V skutočnosti sme tím, či si to uvedomujete alebo nie a naše spojenie sa upevní.

Google+ Followers

piatok 30. novembra 2012

SaLuSa, 30. novembra 2012


SaLuSa, 30. novembra 2012

Ste na prahu záverečnej časti Vašej cesty a veľmi skoro zažijete veľké zvýšenie úrovní Vášho vedomia. Väčšina ľudí by súhlasila, že tento rok ubehol rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný a po Vzostupe to bude ešte rýchlejšie. Radi by sme znova potvrdili, že pokrok v súvislosti s množstvom potrebných zmien sa taktiež zrýchľuje a neprídete o nič čo ste očakávali. Načasovanie nebolo nikdy tak kritické a zo zrejmých dôvodov sa zameriavame na obdobie hneď po Vzostupe. Je to čas, kedy naša práca a práca našich spojencov nebude obmedzovaná vonkajšími vplyvmi a budeme o tom môcť byť otvorenejší.

pondelok 26. novembra 2012

SaLuSa, 26. novembra 2012


SaLuSa, 26. novembra 2012

Každý deň by teraz mohol priniesť skutočné dôkazy o tom čo sa deje v zákulisí, ktoré by Vám priblížili pokračujúce zmeny. Média nebudú o týchto „dobrých“ správach bohužiaľ informovať, pretože sú stále kontrolované. Avšak Váš Internet je taký rozsiahly, že nebudete mať žiaden problém nájsť zmienky o Odhalení a ostatných očakávaných udalostiach a často od tých, ktorí majú pravdivé zdroje informácií. Ale stále sa musíte vyvarovať niektorých autenticky vyzerajúcich stránok a správ, ktoré boli vydané aby Vás zmiatli. Keď budú spravené skutočné oznámenia, nebude vo Vašich mysliach existovať pochybnosť o ich pravdivosti. Napríklad Odhalenie má celosvetový význam a primerane tomu to bude na Vašich vodcoch aby to zvládli.

piatok 23. novembra 2012

SaLuSa, 23. novembra 2012


SaLuSa, 23. novembra 2012

Aby sa nastolil svetový mier, musia všetky boje prestať a ak to bude potrebné, máme prostriedky na to, aby sme to zabezpečili. V Novom Veku pre takéto nízke vibrácie rozhodne nie je miesto. V skutočnosti je o čosi jednoduchšie dosiahnuť úspech teraz, pretože v dôsledku zvýšenia úrovní vedomia stále viac duší odmieta mať čokoľvek spoločné s vojnou. Dokonca aj niektorí starí veteráni sú pripravení na zmenu a vidia silu v práci pre mier. Začínajú vidieť, že ich volanie na ochranu svojej vlasti bolo zradne využité na nekalé pohnútky. Keď sa takýto ľudia začnú prebúdzať do pravdy tak viete, že Ilumináti rapídne strácajú svoju silu a kontrolu nad ozbrojenými silami. Sú skutočne už len vyčerpanou silou oproti tej čo boli a nebude im dovolené sa vrátiť.

streda 21. novembra 2012

SaLuSa, 21. novembra 2012


SaLuSa, 21. novembra 2012

SaLuSa, 21. novembra 2012 Máte príslovie „čas nikoho nepočká“ a je to tak, pretože tí čo stále spia, budú toho musieť veľa pochopiť. Začína to tými, ktorí neveria že Boh existuje, ale dávajú mu za vinu to čo sa vo svete deje. Želáme si aby videli, že každému bola daná slobodná vôľa a s ňou ste si vytvorili presne to, čo zažívate. Bolo by pre nás jednoduché zasiahnuť, ale keby sme tak urobili, vzali by sme Vám možnosť vidieť čo Vaše činy spôsobili. Mnohí stále hovoria o vykonaní spravodlivosti, ako to nazývajú, tým že zničia inú skupinu. Zjavne si to neuvedomujú alebo vedome prehliadajú hnev a nenávisť ktorú to spôsobuje. Koľko vojen ešte treba aby si Človek uvedomil, že nedokážu dosiahnuť mier alebo dlhotrvajúci pokoj. Zdá sa že sa nikdy nenaučíte lekciu, že mier prichádza s akceptovaním toho, že všetci ste Jedným a žijete v harmónii a láske voči všetkému životu.

