V skutočnosti sme tím, či si to uvedomujete alebo nie a naše spojenie sa upevní.

Google+ Followers

piatok 28. septembra 2012

28.9.2012


SaLuSa  28. septembra 2012

Časové línie sa začínajú spájať do takých, ktoré nesú najväčšie množstvo energie a sú prirodzene najsilnejšie v prípade keď ľudia majú zámer vzostúpiť, alebo naopak ak nechcú vzostúpiť. Uvidíte výsledky Vášho masového vedomia, ktoré tvorí na základe Vašich želaní. Samotný Vzostup prinesie zmeny ktoré sú Bohom dané, majú dopad na celý Vesmír a sú ovládané vyššími silami. To znamená, že si tvoríte svoje vlastné skúsenosti a Vzostup bude tou poslednou kedy opustíte cyklus duality, aby ste zaujali svoje miesto v Novom Veku. Udalosti môžu byť prispôsobené na základe rýchlosti Vášho pokroku a to zohľadňuje akékoľvek omeškania spôsobené Temnými. Takže Vám hovoríme aby ste sa stále sústredili na samotný Vzostup a pripravili sa na prílev silnej energie, ktorej si budete vedomí.

Vždy bude prebiehať množstvo diskusií o tom ako sa budúce udalosti odohrajú, pretože na ne existuje množstvo rôznych uhlov pohľadu. Čo Vám bolo sľúbené sa určite naplní a veľa tým získate. Načasovanie muselo byť v skutočnosti prispôsobené a Vy ste si samozrejme vedomí toho, že niektoré udalosti museli byť odložené. Avšak nič nepremeškáte, posuniete sa do vyšších vibrácií a budete profitovať z mnohých zmien, ktoré Vás pozdvihnú ďalej do Svetla. Starý systém už vtedy nebude mať viac vplyv na Vaše životy a budete si vychutnávať radosť a mier, ktoré prichádzajú s tým novým.

Stále tlačíme na našich spojencov aby urýchlili svoje akcie, pretože by sme boli radi aby sa niektoré hlavné zmeny začali veľmi rýchlo. To by uľavilo Vašim starostiam a uistilo by Vás to v tom, že koniec cyklu sa skončí podľa predpovedí. Avšak to môže závisieť od toho čo očakávate, pretože len malá časť z Vás má predstavu o tom čo Vás čaká. Postaráme sa o to takým alebo onakým spôsobom tak, aby každá duša mala možnosť konečnej voľby či bude chcieť opustiť nižšie dimenzie a ísť do tých vyšších. Čím si môžete byť istí je, že tí ktorí prišli do tohto života s rozhodnutím vzostúpiť tak spravia. V ich živote sa vyskytli významné momenty, ktoré ich priviedli na správnu cestu a pritiahli k nim osvietené duše. Každý z Vás mal nesmiernu pomoc a museli by ste nesmierne vzdorovať aby ste išli proti svojmu životnému plánu, ktorý zahŕňa Vzostup.

Vzostup nie je 5-minútový zázrak, ale je cestou po ktorej ste cestovali veľmi dlhý čas a budete v tom pokračovať. Bolo tam množstvo významných udalostí, najmä na konci Vášho predchádzajúceho a začiatku súčasného storočia. Každá z nich priniesla vyššie energie ako tie predchádzajúce. Jemne Vám pomáhali, narozdiel od 21. decembra 2012, kedy bude všetko značne ovplyvnené. Už teraz si mnohí všimli to, čo sa stalo známym ako príznaky Vzostupu, ktoré sa môžu ľahko pomýliť so začiatkom choroby. Samozrejme keď pretrvávajú je múdre sa poradiť s lekárom, pretože oni väčšinou zmiznú v priebehu pár dní.

Nech sa stane čokoľvek pokračujte s vedomím, že Vzostup prebieha a neprídete oňho kvôli akýmkoľvek omeškaniam. Je to všetko naplánované a čoskoro budete zbavení Temných, pretože nech sú akokoľvek nevyspytateľní alebo nech použijú akúkoľvek silu, nemajú miesto vo Vašej budúcnosti. Máte tendenciu dostať sa do depresie keď sa udalosti nevyvinú tak ako ste očakávali, ale ak ste zo Svetla, bitka už bola vyhratá. Je toho veľa čo sa musí spraviť aby ste boli rýchlo posunutí do Nového Veku, ale pre nás splnenie tejto úlohy nepredstavuje žiaden problém. Pravidelne upravujeme naše plány tak, aby boli v súlade s akoukoľvek situáciou ktorá nastane a nepredstavuje to pre nás vôbec žiaden problém.

Ústredným bodom v súčasnosti sú Prezidentské voľby v USA. Náš muž je tým vybraným, ktorý Vás vyvedie z duality a je to preto, že má obrovské spirituálne skúsenosti a pochopenie na zvládnutie tejto výzvy. Sú okolo neho aj ostatní čo sú pripravení stretnúť sa v novej Vláde, ktorá bude založená na nových princípoch a bude skutočne reprezentovať ľudí. Nebude existovať žiadne zlyhanie alebo opakovanie, ktoré ste zažili predtým, pretože obdobie Temných už skončilo a kapitulovali Svetlu. Takže sa prosím príliš neobávajte hrozieb tých, ktorí stále propagujú lakomosť a osobnú moc. Nebudú figurovať v novej vláde, ktorá bude pre ľudí.

Akceptujte, že to čo sa stane je súčasťou čistenia, ktoré sa musí uskutočniť predtým, ako budú predstavené zmeny. Matka Zem bude musieť tiež uskutočniť nejaké zmeny, ale nebudú také strašné ako niektorí ľudia predpovedali. My z Galaktickej Federácie stále dohliadame nad všetkým čo sa deje na Zemi a zúčastňujeme sa mnohých záležitostí o ktorých neviete. Takže si prosím nemyslite, že nie sme aktívni, pretože v skutočnosti sme pravdepodobne viac zapojení ako kedykoľvek predtým. S určitosťou nás viac vídate a to najlepšie ešte len príde, keď budeme môcť uskutočniť naše prelety. Registrujeme, že odhalenie je poháňané ľudmi a tlieskame Vašim iniciatívam a vytrvalosti. Všetko čo zobúdza ľudí do pravdy je toho hodné.

Je jasné, že nasledujúcich pár týždňov bude veľmi dôležitých a mali by ste byť schopní vidieť kam to celé smeruje. Môžete očakávať, že bude vznesených viac obvinení voči skorumpovaným bankérom, keď budú ich aktivity vyšetrované. Získať príslušné dôkazy trvá nejaký čas a musí to byť spravené poriadne. Niektorí radšej utečú než by tomu mali čeliť a načas sa im podarí uniknúť so svojimi zločinmi pred spravodlivosťou, ale nakoniec sa za ne budú zodpovedať. Budeme hlavne tlačiť na ich odstránenie tak, aby tam ostali len zodpovední a spoľahliví ľudia, ktorí vyriešia nové finančné záležitosti. Celé je to súčasťou posunutia Vás vpred a preklenutia medzery medzi starými a novými systémami.

Som SaLuSa zo Síria a som tak šťastný že vidím ako ďaleko ste pokročili v tak krátkom čase. Nič nebolo zaručené, pretože ste čelili veľmi ťažkému testu a vyhrávate na plnej čiare. Aj naďalej sa pozerajte vpred a nepoľavujte vo vašom odhodlaní prejsť týmto cyklom až do úplného konca. Ste naozaj Bojovníkmi Svetla.


Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

streda 26. septembra 2012

26.9.2012


SaLuSa  26. septembra 2012

Ako zisťujete, čas sa zrýchľuje a predpovede masívnych zemetrasení a ostatných fyzických udalostí sa neuskutočnili tak, ako boli predpovedané. Určite máte aj vy zásluhy na tomto výsledku, pretože prinášaním Svetla na Zem ste tiež priniesli pokoj. Neznamená to ale, že nebudú žiadne fyzické zmeny pretože niektoré sú nevyhnutné. Udržiavaním vibrácií na vysokej úrovni v priebehu nasledujúcich týždňov môžete zabezpečiť, že záver cyklu prebehne celkom hladko. My na tom samozrejme tiež máme svoj podiel a udržiavame to, čo by sa dalo nazvať mierovými časmi. Áno v niektorých krajinách sa odohrávajú boje, ale nebude im umožnené aby sa vyhrotili do väčšej globálnej vojny.

