvyšujú úrovne vedomia, ľudia sú stále menej ochotní bojovať proti svojim krajanom. Časť z toho pramení z poznania, že vojny problémy neriešia, ale z dlhodobého hľadiska ich ešte zhoršujú. Časť očisty Zeme bude spočívať v obnove všetkého čo bolo zničené, poškodené, alebo znečistené vojnou.

Láska a Svetlo sa veľmi rýchlo vracajú na zem, pričom väčšina bola ukotvená zakaždým, keď ste dosiahli kľúčový bod. Ďalším z nich je 11.11.11, čo je veľmi dôležitý čas, ktorý dramaticky zvýši frekvenciu Vášho Svetelného a Fyzického Tela. Niektorí z Vás si toho budete bezpochyby vedomí a budete vedieť, že intenzita sa zvýšila. Toto bude pokračovať až po Vzostup, kedy by ste mali byť dokonale pripravení dokončiť tento proces. Potom začne Zlatý Vek s ďalšími etapami osvietenia, ktoré Vás privedú do ešte vyšších dimenzií.

Ďalšie pozemské záležitosti budú vyriešené v ten správny čas a starému systému bude odopretá akákoľvek ďalšia energia, ktorá by mu umožnila pokračovať. Už teraz sa rozpadá a podstatná časť začiatkov kontaktu s nami bude práve o tom. Sme zaviazaní odstrániť všetko, čo nemá miesto vo vašej bezprostrednej budúcnosti. Takže byť prítomní na Zemi v tejto dobe bude vzrušujúce, pretože láska nahradí strach a ostatné negatívne emócie, ktoré boli živené nižšími vibráciami. Jednota všetkého čo je Vás pozdvihne, ľudia sa zbavia všetkých myšlienok na separáciu a spoja sa aby vytvorili novú civilizáciu, ktorá bude konať ako Jedno a kde sa všetky duše budú navzájom o seba starať a milovať sa. Domnelé rozdiely vymyslené Temnými, ktoré Vás mali rozdeliť budú rýchlo prekonané. Neostane žiadne miesto pre náboženské dogmy a pravda zvíťazí, keď sa duše naučia spojiť s ich Vyšším Ja.

Tí, ktorí ste dobre informovaní a chápete Pravdu budete povolaní aby ste boli mentormi pre ostatných. S našou prichádzajúcou prítomnosťou zaistíme, že každý bude mať možnosť dozvedieť sa Pravdu. Veľa Vám bolo falošne prezentované a s poľutovaním hovoríme, že toto platí aj pre väčšinu náboženských rádov a cirkví. Tých, ktorí sa cítia byť silne pripútaní k ich viere, jednoducho prosíme aby sa skúsili otvoriť novým myšlienkam a pochopiť, že existuje len Jeden Najvyšší Stvoriteľ. Nemusí byť jednoduché presvedčiť Vaše ego aby sa vzdalo viery, ktorú ste vyznávali, ale sme si istý, že spoznáte, že táto viera môže byť ľahko nahradená.

Slobodná vôľa je dar od Boha, ktorý si ceníme až do tej miery, že by sme sa nikdy nesnažili vnucovať Vám iný pohľad na vec. Avšak znova opakujeme – prosím buďte otvorení novým verziám zmyslu života, rovnako ako Vašej histórie, ktorá v mnohom potrebuje prepísať. Vedzte, že všetko, čo sa stalo od stvorenia je zaznamenané a môže byť „prehraté“, ak je potrebné vyjasniť akékoľvek nedorozumenie. Môže existovať len Jedna Pravda a dosiahli ste ten bod, kedy Vám bude odhalená. Na Zemi sa stalo Veľa konfliktov z dôvodu rozdielov, ktoré boli zámerne vymyslené temnými silami. Čoskoro spoznáte aké je to byť oslobodení od takýchto podmienok a žiť požehnaný a pokojný život s Vašimi Bratmi a Sestrami, teda aj s nami.

Je toho toľko, na čo sa môžete tešiť a nepríjemnosti spôsobené zmenou budú zanedbateľné v porovnaní s darom slobody a mieru, ktoré budú Vaše. Nič nemôže zastaviť dokončenie Vašej cesty Dualitou, pretože tomuto cieľu žehná a posiela Lásku Stvoriteľ. Preto žite svoje životy s radosťou vo Vašich srdciach a viďte seba samých vo všetkých okolo Vás. Temní, alebo tí čo sú so Svetlom, nie je v tom žiadny rozdiel, pretože každý z Vás ste prežili skúsenosti z obidvoch strán barikády. V budúcnosti pochopíte božský rozmer každého s kým sa stretnete a vymeníte si navzájom krásu Vašej Lásky. Energie sa spájajú a vibrácie navzájom harmonizujú vo vyjadrení Bezpodmienečnej Lásky.