piatok 16. novembra 2012

SaLuSa, 16. novembra 2012


SaLuSa, 16. novembra 2012

Všímame si veľkú zmenu v množstve Svetla na Zemi a je to Vašou zásluhou a oddanosťou, ktorá k tomu prispela. Pre niektorých sú energie príliš silné a dezorientujúce. Avšak ako sa dozvedajú čo sa v skutočnosti deje, môžu byť schopní začleniť sa do toku týchto energií a zažiť vyšší stupeň vedomia. Alebo môžu zažiť pocity blížiacej sa zmeny bez toho aby vedeli čo sa deje. Čokoľvek sa s nimi stane buďte si istí, že rovnako ako všetci ostatní, aj oni si odnesú so sebou niečo pozitívne. Ako sme často hovorili, každá skúsenosť je pre Vás hodnotná pre Váš vývoj.

streda 14. novembra 2012

SaLuSa, 14. novembra 2012


SaLuSa, 14. novembra 2012

Ako sú láska a mier ukotvované na Zemi tak exponenciálne rastú a každým dňom obklopujú celý svet. Či už vo väčšej alebo menšej miere je nimi ovplyvňovaná každá duša a niektorí ich prijímajú do seba jednoduchšie ako iní. Takže každá duša má rovnakú možnosť pre rast do Svetla a zúčastniť sa na Vzostupe. Avšak vedomosť o procese Vzostupu nie je potrebná aby bolo zabezpečené pozdvihnutie. Existuje mnoho, mnoho duší ktoré sú láskavé, milujúce a súcitné a ktoré sú pripravené na takéto pozdvihnutie. V skutočnosti môžu mať dosť odlišnú predstavu o budúcnosti, ale na tom nezáleží, pretože sa čoskoro prispôsobia prichádzajúcim zmenám.

piatok 9. novembra 2012

SaLuSa, 9. novembra 2012


SaLuSa, 9. novembra 2012 


Dlhé čakanie sa skončilo a Obama si je vedomý toho čo sa od neho očakáva a je to ten správny muž na túto prácu. Ako každá iná duša, aj on sa pripravoval na toto obdobie vo svojom živote aby dosiahol hlavný cieľ plánu svojej duše. Bude čoskoro pripravený a schopný pokračovať v zmenách o ktorých vie, že sú potrebné pre posun ľudstva vpred. Sme s ním v stálom kontakte a bol priebežne informovaný o tom, aká je jeho úloha. Čoskoro sa vykoná niekoľko právnych úkonov, ktoré budú znamenať skutočný začiatok odstraňovania hlavných členov Iluminátov. To efektívne odstráni posledné stopy moci ktorú ešte majú a ich posledné nádeje na udržanie sa. To potom umožní hlbšie očistenie od Temných na nižších úrovniach.

streda 7. novembra 2012

SaLuSa, 7. novembra 2012


SaLuSa, 7. novembra 2012

Vzrušenie narastá v očakávaní nasledujúcich týždňov, keď sa prvý reálny krok smerom k Vzostupu blíži s Obamovým udržaním si vedúcej pozície v Prezidentských Voľbách. Mnohé závisí od toho výsledku, ale ľudia sa nenechali oklamať trikmi opozície. Vidia v Obamovi jeho úprimnú túžbu pracovať pre ľudí a vidia čo dosiahol, napriek pokusom poprieť to. Situácia sa obrátila keď sa ľudia prebudili do pravdy a začali byť viac intuitívni pri voľbe svojho vodcu. Takisto panuje silný pocit, že nastal čas na ďalekosiahle zmeny, ktoré Vás privedú do Nového Veku.