Môže to znieť zvláštne keď povieme, že dosahujete mier na Zemi, ale je to tak pretože čím ďalej tým viac ľudí ho požaduje spolu so svojou slobodou. Už vidíte, že niektoré krajiny melú z posledného a ľudia z armády ukazujú svoju vieru, že nastal čas ohlásiť koniec všetkým vojnám. Uvedomujú si, že okrem sebaobrany je vojna nezmyselným činom, ktorý len zriedka dosiahne dlhotrvajúci efekt. Namiesto toho vytvára nenávisť a tí koho ľudia a zem sú ničené, budú neustále myslieť na pomstu kým sa im nesplní. Nie je pravda Drahí, že vy ste vytvorili teroristov, ktorí zamorujú svet svojimi šialenými činmi sebazničenia a vraždy.

Boli by sme radi aby ste sa nezameriavali na negativitu, ktorá je stále prítomná vo Vašom svete, ale musíte pochopiť ako k tomu všetkému prišlo. Prirodzene boli to Temní, ktorí to zosnovali a historicky vzaté vyprovokovali takmer každú modernú vojnu medzi národmi. To všetko sa skončí Vzostupom, pretože sa posúvate na úroveň kde takáto negativita nemôže existovať. Duše ktoré rozmýšľajú týmto spôsobom, ktoré sa nevzdajú svojej honby za bohatstvom a mocou, tie zostanú v nižších dimenziách s ostatnými, ktorí nie sú osvietení. Avšak Svetlo im nebude odopreté a bude vynaložená všetka snaha priviesť ich doňho späť. Jedného dňa sa vrátia, pretože nakoniec sa každá duša vráti domov.

Medzitým sa cesta k Vzostupu otvára a zmeny nevyhnutné na to, aby ste sa posunuli sa blížia k zhmotneniu. Následkom toho odštartujú udalosti celkom rýchlo, pretože niektoré ciele sa musia dosiahnuť predtým, ako sa tam dostanete. Naši spojenci stále dávajú svoje srdcia a duše do svojej práce a výsledky uvidíte veľmi skoro. Ako sme veľa krát hovorili, nič nemôže zastaviť pád poslednej opony a Ilumináti budú navždy preč z Vašich životov. Úrovne Vášho vedomia pokračujú v raste a s jedným veľkým skokom vpred si uvedomíte, že ste vzostúpili. Nebude o tom vo Vašej mysli žiadnych pochýb, budete vedieť, že ste sa nesmierne zmenili oproti tomu aký ste boli predtým. Takže nedovoľte obavám aby sa Vám vkrádali do mysle, udržujte svoju víziu pred sebou a tá sa stane Vašou realitou.

Žite v prítomnom okamihu a počkajte kým bude nevyhnutné zmeniť Vaše denné zvyky, aby ste sa prispôsobili Novému Veku, ktorý sa zhmotňuje. Budete vedieť keď to onedlho príde a je to tá „vedomosť“ na ktorú sa môžete spoľahnúť, že Vás vezme vpred. Vaše mimo zmyslové vnímanie sa zostrí a zlepší kvôli novým energiám, ktoré do seba prijímate. Možno si všimnete, že Vaše telo už viac nepodlieha chorobám, čo bude tou najvítanejšou zmenou zo všetkých. A bude to len jedna z mnohých zmien, ktorá okamžite pozdvihne kvalitu Vášho života. Mohli by sme povedať, že ste nežili kým nezažijete život vo vyšších dimenziách. Bude to obzvlášť pravdivé vo vzťahu k iným dušiam. Zistíte, že všetky sú zjednotené v Láske a Svetle a budú žiť spolu v blaženosti a úplnej harmónii.

My z Galaktickej Federácie Svetla sa s Vami rozprávame ako s tými, ktorí už sú na tej úrovni do ktorej smerujete. Prežívame život v šťastnom prostredí, v ktorom všetky životné formy navzájom interagujú. Medzi rôznymi životnými formami neexistuje vôbec žiadny strach a všetko je založené na dôvere. Následne sa nikto necíti byť brzdený alebo vynechaný, ale môže sa slobodne prejaviť vo veľkej radosti a šťastí. Myšlienky spojené s nízkymi vibráciami nikdy nevstupujú do našich myslí a zameriavame sa na všetko čo je čisté a nepoškvrnené akýmkoľvek negatívnym aspektom. Žiť takto svoj život je veľmi uspokojivé a rozhodne nemáme žiaden čas na nudu. Toľko sa Vám toho otvorí čo budete môcť preskúmať a keď vzostúpite ešte ďalej, tak ako vy hovoríte „neexistujú žiadne limity“.

Takže Drahí, vyťažte maximum zo svojich posledných dní na Vašej súčasnej Zemi. Stále má toľko krásy a miest, ktoré majú tie najvyššie energie. Tí z Vás ktorí ste senzitívni budete vedieť čo myslím. Na druhej strane niektoré oblasti zostávajú veľmi znečistené, pretože boli celé stáročia vystavené nízkym energiám vojen a iných konfliktov. Tieto budú samozrejme nakoniec pred Vzostupom vyčistené a tá práca už naozaj začala. Môžeme Vám pomôcť aj keď sa nenachádzame na Zemi, ale keď sa s Vami budeme môcť stretnúť budeme to môcť robiť spoločnými silami. Matka Zem bola tá najtrpezlivejšia Bytosť keď sa na Vás pozerala ako prechádzate poslednými obdobiami Vašich životov. Prijíma a víta Váš kontakt s ňou a Váš návrat do časov, kedy ste spoločne žili oveľa bližšie. Znovu to tak bude v blízkej budúcnosti, kedy pochopíte Váš vzťah so všetkými ostatnými životnými formami.

Všetci ste boli vytvorení a umiestnení na Zemi aby ste si vychutnávali všetku Stvoriteľovu štedrosť a krásu a učili sa ako sa navzájom podporovať. S poľutovaní ste sa v neskorších štádiách odklonili od prírody a zabudli ste ako sa navzájom potrebujete. To sa mení a mnohí spoznávate miesto, ktoré má človek na Zemi a dôležitosť jeho ochraňovania všetkého života. Budhisti sú známi pre ich pochopenie a ukázali čo sa dá dokázať, keď ste v harmónii s prírodou. Niektorí z Vás sú si toho rovnako vedomí a sú dobrým príkladom pre ostatných, ktorí hľadajú ozajstný vzťah s prírodou.

Som SaLuSa zo Síria a žiadam Vás, postupovali s veľkou dôverou. Nie je nič čoho by ste sa mali báť v súvislosti s Novým Vekom, pretože je všetkým čo by ste si mohli želať. Pripravujeme sa na to, že sa Vám predstavíme akonáhle to budú podmienky umožňovať a urobíme to tak, že to nebude vzbudzovať strach. Naopak, bude to mať ďaleko od toho, pretože my k Vám prichádzame v Láske a Svetle.


Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

pondelok 24. septembra 2012

24.9.2012


SaLuSa  24. septembra 2012

Celosvetové hnutie na nastolenie mieru získava podporu a prebúdza ostatných aby už viac netolerovali ignorovanie Vašich požiadaviek. Úspech bude Váš, ale možno nie celkom takým spôsobom ako by ste očakávali. Určite v tom budeme mať prsty a máme dovolené asistovať Pracovníkom Svetla. V tomto čase sa sústredíme hlavne na vládne zmeny, ktoré sú potrebné aby tí správni ľudia mali na starosti Vašu budúcnosť. Akonáhle jedna krajina odstráni tých, ktorí nepracujú pre ľudí, tlak na zmeny sa zvýši aj v iných krajinách. Tú energiu na zosadenie Temných nebude možné zastaviť a z celkového hľadiska im je jasné, že ich čas skončil.

Na jednej strane sa môže zdať, že svet je v beznádejnom chaose ale popod tým všetkým sa rodí Nový Vek, ktorý čaká aby nahradil ten starý. Starý systém už nemôže byť udržaný, pretože jeho základná štruktúra sa rúca. Žiadny obnos peňazí ho nemôže udržať nažive a mnoho reputácií spadne spolu s ním. Právne konania sú úž pripravené aby ukázali na ďalšie známe osobnosti pre ich kriminálne aktivity. Niektorí z najväčších páchateľov sa stále dokážu schovávať za druhých, ktorí za nich urobili špinavú prácu. Avšak v záverečnom zúčtovaní sa nikto nebude môcť vyhnúť spravodlivosti alebo zodpovedaniu sa vyšším autoritám. Všetkých ich poznáme a všetky ich činy sú zaznamenané v akášických záznamoch.