Drahí, pokračujte na Vašej ceste a robte všetko pre to, aby ste spravili životy iných o tú trošku šťastnejšie, pretože aj milé slovo, alebo pozdrav ich dokáže pozdvihnúť.

Ja som SaLuSa zo Síria a som hrdý pri myšlienke na Vaše pozdvihnutie a návrat do dimenzií Svetla. Prijímajte lásku a požehnanie stvoriteľa, ktoré Vám prinesú radosť a šťastie do Vášho života.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili:Martin a Danica 


  
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

streda 9. novembra 2011

SaLuSa, 7 November, 2011
SaLuSa  7.11. 2011Pri súčasnom rýchlom vývoji situácie je sotva potrebné dávať viac informácií o tom, ako to skončí. Začína byť celkom jasné, že európska kríza zďaleka nie je vyriešená a dlh v rámci únie je tak veľký, že ju to môže položiť. Medzitým ľudia začínajú byť aktívnejší ako kedykoľvek predtým a tlak ktorý vyvíjajú na vlády nakoniec prinesie ovocie. V zákulisí sa na tom spolu s našimi spojencami podieľame a dávame tak Temným jasne najavo, že ich dni sú spočítané. Panuje medzi nimi veľká nestabilita a strach z následkov z ich činov. Vo svojej obrovskej arogancii ich nikdy nenapadlo, že by sa niekedy museli za svoje činy zodpovedať, ale začína byť jasné, že sa tak stane.

Naši spojenci sú pripravení využiť akúkoľvek príležitosť zatlačiť a pokročiť v našom pláne. Máme povolenie použiť silu pri odstraňovaní prekážok v našom postupe a nebudeme ďalej tolerovať obštrukcie. Temní boli počas posledných pár týždňov zásadne oslabení a sú na ústupe. Cítime preto, že ich odpor nedokáže zastaviť náš postup. V krátkej dobe môžete očakávať ďalšie informácie o našom postupe. Už sme odstránili množstvo mocných ľudí, ktorí nám stáli v ceste a budeme v tom pokračovať. V súčasnosti už poznáme mená všetkých Iluminátov a žiadny z nich neunikne sieti, ktorá sa okolo nich uzatvára. Sme pripravení odstrániť vládne skupiny, ktoré neslúžia ľuďom a keď sa tak stane môžete očakávať oznámenie Odhalenia.

Čokoľvek sa udeje, sme na dobrej ceste osláviť s novým rokom víťazstvo nad Temnými. V blížiacom sa nasledujúcom týždni sa udejú dve výrazné udalosti – jedna je príchod toho, čo bolo nesprávne označené ako asteroid. V skutočnosti je to inteligentne ovládané plavidlo a ešte sa ukáže, ako to ovplyvní Vašu Zem a Mesiac. V piatok príde dlho očakávaný dátum 11.11.2011 s ďalším vzrastom energií, ktorý prinesie nádherný vzostup vašich úrovní vedomia. Jeho kolektívny efekt bude mať za následok novú vlnu lásky po celej Zemi. Ak to bude možné, nájdite si pokojné miesto, kde budete môcť relaxovať a otvoriť sa tejto energii. Nezabúdajte, že táto energia sa už začína prejavovať a môžete sa na ňu pripraviť niekoľko dní dopredu tak, že budete pokojní a v mieri.

Tento mesiac je v mnohých aspektoch odrazovým mostíkom pre oveľa väčšie obdobie aktivity, ktoré bude pokračovať počas záveru roka 2012 a ďalej. Vaše očakávania budú čoskoro naplnené a aj naše budú kompletné, keď sa uskutoční Prvý Kontakt. Odtiaľ to bude príjemná plavba, keď uvidíte rozvinutie nášho plánu a kvalita Vášho života sa rapídne zvýši, keď dostanete k dispozícii výhody z toho plynúce. Počas dlhého času bol v popredí diania západ, ale uvedomte si, že do tohoto sa v konečnom dôsledku zapojí celý svet. Taktiež to, že sme kontaktovali všetky svetové vlády, ktoré sú si vedomé dôvodu našej prítomnosti a jej dôležitosti pre Vašu civilizáciu. Sme viac ako len pomocnou rukou a zostaneme s Vami počas zvyšku celej cesty. Bude to šťastné znovuzjednotenie a budete si bez pochýb istí, že patríte k nám a spoznáte Váš božský osud.

