V skutočnosti sme tím, či si to uvedomujete alebo nie a naše spojenie sa upevní.

Google+ Followers

nedeľa 20. mája 2012

18:05:2012SaLuSa  18. máj 2012

Vieme, že niektorí z Vás sa čudujú prečo sa to zdá tak dlho kým sa veci uviedli do pohybu. V prvom rade Vám musíme povedať, že udalosti do ktorých sme zapojení sú v plnom prúde a sme naplno zamestnaní, aj keď nemáte informácie o tom, čo sme spravili. Príprava na tieto záverečné časy nie je vôbec ľahká úloha a samozrejme situácia sa mení, čomu sa musíme prispôsobovať. Okrem toho odstrániť Temných bolo oveľa náročnejšie ako sme predpokladali. Avšak teraz, keď sme dostali oprávnenie priamo proti nim zakročiť je našu prítomnosť cítiť a naše výsledky nás tešia.

Úplne sme zastavili Temných v postupe a nedovolíme im vrátiť sa k žiadnemu z ich trikov. Napokon musíme pochváliť aj Vás za to ako ste veľmi úspešne zvládli Váš podiel na týchto aktivitách až natoľko, že ste zvládli boj s Temnými veľmi úspešne. To nám umožnilo preniesť na Vás viac zodpovednosti, pretože Vás podporujeme v tom, aby ste preberali záležitosti do vlastných rúk. Je to preto, že musíte prevziať zodpovednosť za situácie, ktorým ste dovolili vzniknúť. Neznamená to, že to všetko musíte spraviť sami, čo je ďaleko od pravdy, pretože my z Galaktickej Federácie máme zohrať najdôležitejšiu úlohu. Sme tu aby sme zaručili, že bezpečne dosiahnete Vzostup a aby sme Vás predstavili Vašej Vesmírnej Rodine a mnohým výhodám, ktoré Vám boli odopierané.

Viete, že všetko vrcholí a niečo sa čoskoro prevalí, o čom sa podrobne dozviete. Teraz ste si už uvedomili, že z rôznych dôvodov sme Vám neboli schopní podať rôzne informácie čo sa týka dátumov. Niekedy ani my si nie sme istí kedy máme konať, pretože keď sa tak rozhodneme, podmienky musia byť pre nás úplne správne, aby sme boli úspešní. Na neposlednom mieste koordinovať niečo s našimi spojencami vyžaduje veľa plánovania a musíme brať do úvahy riziko, ktoré podstupujú. Teraz máte napríklad niekoľko jednotlivcov, ktorí prezrádzajú informácie a sú pripravení povstať a odhaliť Vám pravdu. Samozrejme ich budeme chrániť, ale oni a ich rodiny sú v ohrození, čo je nepríjemný pocit.

Drahí, čistenie je už na ceste a bude pokračovať pokiaľ hlavní pôvodcovia problémov nebudú odstránení. Je toho príliš veľa v stávke aby sme riskovali a skutočne musíme zahájiť odhodlaný a nepretržitý útok aby sme dokončili túto prácu rýchlo. Aby sme ľudí ukľudnili budeme vydávať oznámenia aby sme ich oboznámili o tom čo sa deje, pretože nechceme aby naše aktivity boli nesprávne interpretované. Bude to začiatok programu pozdvihnutia, ktorý Vás povedie celou cestou k Vzostupu. Všetko naokolo sa bude rúcať, pretože stará realita sa rozpadá a strháva so seba všetko čo nemá miesto vo Vašej budúcnosti. Bude to zložitý čas, ale my sme do toho zapojení a zmeny samotné nebudú trvať tak dlho ako sa Vám môže zdať. Takže buďte trpezliví a chápte, že výsledok bude vo Váš prospech.

Vzostup je proces, ktorý napokon príde ku všetkým dušiam, mnohokrát ak je to potrebné. Faktom je, že nebudete chcieť zostať navždy v nižších dimenziách. Majú určitú príťažlivosť, ale akonáhle ich zvládnete a prekonáte nízku vibráciu, budete sa chcieť posunúť. Nezáležiac na tom či to máte teraz alebo nie, máte v sebe hnaciu silu, ktorá Vás vždy núti napredovať. Temné sily by preferovali, aby ste si toho nezačali byť vedomí a urobili všetko preto, aby Vás udržali v temnote. Avšak mnohí prichádzajú do Svetla a preto sa ostatní tiež zobúdzajú a takto to naberá na obrátkach. Pomáhate si navzájom a akonáhle budete akceptovať, že ste všetci Jedným a odstránite náboženské rozdiely a vyznania ktoré sa nezakladajú na pravde, budete rozkvitať a nájdete Vašu skutočnú cestu.