Každá myšlienka a činy všetkých duší sú automaticky zaznamenané, ale nie je možné k tomu pristupovať bez povolenia. Avšak použije sa to keď prejdete do vyšších sfér, kedy prehodnocujete svoj život a rozhodujete sa čo potrebujete na posunutie sa k ďalším skúsenostiam. Niektorým sa môže život zdať zbytočným, ale v skutočnosti každý z Vás vedel čo bolo plánované predtým, ako ste sa inkarnovali. Takže z toho vyplýva, že je dobré vyťažiť čo najviac z akýchkoľvek výziev, ktoré dostanete. Nesnažte sa byť na seba príliš tvrdí keď urobíte chybu, pretože nikto od Vás neočakáva aby ste boli dokonalí. Postupujete na základe pokusov a omylov aby ste prekonali svoje nedostatky a posunuli sa ďalej na svojej ceste vývoja. Platí to pre každú dušu a mnohí z Vás sa stretli zámerne aby ste si navzájom pomohli uspieť.

Prirodzene tento život je trochu odlišný od tých predchádzajúcich, pretože sa pokúšate vyčistiť staré záležitosti, ktoré Vás brzdili. Je to jednoznačne dôležitý čas a ten v ktorom dostávate všetku pomoc aby ste sa pripravili na Vzostup. Chceli by sme vidieť čo najviac duší vzostúpiť a posunúť sa ďalej od kolobehu znovuzrodenia. Ak tak spravíte, Vaša budúcnosť bude plne vo Vašich rukách a budete mať možnosť voľby toho, čo budete chcieť ďalej robiť. To sa vzťahuje dokonca aj na to, ako dlho budete chcieť zostať v tom ktorom tele a pamätajte, že vo vyšších dimenziách telo nestarne a nezomiera tak ako to teraz zažívate. Myšlienka na takúto slobodu by mala byť postačujúca na to, aby Vás poháňala k dosiahnutiu čohokoľvek čo je potrebné aby ste sa pozdvihli nad nižšie vibrácie.

Väčšina duší už je v súčasnosti v najnižšom bode, čo sa týka ich vibrácií, takže pokrok vždy smeruje hore a navracia Vás tam, kde skutočne patríte. Môžete mať skutočné skúsenosti vo Vašej dimenzii, ale z pohľadu Vášho skutočného života je to ilúzia. Ste zo Svetla a normálne ste žiariace duše s obrovskou tvorivou schopnosťou. Keď znovu povstanete, naučíte sa ovládať svoje sily a budete ich používať pre dobro všetkých. Naozaj ste Bohmi v príprave, čo je dôvodom prečo si aj teraz musíte dávať pozor aby ste sa sústredili na to, čo naozaj chcete vo svojom živote. Už by ste mali vedieť, že kam vložíte svoju energiu, tam dosiahnete výsledky.

Môže sa zdať, že sa Vám v živote dejú náhodné veci, ale je to to, čo k sebe priťahujete. Existujú zákony, ktoré pokrývajú všetky tieto aspekty, bez ohľadu na to či ste si ich vedomí alebo nie. Nemusíte ich nevyhnutne poznať a mali by ste sa sústrediť na to, aby ste sa snažili chovať sa k druhým tak, ako by ste chceli aby sa chovali oni k Vám. Pracujte na tom aby ste sa k nim správali tak, že sú Jedným s Vami, pretože všetci sú naozaj prepojení ako súčasti Vás. Po veľmi dlhú dobu ľudia nechápali ich prepojenie na ostatné duše, ale keď akceptujete, že ste všetci Božie iskry tak pochopíte prečo to tak je. My z Galaktickej Federácie Svetla si plne uvedomujeme pravdu a preto slúžime všetkým civilizáciám. Je to tá najprirodzenejšia túžba chcieť pomôcť tým, ktorí Vás nasledujú vo Vašich stopách.

Je nevyhnutné a žiadúce aby všetky duše nakoniec dosiahli bodu návratu k Zdroju. Máte to v sebe či si to uvedomujete alebo nie a je to hybnou silou, ktorá Vás posúva dopredu a hore. Vaše oči sú otvárané tomu čo to znamená a Váš prichádzajúci Vzostup je len jedným míľnikom na nádhernej ceste. Bude sa zdať nekonečná a nezabúdajte, že čoskoro budete v dimenziách, v ktorých sa všetko odohráva v prítomnom momente. Čas ako ho poznáte nebude mať žiadny vplyv na čokoľvek čo budete robiť, pretože minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú všetko Jedným. Je to úžasný koncept, ktorý Vám umožňuje nasledovať túžby Vášho srdca ísť kamkoľvek. Niektoré duše majú nádherné spomienky na minulé životy v histórii a vybrali si ísť späť a prežiť toho ešte viac.

Umožnite si začať „cítiť“ aké to bude po Vzostupe a zmeny k Vám prídu veľmi ľahko. Aj by mali, pretože ste v minulosti prišli z takých úrovní, predtým ako ste skončili v súčasnej dimenzii. Akonáhle Vás budeme môcť otvorene navštíviť a pozvať niektorých z Vás na paluby našich lodí, poskytne Vám to náhľad na to aký druh života Vás čaká. Zmeny budú najviac vítané a eliminujú množstvo prác a potrebu tráviť väčšinu Vášho života prácou na zabezpečenie samotnej existencie. Budete mať toľko času pre seba a budete ho môcť venovať tomu, čo považujete za najuspokojivejšie. Škaredosť, skresľovanie a nedokonalosti jednoducho nemôžu existovať vo vyšších vibráciách a všetko je založené na kráse, rovnováhe a harmónii.

Som SaLuSa zo Síria a som potešený, že Vás môžem takto kontaktovať. Som samozrejme jedným z mnohých ktorý sa pokúšajú pokryť Vaše potreby v tak dôležitom čase. Jedného dňa sa stretneme v nie tak vzdialenej budúcnosti a bude to šťastnou udalosťou pre nás všetkých.


Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

piatok 21. septembra 2012

21.9.2012


SaLuSa  21. septembra 2012

Pretože sa všetko odohráva v prítomnom okamihu, nevnímame veci tak ako vy a vidíme celkový obraz ktorý ukazuje, že ukončenie tohto cyklu sa odohrá podľa plánu. Akonáhle vzostúpite, posuniete sa do novej éry a budete profitovať z pozdvihnutia energií a vyššej úrovne Vášho vedomia. To všetko získate prostredníctvom zmien, ktoré sa uskutočnia rapídne a konečne budete oslobodení od pozornosti Temných. V novej dimenzii nie je miesto pre nič menej a budete schopní cítiť zvýšené vibrácie. Bude to úplne nová skúsenosť vedieť, že každá jedna duša ktorá bude s Vami, bude mať rovnaké vibrácie a bude dôveryhodná a čestná vo všetkom jednaní s Vami.

Zlatý vek Vás zanesie ďaleko a ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým ako by to vyzeralo v nebi, tak je to asi k tomu najbližšie. Čistá harmónia všetkého živého bude tak zjavná a bude radosť byť nažive a prežívať to. Keďže o všetky Vaše potreby bude postarané, vychutnáte si úroveň šťastia a uspokojenia, ktorú v súčasnosti prežívate len zriedka. Dualita vo svojej samotnej podstate vždy mala byť ťažkým testom Vašej schopnosti držať sa pravdy a napriek tlakom ste to prekonali a posunuli ste sa do Svetla. Udržujte si v ňom svoje miesto bezpečne a úplne a nedovoľte pochybnostiam vkradnúť sa tam, ale sústreďte sa na všetko čo má vyššie vibrácie.

Dokonca aj z Vášho pohľadu ostáva len veľmi málo času predtým ako sa skončí tento cyklus a ako ostatní pokračujú v prebúdzaní, podeľte sa so svojou pomocou a vedomosťami. Avšak nechajte im priestor na to aby si to mohli sami spracovať, pretože pravda môže byť niekedy ohromujúca. Musia mať čas na to, aby mohli prehodnotiť svoje staré presvedčenia vo svetle nových odhalení. To sa samozrejme vzťahuje na kohokoľvek, pretože v skutočnosti nikdy neprestanete hľadať a učiť sa. Vývoj je pomalý proces, ale Vaši Radcovia Vás budú jemne navádzať na väčšie pochopenie, keď na to budete pripravení. Preto je akceptované, že nie každý bude pripravený vzostúpiť a bude to na základe ich vlastnej voľby. Nie ste vnímaní ako menej úspešní než akákoľvek iná duša a nakoniec dosiahnete rovnakú úroveň ako ktokoľvek iný.