Pozerajte sa do budúcnosti a nechajte ju napĺňať svoje srdce radosťou, pretože to bude vskutku chvíľa, ktorá sa nedá porovnať so žiadnou inou skúsenosťou v tomto cykle. Sled udalostí Vás prekvapí rýchlosťou akou sa budú diať, čo je dané úzkostlivým plánovaním. Je to pre nás veľká zodpovednosť, ale bez váhania ju prijímame, pretože so Vzostupom máme bohaté skúsenosti. Vidíme, ako veľmi vzrástol počet tých, ktorí akceptujú našu prítomnosť ako niečo celkom normálne a tešia sa na náš oficiálny príchod na Zem. Bez ohľadu na to, čo o nás šíria Vaše filmy a médiá, nikdy sme na Zem nezaútočili, ani nič podobné nezamýšľame. Naša misia sa zrodila z našej Lásky pre všetky Stvoriteľove stvorenia, bez ohľadu na formu, farbu, alebo veľkosť. Vesmír je plný rôznorodých životných foriem a každý Vesmír ktorým cestujeme je plný prekvapení. Všetky sú ako ten Váš, kde sa život vyvíja a prežíva skúsenosti svojho spirituálneho rastu a evolúcie. Takže bez ohľadu na vonkajší vzhľad, všetci ste Jedno a v čase kedy dosiahnete úrovne Kristovho vedomia, nebudete o tom mať žiadnych pochýb. Vtedy a iba vtedy Vám bude umožnené odvážiť sa tam, kam len budete chcieť. Jedna časť Prvého Kontaktu bude zahŕňať rôzne formy života vo Vašom Vesmíre, ktorým budete predstavení. Rýchlo sa naučíte, že vonkajšia forma nie je žiadnym indikátorom spirituálnej esencie, ktorú ukrývajú. Dokonca aj na vašej úrovni vedomia pocítite vyššie vibrácie Svetla, keď budete v prítomnosti vyvinutej bytosti.

Teraz, keď ste plne v prechode z duality k Vzostupu zistíte, že mnohé z vecí, ktoré ste považovali za samozrejmé sa budú strácať. Staré systémy, ktoré nie sú adekvátne pre Novú Dobu a neslúžia tým, ktorí sa zobúdzajú sa rozpadajú a žiadna miera úsilia ich nedokáže obnoviť. Toto umožňuje aby sa prejavili nové myšlienky, ktoré sú viac v súlade s Vašimi potrebami a nie je o ne núdza. Veľa týchto myšlienok bolo potlačených, aby sa starý systém udržal pri živote a tie užitočné Vám budú čoskoro dané k dispozícii. Najplodnejšou bude oblasť týkajúca sa Voľnej Energie, kde je možné v krátkom čase vyrobiť množstvo malých prenosných jednotiek. Bude veľa takého, čo Vám bude slúžiť a viac všeobecný prístup bude použitý na zabezpečenie Vašich potrieb. Pomôže to oslobodiť Vás z nevoľníctva ktoré Vás zväzuje, keď pracujete dlhé hodiny aby ste si zabezpečili základné potreby pre normálny život.

Ja som SaLuSa zo Síria a odovzdávam Vám žehnania a lásku od Galaktickej Federácie. Radi Vás uvidíme ako si sami zreorganizujete Vaše komunity na efektívne skupiny, ktoré zvládnu prichádzajúce zmeny tak, že prebehnú hladko. Samozrejme budeme Vám pomáhať s Vašou prácou tak, aby zmeny boli v zmysle princípov Lásky a Svetla. Všetky staré zákony a regulácie, ktoré ich porušujú budú odstránené, alebo prepísané. Dokonca už v krátkom čase ostávajúcom do Vzostupu sa Váš život zmení dramaticky tak, aby Vás pozdvihol a pripravil na to, kedy zaujmete miesto po našom boku. Boli ste dostatočne poučení, aby ste už vedeli čo môžete očakávať a malo by to priniesť radosť a šťastie do Vašich sŕdc.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili:Martin a Danica 


  
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.