Veci sa stále menia, rovnako sa stále meníte aj Vy a ste ovplyvňovaní mnohými energiami, ktoré Vás obklopujú. Väčšinou sú prirodzené, ale iné sú vyprodukované ľuďmi a nie vždy Vám prospešné. V skutočnosti sú niektoré nebezpečné pre Vaše zdravie, napriek tomu sa im vystavujete. Nie je to vždy Vaša chyba, ale ste náchylní ignorovať varovania, keď sa jedná o zdroj akým je napríklad mobilný telefón. Vašou najväčšou hrozbou ako dobre viete je nukleárna radiácia, ale v budúcnosti budú takéto zdroje energií čisté a bezpečné. Voľná energia je všade okolo Vás a bude použitá na zabezpečenie všetkých Vašich potrieb. Mnohé takéto zariadenia už existujú, ale tak ako ostatné veci ktoré Vám boli odopierané, boli zámerne skryté.

Sen sa stáva skutočnosťou a budete pozdvihnutí z denných výziev na prežitie do nebeského domova. Je to dar od Boha, ktorý ste si zaslúžili Vašim odhodlaním prekonať dualitu. Vy si vyberáte svoje skúsenosti a následkom toho ste sa posunuli ďalej a právoplatne sa k nám pridáte vo vyšších dimenziách. Nedočkavo očakávame Váš príchod a najskôr sa s Vami stretneme na Zemi a osvetlíme cestu do ďalšej fázy Vašich skúseností. Odtiaľto bude radosť byť na žive a vzrušujúce plánovať Vaše vlastné dobrodružstvá, ktoré Vás zavedú na cesty po Galaxii aby ste pozorovali a zúčastnili sa mnohých zázrakov, ktoré existujú.

Prijímajte každý deň tak ako príde a nebojte sa ničoho. Ako Vám to často hovoríme, všetko postupuje dobre a my a Vaši súrodenci z vnútornej Zeme sme tak blízko otvorene sa s Vami stretnúť. Avšak musí to byť bezpečné aby sme sa takto stretli, čo bezpochyby pochopíte. Všetci sme prešli dlhú cestu aby toto finále bolo tým najúžasnejším zážitkom pre Vás a užijete si dni, ktoré čoskoro prídu. Akonáhle budete uvoľnení spod Temných, úľava Vás ihneď pozdvihne. Pocity okolo Vás Vám prinesú veľa šťastia a veľké očakávania budúcnosti, ktoré Vám budú plne vysvetlené predtým ako vzostúpite.

Som SaLuSa zo Síria a hovorím Vám, že Vaša prirodzená existencia nie je žiť v smútku a bojovať s ťažkosťami a bez prostriedkov na napĺňajúci život. Dokonca aj vo Vašej súčasnej dimenzii by to mohlo byť inak, ale nie je to tak pre chamtivosť a lakomosť tých, ktorí hľadali zisk iba pre seba na úkor druhých. Ste nádherné Bytosti s veľkým milujúcim úmyslom, len keby Vám bolo dovolené byť sebou samým. Čas ukázať Vaše pravé farby je už blízko, takže sa pripravte tešiť sa a oslavovať Váš najväčší úspech za miléniá vekov.


Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light

Preložili: Martin a DanicaThank You to All

piatok 18. mája 2012

16.5.2012SaLuSa  16. máj 2012

Tak ako sa viacerí z Vás prebúdzate do pravdy Vašej reality, tak sa aj úrovne Vášho vedomia zvyšujú a už nikdy sa nevrátia na nízke úrovne v ktorých ste existovali. Kedže ste Jedným, navzájom sa na úrovni vedomia ovplyvňujete a tak ako sa dvíhate, druhí sa dvíhajú s Vami. Tým, že ste dosiahli svojej súčasnej úrovne, stáva sa pre Vás ľahším pochopiť širšie pravdy o Vás a o Vašej existencii. Keď si uvedomíte akí ste mocní, tá vedomosť sa dá využiť na pokračovanie Vašej cesty k Vzostupu. Napríklad môžete využiť silu svojej myšlienky, aby ste sa chránili pred nižšími energiami, ktoré sú všade okolo Vás. Môžete to robiť tak, že si seba predstavíte zahalených v Svetelnom tele, ktoré poznáte ako Vašu auru. Môže byť poškodená negatívnymi emóciami, hlavne takými ako sú hnev a taktiež zvukom ak je veľmi hlasný a vo vysokých tónoch. Akonáhle je Vaša aura poškodená, budete náchylní na choroby a nemoci. Ak cítite, že ste boli zasiahnutí použite silu svojej myšlienky na vizualizovanie jej celosti všade okolo Vášho fyzického tela.