Mnoho duší sa stotožnilo s pozemskými vibráciami a oddelili sa od svojho skutočného ja. To sa očakávalo a je to vnímané ako podstatná časť Vašich skúseností a predstavovalo to tú skutočnú výzvu, ktorej ste sa rozhodli čeliť. Získaním silnej obrany ste prežili súboj s Temnými a ich pokusy stiahnuť Vás dole na svoju úroveň. V skutočnosti sa potopili tak hlboko, že sa úplne odrezali od Svetla. Avšak Láska Boha voči jeho stvoreniam vidí len Svetlo nech je akékoľvek slabé. Nádej na to, že sa vrátia späť k Svetlu je taká, že im bude poskytnutá akákoľvek pomoc aby sa k nemu plne vrátili.

Ako sme sa Vám už zdôverili, žiadame Vás aby ste ako Bytosti Svetla cítili súcit s tými, ktorí zišli s cesty. Niektorí nechápu, že najväčšou službou, ktorú môžete poskytnúť inej duši, je posielať jej svoju lásku. Vnímajte ich Svetlo nech je akokoľvek slabé, pretože Božia iskra je nemenná a vždy im ostane v jednej forme alebo druhej. Ukážte, že ste sa vyvinuli až za odsudzovanie a nechajte priebeh prirodzenej spravodlivosti vyšších zákonov aby sa postarali o tých, ktorí sa ešte len budú zodpovedať za zločiny proti Ľudskosti. Je toho dosť čo bude zamestnávať Vaše mysle, keď sa Vaša nádherná budúcnosť rozvinie.

Hľadajte vo svojom okolí, ak si prajete nájsť dôkazy o tom ako sa vyvíja situácia bánk, keď sú viaceré z nich brané na zodpovednosť kvôli svojim kriminálnym aktivitám. Čo ste Vy ľudia spravili je, že ste poukázali na ich nedostatky tým, že ste neúprosne nútili úrady aby proti nim zakročili. Dostáva to publicitu a čistým výsledkom je, že ešte viacerí z Vás sa prebúdzajú, čo spôsobuje veľa starostí veľkým korporáciám. Vedia, že sila ľudí má potenciál dosahovať výsledky. Takže zatiaľ čo týmto zmenám nie je venovaná patričná pozornosť, dosahujete už čiastočný úspech. V mnohých krajinách demonštrácie naberajú na intenzite a vlády používajú silu aby ich zastavili. Avšak to nezníži počet demonštrácií a ukázali ste, že ste veľmi flexibilní keď príde na hájenie Vašich práv. Nemôžeme Vás otvorene podporiť, ale ak sú Vaše akcie mierumilovné, povzbudíme Vás.

V súčasnosti mnoho akcií, ktoré smerujú k začatiu zmien postupuje dobre a je pravdepodobné, že niektoré z nich budú náhle zverejnené v médiách. Na temnej strane sa vojnoví štváči stále pokúšajú rozpútať ďalšiu Svetovú Vojnu, ale nemusíte sa znepokojovať, pretože im nebude povolené to spraviť. Môžeme použiť všetky dostupné prostriedky na to, aby sme tomu zabránili a niektoré z našich technológií sú celkom úžasné a úplne perfektné na takéto účely. V skutočnosti sme ich často používali na udržanie relatívne mierovej situácie na Zemi, keď sa určité elementy snažili začať totálnu vojnu proti inej krajine.

S nami ste v bezpečí a pokračujeme v úplnom monitorovaní Vašej Zeme. V prípade potreby sa vieme zamerať na ktorúkoľvek osobu bez ohľadu na to kde sa nachádza, takže temní sa nemajú kde skryť. Keď nastane čas odstrániť ich, nebudeme strácať čas s umiestnením ich tam, odkiaľ viac nebudú môcť brániť procesu Vzostupu. V súčasnosti spoliehame na Vás aby ste spravili čokoľvek čo je potrebné na to, aby ste získali právomoc na ich odstránenie z obehu. Vieme, že ste narazili na problémy keď ste sa o to v minulosti pokúšali, ale situácia sa mení a nastal čas aby ste začali konať. Budete mať našu ochranu a môžete bez obáv začať.

Som SaLuSa zo Síria a vidím ako ste blízko k dokončeniu tohto cyklu. Tiež vidím, že ste vykonali excelentnú prácu v uzemňovaní Svetla, ktoré nežiarilo zo Zeme tak silno po tisícročia. Narastá exponenciálne a bezpečne Vás bude sprevádzať Vašim Vzostupom. Nezabúdame na tých, ktorí nie sú pripravení alebo si zvolili neísť a oni tiež dostanú našu ochranu kým neopustia Matku Zem. Milujeme Vás všetkých a vidíme ako vysielate svoje Svetlo, dokonca aj keď v niektorých sa to ešte úplne nevyvinulo. Pre nás ste všetci Jedným a nerobíme v tom vôbec žiadne výnimky.


Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

streda 19. septembra 2012

19.9.2012


SaLuSa  19. septembra 2012

Tento rok plynul veľmi rýchlo a zatiaľ sa stalo menej incindentov ako by ste mohli očakávať. Neboli ani katastrofické ako mnohí predpovedali, ani nenaplnili prísľub zmien ktoré vás majú pozdvihnúť. Ale úrovne Vášho vedomia sa celkom výrazne zvýšili a Vzostup je stále zaručený. Keď sa pozriete okolo seba je zjavné, že inštitúcie ktoré zastávali prominentné miesta vo Vašom svete sú v rôznych štádiách kolapsu, z ktorého nie je úniku. Pravda podľa očakávaní o nich odhaľuje mnoho a ukazuje ako manipulovali udalosti vo svoj vlastný prospech. Dokonca si začínate byť vedomí toho, že po dlhý čas mali agendu na Vaše zotročenie a získanie kontroly nad svetom. Už vidíte ako blízko sa dostali k dosiahnutiu svojich cieľov a tiež vidíte veľké hnutie medzi ľuďmi, ktorí sa prebudili do ich plánu a porazili ho.

Vy ste tí ktorí to berú do vlastných rúk a rozhodujete o osude Vašej civilizácie. Vy máte silu rozhodnúť ako konečné časy dopadnú a Vy si vizualizujete mierovú zmenu. To vytvára časovú líniu, ktorá dokončí cyklus podľa Vášho zámeru. Ale aj Matka Zem má do toho čo povedať a želá si vykonať očistu ako súčasť jej prípravy na Vzostup. Čím viac jej posielate Lásku a Svetlo tým ľahší budú mať konečné časy priebeh. Prirodzene očakávané zmeny sa začnú veľmi rýchlo, pretože Nový Vek sa musí rozbehnúť aby rozbil starý systém. Ten nový čaká na svoje predstavenie a jeho výhody budú zdielané všetkými. Avšak nemôže sa to celé ukončiť pokiaľ nevzostúpite, pretože tí ktorí sú Temní nie sú príjemcami toho čo je pre tých zo Svetla.

Zmeny prídu a nové vlády nahradia starú gardu. Finančné zmeny budú pokračovať aby zaistili, že sa nikdy nezopakuje korupcia, ktorá ich zničila. To sa s určitosťou stane čoskoro a naša prítomnosť bude uznaná, čo nám umožní posunúť sa bližšie k Vám. Bez ohľadu na to čo ste si mohli myslieť, nie je dôvod náhliť zmeny, aby sa skončili pred Vzostupom. Tento proces mal vždy prebiehať aj po novom roku, kedy budeme mať lepšiu príležitosť pracovať spolu. Potrebujeme tých, ktorí sú zo Svetla aby boli súčasťou našich tímov a používali svoje schopnosti a vedomosti pre dobro všetkých. Potom budeme naozaj všetci schopní sa veľmi rýchlo posúvať dopredu s vedomím, že nás nič nebude brzdiť a naša práca nebude zámerne zdržiavaná.

Udeje sa všetko čo ste očakávali a ako budeme pokračovať zistíte, že Vás to zavedie ešte oveľa ďalej ako ste si mysleli že je možné. Budú to nádherné časy, v ktorých budete oslobodení od všetkých starých problémov, ktoré Vás obmedzovali. Je čas rýchlo napredovať a posunúť sa do nového sveta, ktorý odráža Vaše pozdvihnutie do vyšších dimenzií. Bude existovať veľa zariadení, vrátane Miest Svetla kde budete môcť byť uzdravení, pretože sa úplne vrátite do svojej dokonalej podoby. Napokon budete schopní zvrátiť proces starnutia a navrátiť sa k Vášmu mladému vzhľadu a tak budete pokračovať až kým sa nestanete Galaktickými Bytosťami. Všetky tieto zmeny Vás čakajú a sú v blízkej budúcnosti. Myslite o nich pozitívne a pomôžete ich zhmotniť oveľa skôr ako sme my počítali.

Keď bude prebiehať čistenie, môže sa zdať že všetko je v určitom stave rozkladu a to je pravda do bodu, v ktorom staré spôsoby a systémy musia odísť. Čokoľvek čo nemôže držať krok s vyššími vibráciami v nich jasne nemá miesto. Takže nezúfajte alebo nemajte depresiu, pretože teraz je všetko pripravené na nahradenie starých systémov. Všetko príde v správnom čase a napokon Vám nič nebude chýbať. My vieme z našej vlastnej skúsenosti čo všetko budete potrebovať, aby ste sa usadili vo vyšších dimenziách. Galaktická Federácia Svetla má neobmedzené zdroje a personál, ktorý je úplne skúsený v tom, čo je potrebné urobiť. Aj keď to väčšina z Vás nevie, stále sme plne zapojení do udržiavania Zeme bez znečistenia a bez našej snahy by to bolo oveľa horšie ako si uvedomujete.

V budúcnosti nebude existovať znečisťovanie, na ktoré ste zvyknutí. Používanie znečisťujúcich typov strojov alebo zariadení nebude už potrebné a dovolené. Namiesto toho budete mať nové metódy fungovania ktorých používanie bude „čisté“. Najväčšie zmeny sa budú týkať Vašich súčasných foriem cestovania a spaľovací motor sa napokon prestane používať. Nielen to, nové dopravné prostriedky budú oveľa rýchlejšie a bezpečnejšie na používanie. Budú využívať voľnú energiu, ktorá je aj zdrojom energie pre naše lode. Každý ich bude mať k dispozícii a nebudú produkovať žiadne znečistenie. Tieto zmeny boli plánované po dlhú dobu a sú pripravené na spustenie akonáhle bude bezpečné predstaviť ich.

Prirodzene sa veľmi tešíme na to kedy sa s Vami stretneme a robíme všetko čo môžeme, aby sme posunuli veci dopredu. Odhalenie sa blíži vďaka snahám našich spojencov, ale my by sme samozrejme boli radi keby sa to urýchlilo. Avšak čím viac bude ľudí ktorí sa dozvedia o nás, našej misii a o našej úlohe, ktorou je previesť Vás Vzostupom, tým bližšie budete k stretnutiu s nami. Samozrejme stále sú tam tí, ktorí si z rôznych dôvodov želajú, aby zmeny dopadli inak. Pokúšajú sa zmiasť ľudí s dezinformačnými odkazmi, ale keď ste dobre informovaní, tak Vás neoklamú. Vždy používajte svoju intuíciu a buďte pripravení zmeniť svoje presvedčenie ak ste si dostatočne istí, že máte pravdu.

Som SaLuSa zo Síria a prinášam Vám našu Lásku za Vaše veľké snahy priviesť tento cyklus do rýchleho konca. Neostáva veľa kým budete viac zapojení do aktivít konečných časov. Môže nastať nejaké narušenie Vašich normálnych životov, ale rýchlo sa to ukľudní. Sme viazaní Univerzálnymi Zákonmi aby sme postupovali tak, aby sme nezasahovali do Vašej slobodnej vôle, takže nemôžeme len tak urýchliť veci tým, že Vám niečo vnútime. Temní to vedia a stále zasahujú, pretože oni neuznávajú Zákony ako my. Avšak ak sa veci nepohnú dopredu v priebehu určitého časového obdobia, budeme oprávnení začať konať viac priamo.


Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

pondelok 17. septembra 2012

17.9.2012


SaLuSa  17. septembra 2012

V rámci cyklu duality ste prežili mnoho životov a keď sa obzriete späť pravdepodobne zistíte, že boli jednými z najzložitejších a najťažších aké ste kedy mali. Dôvodom je, že ste prešli cez jedny z najnižších vibrácií aké ste kedy zažili. To znamenalo, že ste sa cítili byť viac oddelení od Zdroja ako v ktoromkoľvek z predchádzajúcich životov a žili ste vo veľkej miere vďaka pudu sebazáchovy. Tí ktorí prinášali Svetlo na Zem čelili výzvam ako ho uzemniť a ako pomôcť priniesť rovnováhu medzi Svetlo a temné energie. Boli momenty v ktorých ste dosiahli hĺbok temnoty a zdalo sa, že Človek stratil akúkoľvek nádej na záchranu.

Avšak tie Vyššie Bytosti, ktoré majú pod kontrolou Ľudský plán, to videli inak a postupne zvrátili udalosti tak, že Svetlo zaznamenalo pokrok. Len nedávno začalo byť viac evidentné a získalo vplyv. Napriek nepretržitým vojnám medzi krajinami Svetlo začalo posilňovať tých, ktorí prišli na Zem prinášať tak veľmi potrebné zmeny. Uprostred chaosu a katastrof začalo znovu vytvárať siete Svetla okolo Zeme. Odvtedy sa z nich stali silné body Svetla, ktoré ho vyžarujú okolo seba. Výsledkom je sformovanie skupín Svetla, ktoré boli schopné osvietiť ľudí k pravde a dnes stojíte na prahu plného osvietenia.

Pri pohľade späť v dávnej minulosti bolo známe, že tento čas bude signalizovať koniec cyklu duality. Bol to sľub, ktorý bol vykonaný v tých najskorších časoch keď ste sa po prvý krát začali inkarnovať a je dôvodom prečo ste vždy intuitívne vedeli, že to tak bude. Niektoré dávne civilizácie sa takmer úplne navzájom zničili a Vy ktorí ste teraz na Zemi ste presne tie isté duše. Rozhodli ste sa, že zabezpečíte aby konečné časy vyústili vo Váš Vzostup a nie deštrukciu. A teraz ste tu na pokraji veľkého pozdvihnutia, ktoré bolo dosiahnuté tvrdou prácou a oddanosťou Svetlu a Láske. Získali ste obrovské skúsenosti, ktoré môžete použiť na pomoc ostatným, ktorí čelia podobným výzvam aké ste prežili Vy.

Život je o učení sa lekcií prostredníctvo Vami vybraných skúseností s vedomím, že ich budete používať v službe Svetlu. Cieľom je spojiť duše tak, aby sa mohli znovu stať časťou Jednoty, ktorej sú všetci súčasťou. Avšak Vzostup znamená oddelenie na fyzickej úrovni tak, aby každá duša mohla pokračovať na svojej súčasnej ceste. Niektorí sa už nachádzajú v rozšírenom stave vedomia a na ich želanej ceste k Vzostupu, zatiaľ čo iných to ani nenapadlo, pretože ešte neskončili s dualitou. Je to voľba na základe slobodnej vôle ktorú ste všetci spravili a musíte preto umožniť ostatným aby podľa toho postupovali. Nikto v skutočnosti nezaostáva a aj oni budú výrazne profitovať zo svojich doterajších skúseností.

Evolúcia nikdy nekončí až kým sa konečne nevrátite ku Zdroju a dokonca aj vtedy budú predstavené nové cykly skúseností. To však nie je to na čo by ste sa mali momentálne zameriavať a máte pred sebou ešte dlhú cestu kým to dosiahnete. Boh vytvoril nekonečné množstvo Vesmírov a Vy si môžete zvoliť začať úplne novú skúsenosť, ak si to budete želať. Budúcnosť ktorá Vás čaká je plná zázrakov a vzrušenia a budete objavovať nikdy nekončiace prejavy Svetla a jeho magické tvorivé sily. Život na Zemi len veľmi málo pripomína to, do čoho sa idete posunúť, ale Galaktické Bytosti sa z Vás stanú veľmi ľahko. Čoskoro sa vrátite do svojho skutočného domova medzi hviezdami a znovu sa zjednotíte so svojimi skutočnými rodinami. Vaše pozemské skúsenosti sú len výletom z Vášho miesta vo vyšších dimenziách, kam sa veľmi skoro vrátite.

Ako Vás často informujeme, toľko sa toho blíži Vašim smerom čo Vás pozdvihne do veľkých výšok. Akonáhle vzostúpite a pokiaľ si z nejakého dôvodu nezvolíte tráviť čas v novej tretej dimenzii pripravenej pre tých ktorí nevzostúpia, nikdy sa do nej nebudete musieť vrátiť. Nadobro ste skončili s nízkymi vibráciami a mnohé duše sú schopné sa chrániť pred nízkymi energiami. Jediné čo musíte spraviť je umiestniť okolo seba vrstvu bieleho svetla ako svoju ochranu. Keď tak spravíte, budete sa musieť vyhnúť vyjadrovaniu akýchkoľvek negatívnych tónov v reči, pretože tie ľahko porušia Vašu ochranu a stanete sa voči tým energiám zraniteľnými. Najlepšie je sústrediť sa na všetko čo je zo Svetla a zameriavať sa na Vzostup je jedným zo spôsobov ako to spraviť.

Tak veľa ľudí stále nesie príťaž s ktorou sa musia vysporiadať a bude sa im to stále vracať, až kým to nevyčistia. Bude to k Vám prichádzať prostredníctvom vyzývajúcich myšlienok, ale vy už teraz viete, že ste nad tým k čomu Vás provokujú aby ste spravili. Porozprávajte sa s tou „druhou“ osobou, ktorá Vám neustále tie veci pripomína a buďte odhodlaní a povedzte jej aby odišla, pretože Vás to už viac nezaujíma. Ste pokúšaní presvedčiť sa či ste prekonali ten problém, nech už bol akýkoľvek a ak ho odmietnete dostatočne často, tak zmizne. Niektorí z Vás potrebujú vyčistiť množstvo karmy a to je dôvodom prečo ste zaneprázdnení Vaším čistením. Môže to samozrejme zahŕňať iných a často môžete pracovať spolu na vyriešení čohokoľvek. Predchádzajúce vzťahy často znovu spájajú ľudí z jediného dôvodu, aby si navzájom pomáhali dosiahnuť to.

Pochopte, že ste súhlasili že budete usilovne pracovať na svojej príprave na Vzostup, ale nikdy nie ste bez pomoci. Skutočne, každá duša má svojich pomocníkov, dokonca aj tí ktorí sa oddávajú nízkym energiám. Každá duša je napriek tomu zo Svetla a nikdy nie je opustená, pretože všetci sú schopní dopracovať sa k nemu späť. Pamätajte, že jediným dôvodom prečo zažívate aj Svetlo aj temnotu je to, že ste v dualite a hľadali ste pochopenie ako Vám oboje môžu pomôcť v evolúcií. Prirodzene, konečným cieľom je schopnosť prekonať temné energie tým, že sa nad ne povznesiete. Mnohí z Vás teraz neochvejne stojíte a viete, že ste to dosiahli a Vaše miesto vo vzostúpených sférach je isté.

Som SaLuSa zo Síria a cítim, že úrovne nášho vedomia začínajú byť vo väčšej harmónii, ako hľadáte pravdu a rozširujete svoje vlastné úrovne. Mnoho ďalších z Vás nájde takýto pokrok v zostávajúcich týždňoch, pretože nekonečný prísun Svetla je naďalej posielaný na Zem. S blížiacim sa impulzom pochádzajúcim zo zarovnania Vášho Slnka a Veľkého Centrálneho Slnka zažijete výrazný nárast Svetla a budete si toho vedomí.


Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

piatok 14. septembra 2012

14.9.2012


SaLuSa  14. september 2012

V rámci cyklu duality ste prežili mnoho životov a keď sa obzriete späť pravdepodobne zistíte, že boli jednými z najzložitejších a najťažších aké ste kedy mali. Dôvodom je, že ste prešli cez jedny z najnižších vibrácií aké ste kedy zažili. To znamenalo, že ste sa cítili byť viac oddelení od Zdroja ako v ktoromkoľvek z predchádzajúcich životov a žili ste vo veľkej miere vďaka pudu sebazáchovy. Tí ktorí prinášali Svetlo na Zem čelili výzvam ako ho uzemniť a pomôcť priniesť nejakú rovnováhu medzi Svetlo a temné energie. Boli momenty v ktorých ste dosiahli hĺbok temnoty a zdalo sa, že Človek stratil akúkoľvek nádej na záchranu.

Avšak tie Vyššie Bytosti, ktoré majú pod kontrolou Ľudský plán, mali iné myšlienky a postupne zvrátili udalosti tak, že Svetlo zaznamenalo pokrok. Len nedávno to začalo byť viac evidentné a získalo vplyv. Napriek nepretržitým vojnám medzi krajinami Svetlo začalo posilňovať tých, ktorí prišli na Zem prinášať tak veľmi potrebné zmeny. Uprostred chaosu a katastrof začalo znovu vytvárať siete Svetla okolo Zeme. Odvtedy sa z nich stali silné body Svetla, ktoré ho vyžarujú okolo seba. Výsledkom je sformovanie skupín Svetla, ktoré boli schopné osvietiť ľudí k pravde a dnes stojíte na prahu plného osvietenia.

Pri pohľade späť v dávnej minulosti bolo známe, že tento čas bude signalizovať koniec cyklu duality. Bol to sľub ktorý bol vykonaný v tých najskorších časoch keď ste sa po prvý krát začali inkarnovať a je dôvodom prečo ste vždy intuitívne vedeli, že to tak bude. Niektoré dávne civilizácie sa takmer úplne navzájom zničili a Vy ktorí ste teraz na Zemi ste presne tie isté duše. Rozhodli ste sa, že zabezpečíte aby konečné časy vyústili vo Váš Vzostup a nie deštrukciu. A teraz ste tu na pokraji veľkého pozdvihnutia, ktoré bolo dosiahnuté tvrdou prácou a oddanosťou Svetlu a Láske. Získali ste obrovské skúsenosti, ktoré môžete použiť na pomoc ostatným, ktorí čelia podobným výzvam aké ste Vy prežili.

Život je o učení sa lekcií prostredníctvo Vami vybraných skúseností s vedomím, že ich budete používať v službe Svetlu. Cieľom je spojiť duše tak, aby sa mohli znovu stať časťou Jednoty v ktorej sú všetci súčasťou. Avšak Vzostup znamená oddelenie na fyzickej úrovni, tak aby každá duša mohla pokračovať na svojej súčasnej ceste. Niektorí sa už nachádzajú v rozšírenom stave vedomia a na ich želanej ceste k Vzostupu, zatiaľ čo iných to ani nenapadlo, pretože ešte neskončili s dualitou. Je to voľba na základe slobodnej vôle ktorú ste všetci spravili a musíte preto umožniť ostatným aby podľa toho postupovali. Nikto v skutočnosti nezaostáva a aj oni budú výrazne profitovať z ich doterajších skúseností.

Evolúcia nikdy nekončí až kým sa konečne nevrátite ku Zdroju a dokonca aj vtedy sú predstavené nové cykly skúseností. To však nie je to na čo by ste sa mali momentálne zameriavať a máte pred sebou ešte dlhú cestu kým to dosiahnete. Boh vytvoril nekonečné množstvo Vesmírov a Vy si môžete zvoliť začať úplne novú skúsenosť ak si to budete želať. Budúcnosť ktorá Vás čaká je plná zázrakov a vzrušenia a budete objavovať nikdy nekončiace prejavy Svetla a jeho magické tvorivé sily. Život na Zemi len veľmi málo pripomína to, do čoho sa idete posunúť, ale Galaktické Bytosti sa z Vás stanú veľmi ľahko. Čoskoro sa vrátite do svojho skutočného domova medzi hviezdami a znovu sa zjednotíte so svojimi skutočnými rodinami. Vaše pozemské skúsenosti sú len výletom z Vášho miesta vo vyšších dimenziách kam sa veľmi skoro vrátite.

Ako Vás často informujeme toľko sa toho blíži smerom ku Vám čo Vás pozdvihne do veľkých výšok. Akonáhle vzostúpite, pokiaľ si z nejakého dôvodu nezvolíte tráviť čas v novej tretej dimenzii pripravenej pre tých ktorí nevzostúpia, nikdy sa do nej nebudete musieť vrátiť. Nadobro ste skončili s nízkymi vibráciami a mnohé duše sú schopné sa chrániť pred nízkymi energiami. Jediné čo musíte spraviť je umiestniť okolo seba pás bieleho svetla ako svoju ochranu. Keď tak spravíte budete sa musieť vyhnúť vyjadrovaniu akýchkoľvek negatívnych tónov v reči, pretože tie ľahko porušia Vašu ochranu a stanete sa voči tým energiám zraniteľnými. Najlepšie je sústrediť sa na všetko čo je zo Svetla a zameriavať sa na Vzostup je jedným zo spôsobov ako to spraviť.

Tak veľa ľudí stále nesie príťaž s ktorou sa musia vysporiadať a bude sa im to stále vracať až kým to nevyčistia. Bude to k Vám prichádzať prostredníctvom myšlienok predstavujúcich výzvu keď pritom už teraz viete, že ste nad tým k čomu Vás provokujú aby ste spravili. Porozprávajte sa s tou „druhou“ osobou, ktorá Vám neustále tie veci pripomína a buďte odhodlaní a povedzte jej aby odišla, pretože Vás to už viac nezaujíma. Ste pokúšaní presvedčiť sa či ste prekonali akýkoľvek problém to bol a ak ho odmietnete dosť často, tak zmizne. Niektorí z Vás potrebujú vyčistiť množstvo karmy a to je dôvodom prečo ste zaneprázdnení Vaším čistením. Môže to samozrejme zahŕňať iných a často môžete pracovať spolu na vyriešení čohokoľvek. Predchádzajúce vzťahy často znovu často spájajú ľudí z jediného dôvodu aby si navzájom pomáhali dosiahnuť to.

Pochopte, že ste súhlasili že budete usilovne pracovať na svojej príprave na Vzostup, ale nikdy nie ste bez pomoci. Skutočne každá duša má svojich pomocníkov, dokonca aj tí ktorí sa oddávajú nízkym energiám. Každá duša je napriek tomu zo Svetla a nikdy nie je opustená, pretože všetci sú schopní dopracovať sa k nemu späť. Pamätajte, že jediným dôvodom prečo zažívate aj Svetlo aj temnotu je to, že ste v dualite a hľadali ste pochopenie ako Vám obidve môžu pomôcť v evolúcií. Prirodzene konečným cieľom je schopnosť prekonať temné energie tým, že sa nad ne povznesiete. Mnohí z Vás teraz neochvejne stojíte a viete, že ste to dosiahli a Vaše miesto vo vzostúpených sférach je isté.

Som SaLuSa zo Síria a cítim, že úrovne nášho vedomia začínajú byť viac v harmónií, ako hľadáte pravdu a rozširujete svoje vlastné úrovne. Mnoho ďalších z Vás nájde takýto pokrok v zostávajúcich týždňoch, pretože nekonečný prísun Svetla je naďalej posielaný na Zem. S blížiacim sa vstupom pochádzajúcim zo zarovnania Vášho Slnka a Veľkého Centrálneho Slnka, zažijete výrazný nárast Svetla a budete si toho vedomí.


Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

streda 12. septembra 2012

12.9.2012


SaLuSa  12. september 2012

Skutočnosť, že sa toho vo Vašom svete deje veľa nezostáva nepovšimnutá a tým, ktorí sa práve do toho zobúdzajú sa zdá, že vládne chaos. Vaše tradične dôveryhodné inštitúcie ako sú Vaše banky začínajú byť videné také aké v skutočnosti sú, ale odpovede na ich problémy sa doteraz neobjavili. Avšak plány ktoré by zahŕňali také alternatívy ako ich úplný kolaps boli vytvorené. Vďaka práci našich spojencov sú pripravené na implementovanie a čakajú na správnu príležitosť aby boli predstavené. Starý skorumpovaný systém nebude udržateľný a nový získava podporu pre ďalekosiahle zmeny, ktoré prinesie.

Potreba vládnych zmien začína byť akceptovaná tak, aby Vaši noví zástupcovia kládli Vaše potreby na prvé miesto. Namiesto toho služba sebe samým narástla do endemických rozmerov a finančná kontrola a zodpovednosť prakticky neexistujú. Vo väčšom merítku Vaše peniaze odtekajú na financovanie tajných operácií, ktoré neboli schválené Vašimi vládami a sú často smerované proti Vám ľuďom, ktorým by mali slúžiť. Toto sa dialo príliš dlho nekontrolovane a my spolu s našimi spojencami sme sa jasne vyjadrili, že ich zastavíme. Takže vidíte Drahí, že pracujeme na dosiahnutí potrebných zmien.

To čo si začínate uvedomovať sú obrovské možnosti, ktoré predstavuje používanie technológií voľnej energie. Prirodzene Ropný Priemysel bojuje proti ich predstaveniu, ale to je cesta vpred a pokrok nemožno zastaviť. Časom nebude používané žiadne zo znečisťujúcich palív a každý bude profitovať z čistých a efektívnych metód, ktorých najdôležitejšie využitie sa bude týkať dopravných prostriedkov. Tých ktorí pracujú v tomto priemysle musíme ubezpečiť, že ich budúcnosť bude zaistená. V tom čase budú všetci profitovať z nového finančného systému a redistribúcia bohatstva zabezpečí, že strata práce neovplyvní Vašu pozíciu.

Naozaj, presťahovanie a pomoc ľuďom ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemajú prácu bude znamenať prijateľný životný štandard, ktorý pokryje Vaše potreby. V každom prípade, po Vzostupe sa Váš životný štýl zmení na taký, ktorý nebude spôsobovať obavy alebo stres. Bude postarané o všetky Vaše potreby, vrátane vhodného ubytovania a zdravotnej starostlivosti. Prirodzene bude určitú dobu trvať kým sa vykonajú všetky zmeny, ale udejú sa celkom rýchlo. Plne sme sa pripravili na všetky alternatívy a základ pre všetky zmeny už bol vytvorený, ktorý pripravuje tú správnu štruktúru, ktorá nám umožní pokračovať.

Úroveň Vášho masového vedomia pokračuje v raste, vďaka čomu sa prebúdza viac ľudí. Avšak mnohí stále nevedia a vôbec sa nezamýšľajú nad tým, čo by mohli zmeny prinášať. Boli by sme radšej aby sa zobúdzali postupne, ale pred Vzostupom nastane moment, kedy pravda bude musieť vyjsť na povrch. Nejakým spôsobom budú musieť byť staré presvedčenia otrasené a uvedené na pravú mieru, ale aj tak nechceme, aby ľudia reagovali nesprávne. V konečnom dôsledku budú akékoľvek presvedčenia ponechané na slobodnú voľbu a tie duše budú pokračovať vo svojich skúsenostiach vo vibráciách, ktoré sú rovnaké ako tie ich. Nemá zmysel nasilu sa pokúšať presviedčať ľudí aby akceptovali to, na čo nie sú pripravení a my to tak nerobíme.

Majte na pamäti, že my z Galaktickej Federácie Svetla sme tu na božiu žiadosť a naším cieľom je pripraviť Vás na Vzostup. S tým prichádzajú ďalšie zodpovednosti, pretože je žiadúce pripraviť cestu tak, aby to prebehlo tak hladko ako je to len možné. Príchod konečných časov bol známy po veľmi dlhú dobu, ale len nedávno začal byť plne chápaný. Koniec duality ako ju prežívate sa čoskoro blíži a naša práca, rovnako ako práca našich spojencov je zaistiť, že spolu s Matkou Zemou budete pripravení vzostúpiť. Veľa práce už bolo vykonanej a uvidíte výsledky ktoré z toho vyplývajú.

Ste v štádiu, kedy by sa mohlo udiať čokoľvek veľmi rýchlo a nebude to neočakávané. Tlačíme na pokrok v našich aktivitách, ktoré zahŕňajú dohliadanie nad krajinami, ktoré majú jadrové zbrane aby sme zaistili, že nebudú použité. Pre nás s našou pokročilou technológiou je to celkom jednoduchá úloha a veríme, že armáda už vidí, že nemá zmysel sa o to pokúšať. Dá sa povedať, že sme odstránili tigrovi zuby, ale stále má pazúry. V rôznom čase sme oslovili všetkých lídrov s víziou na úplný zákaz takýchto zbraní, ale je medzi nimi taká nedôvera, že to nemohlo byť dosiahnuté. Ale na tom už viac nebude záležať, pretože čoskoro bude nastolený svetový mier a vojny so všetkým čo s nimi súvisí zmiznú nadobro.

Už teraz vibrácie na Zemi pozdvihli Vaše vedomie do bodu kedy vidíte, že vojny sú zločinom proti Ľudskosti. Výsledkom toho je, že hnutie za nastolenie mieru nikdy nebolo také silné. Umožnilo to vznik mnohých veľkých demonštrácií hľadajúcich slobodu zvoliť si Vašu vlastnú budúcnosť a na to volanie je odpovedané. Dni diktátorského vládnutia sú spočítané a budete zastupovaní dušami, ktoré sa starajú a milujú svojich súputníkov. Vaša cesta odtiaľto mieri k Vzostupu, ktorý prinesie všetky tie zlepšenia a výhody, ktoré Vám boli sľubované.

Vieme, že niektorí z Vás sú unavení z tlakov života na Zemi, ale uvedomte si, že čoskoro budete príjemcami hojnosti a ďalších veľmi prijateľných zmien. Môžete sa na to pozerať ako na odmenu za svoju oddanosť Ceste Svetla a Vášho pozdvihnutia do vyšších dimenzií. Je to tak veľmi vzdialené tomu na čo ste zvyknutí a len duše Svetla budú schopné spraviť taký veľký skok vpred. Takže prosím sústreďte sa na všetky veci ktoré súvisia s vyššími vibráciami, pretože sú čisté a úplné.

Som SaLuSa zo Síria a pozerám sa na Vašu Zem z diaľky a som potešený, že vidím ako z nej vyžaruje toľko Svetla. Nech ďalej prichádza, pretože koniec Vášho cyklu je tu a teraz a vy ste víťazmi.


Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

pondelok 10. septembra 2012

10.9.2012


SaLuSa  10. september 2012

Pamätajte, že udalosti ktoré sa odohrávajú sú priamo pre Váš prospech. Napriek všetkým informáciám, ktoré sa dozvedáte z rôznych zdrojov má pravda problémy sa k Vám dostať tak, aby ste ju plne pochopili bez toho, aby bola podložená konkrétnymi dôkazmi. To príde potom čo budú odstránení tí, ktorí blokujú takéto informácie a urobíme to tak, že vôbec nebudete mať pochybnosti o pravde. Avšak nech sa budú udalosti vyvíjať akýmkoľvek spôsobom, najviac pozornosti bude venovanej Vám, ktorí sa pripravujete na Vzostup. Sme potešení, že ľudia medzi sebou oveľa slobodnejšie rozprávajú o Vzostupe a o tom čo znamená pre Vašu civilizáciu. Napokon to ovplyvní každú jednu dušu bez ohľadu na to, či predtým mali alebo nemali informácie o tom čo sa čoskoro udeje. Jednoducho povedané, buď zostanete na súčasnej úrovni vibrácií alebo budú dostatočne pozdvihnuté na to, aby Vám umožnili vzostúpiť s Matkou Zemou.

V žiadnom prípade nejde o výber duší na Vzostup, pretože je to stav bytia ktorý sami dosiahnete. Ak ste pripravení, nemôžete urobiť nič iné len sa pozdvihnúť, keď sa dostanete do vyšších vibrácií. Samozrejme to znamená, že sa ocitnete spolu s tými dušami, ktoré sú Vám veľmi podobné a sú pripravené zúčastniť sa vytvárania nového prostredia, ktoré je vhodné pre civilizáciu ktorá pracuje zo Svetlom a Láskou. Vtedy už budeme s Vami môcť otvorene spolupracovať a budeme postupovať spoločne a budovať spoločnosť, ktorá je založená na harmónii a rovnováhe vo všetkom. Pokým nebudete pozdvihnutí z nízkych vibrácií, vždy sa Vám bude zdať ťažké vytvoriť a udržať si svoju víziu Nového Veku.

Zdieľame Vašu frustráciu ohľadom odkladov, ktoré Vám zabraňujú aby ste vedeli čo sa deje v zákulisí. Avšak nie vždy je múdre odhaliť toho príliš veľa ohľadom našich aktivít, ale buďte si istí, že neprestajne pracujeme na tom, aby sa to úspešne skončilo. Projekty ktorých sa to týka sú celkom náročné, zahŕňajú obrovské množstvo spolupráce a musíme poďakovať našim spojencom za to čo dosiahli za extrémne náročných okolností. Vždy bolo cieľom aby ste sa podieľali na zmenách, pretože nikdy nebolo v pláne, že by sme to mali urobiť všetko za Vás. Spoločne budeme postupovať na vytváraní podmienok, ktoré umožnia Odhalenie, ale buďte pripravení že sa udeje v niekoľkých častiach.

Obrovské množstvo práce bolo vykonané našimi spojencami a to zahŕňa všetkých, ktorí šíria pravdu. Ale kvôli úspešnosti Temných v šírení falošných informácií, stále existuje mnoho duší, pre ktoré je ťažké sa posunúť od svojich súčasných presvedčení. Nech sú akékoľvek, stále je ťažké uveriť že ste boli oklamaní, obzvlášť keď máte vodcov, ktorí sa stali rešpektovanými pre svoje vedomosti. Odpoveďou je aby ste mysleli sami a boli pripravení zmeniť svoje názory na také, s ktorými môžete spokojne žiť. Časom budete konfrontovaní s nevyvrátiteľnými faktami a informáciami, ktoré Vám nenechajú ani najmenšie pochybnosti o Vás a Vašej civilizácii.

Vzostup bude Vašim úplným oslobodením sa z nízkych vibrácií a pozdvihne Vás na úroveň, ktorá je Vaším ozajstným stavom bytia, v ktorom sa Vaše tvorivé sily stanú viac evidentné. Sila Vašich myšlienok tvorí aj vo Vašej súčasnej dimenzii, ale len zriedka Vám poskytne okamžitý výsledok. Avšak ako civilizácia ste určili každý obrat udalostí a je to len relatívne nedávno, kedy ste sa pozdvihli z jamy v ktorej Vás nízke vibrácie sťahovali dole. Je pravdou, že ste vždy mali pomoc, ale tá bola odpoveďou na Vaše prosby a nikdy Vám nebola vnútená bez nich. Našou úlohou nie je vnútiť Vám zmeny, pretože tie sa dejú ako prirodzený výsledok pozdvihnutia Vašich vibrácií.

To čo vôbec nie sme schopní zmeniť je proces Vzostupu, ktorý je Božím rozhodnutím. Ovplyvňuje to celý Vesmír a Vy ste len malou, ale dôležitou časťou toho čo sa deje. Mohli by ste nás nazvať Božími služobníkmi, pretože vykonávame Božie požiadavky, čo je v skutočnosti úlohou Galaktickej Federácie Svetla. Život v mieri a harmónii je radosťou, ktorú sami čoskoro zažijete a Vaše slová nedokážu úplne opísať aké to je byť vo vyšších vibráciách. Neexistujú tam žiadne drsné ani odpudzujúce vibrácie aké zažívate na Zemi a všetky aspekty Vášho života sú tam uspokojujúce a pozdvihujúce. Keby ste len mohli okúsiť to čo opisujeme, nikdy by ste sa nechceli vrátiť k svojim starým spôsobom alebo skúsenostiam. Majte to na pamäti a nechajte udalostiam na Zemi aby si našli svoju vlastnú cestu k dokončeniu.

Späť na Zemi sa blížite k samotnému konečnému času a v zostávajúcich týždňoch zažijete mnohé prílevy energie. Postupne spoznáte zmeny ktoré sa vo Vás dejú a s najväčšou pravdepodobnosťou to bude pokoj, ktorý ste si okolo seba vytvorili a ktorý nebude ovplyvnený vonkajším dianím. Začnite žiť svoje životy tak, ako keby ste už vzostúpili a zahoďte všetko čo je navyše o čom viete, že Vám nebude slúžiť, keď sa tak naozaj stane. Neočakáva sa od Vás dokonalosť kým ste na Zemi, pretože to je prakticky nemožné. Avšak tým, že ste príkladom robíte veľa pre pozdvihnutie druhých duší a Vaše Svetlo prenesie Váš pokoj na druhých.

Drahí, sme blízko k uskutočneniu niektorých udalostí na ktoré ste tak dlho čakali a teraz Vám už musí byť jasné, že sa zdráhame hovoriť o konkrétnych dátumoch. V podstate nie je vždy možné byť tak presní, pretože udalosti na Zemi sa veľmi rýchlo menia a my konáme vtedy, keď je to najvhodnejšie. Môžeme odstrániť Iluminátov, ale to nespôsobí okamžité prerušenie ich aktivít. Ich vplyv siaha hlboko do vnútra spoločnosti a musíme ho odstraňovať kúsok po kúsku. Nedokážu oživiť základne ich moci, ktoré boli vážne oslabené našimi spojencami a úplný kolaps nie je ďaleko.

Som SaLuSa zo Síria a vidím, že deň kedy sa môžeme stretnúť sa blíži a spravíme tak s potešením, keď si budeme môcť navzájom prejaviť Lásku a Svetlo.


Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All