Ako sa posúvate do vyšších dimenzií zistíte, že sila Vašich myšlienok podstatne narastie do bodu, keď budete schopní tvoriť. V skutočnosti máte potenciálnu silu Boha, ale v čase keď dosiahnete túto úroveň budete mať tiež kompletnú a absolútnu kontrolu nad Vašimi myšlienkami. Na súčasnej úrovni sa už môžete naučiť ako sa uzdraviť a všetko čo na to treba je absolútna viera vo Vašu silu, že to dokážete. Niekedy si to želáte urobiť, ale vo Vašej viere existujú pochybnosti a nestane sa to. Môžete tieto myšlienky rozšíriť na dosiahnutie toho čo chcete a tí so silnou vôľou sú úspešní. Majte vieru a dôveru vo svoje schopnosti a môžete dôjsť ďaleko a akonáhle vzostúpite skutočne si uvedomíte Váš pravý potenciál.

To čo robíme my a ostatné zdroje je, že Vás pripravujeme na odlišný spôsob života, ktorý je viac napĺňajúci. Taký, v ktorom vy rozhodujete čo chcete robiť a máte slobodnú voľbu. Povedali by sme myslite vo veľkom bez obmedzovania sa a so silou Vašich myšlienok zhmotníte to čo chcete. Nezáleží na tom ako dlho to bude trvať, pokým sa na to budete sústrediť, zhmotní sa to. Teraz sa Vám zdá ťažké urobiť to, pretože existuje veľa toho čo Vás ruší.

Naučíte sa toho veľmi veľa akonáhle sa budeme môcť stretnúť, pretože to čo Vám bolo doteraz povedané bolo jednoducho preto, aby ste sa otvorili iným možnostiam. Vyhýbame sa tomu, aby sme Vám povedali naraz príliš veľa na spracovanie, inak by ste rýchlo stratili záujem. To čo sa stalo je, že Váš horizont sa otvoril životu v ostatných častiach Vesmíru. Tiež prostredníctvom kontaktu s nami začínate chápať, že prevažujúca forma je humanoidná, dokonca aj keď sa v niektorých prípadoch môže javiť ako úplne odlišná od tej Vašej. Geneticky povedané ste hybridom, ktorý bol skonštruovaný z iných druhov, vrátane toho nášho. Nie je sa nad čím znepokojovať, pretože to bolo urobené kvôli vylepšeniu Vášho fyzického tela a tiež Vašej schopnosti rásť vo vedomí. V minulosti Vám boli zámerne odobraté Vaše schopnosti tými čo Vás ovládali. Avšak toto obdobie teraz pominulo a znovu porastiete, oveľa bližšie tomu čím ste pôvodne boli. Skutočne so Vzostupom sa vrátite na úroveň, ktorá bude do veľkej miery ako tá naša.

To čo sa približuje je masívnou možnosťou opustiť dualitu, tak ako ju chápete. Je to hodné každého úsilia ktoré môžete urobiť, aby ste boli plne pripravení vzostúpiť. Nezáleží na tom aké problémy Vám prídu do cesty, choďte ďalej a nenechajte sa stiahnuť tými, ktorí interpretujú postup negatívnym spôsobom. Hlboko vo vnútri budete vedieť, že ste pripravení a ostane Vám len prežiť zostávajúce mesiace bez toho, aby ste neklesli. Akonáhle viete, že je možné dosiahnuť požadovanú úroveň vzostúpiť, nebudete považovať za zložité ju udržať. Napokon ste prešli mnohými životmi a rôznymi skúsenosťami aby ste sa dopracovali do tohto významného času. Neľutujte nič čo zanecháte za sebou, pretože vo vyšších dimenziách Vám nič nebude chýbať. Duše ktoré ste poznali a milovali nikdy nebudú ďaleko a stále budete spolu prepojení kdekoľvek budete.

Ako sme Vás už predtým informovali, máte prepojenia s členmi Galaktickej Federácie, ale vo všeobecnosti si to teraz nepamätáte. Avšak poznáme mnohých z Vás a po Vzostupe nájdete členov svojej Vesmírnej Rodiny. Takéto prepojenia znamenajú, že podvedome sa už s nami cítite doma a nie sme pre Vás žiadni cudzinci. To čo Vám ponúkneme sa Vám bude zdať známe, pretože to už všetko poznáte. Nie je ešte ten správny čas otvorene sa s Vami stretnúť, ale veríme že naše informácie Vás pripravia na takúto udalosť. Nie je na nás nič desivé, skutočne budete v našej prítomnosti cítiť našu energiu a zistíte, že je ukľudňujúca a mierumilovná. Bez toho aby ste si to uvedomovali, registrujete energiu ostatných ľudí, čo je dôvodom prečo ste k niektorým z nich priťahovaní a niektorí Vás odpudzujú. Vaše osobné vyžarovania priťahujú ľudí podobného druhu a keď sa stretnete, väčšinou tam je okamžitá odozva.

Prekonajte Vaše pozemské hádky a rozdiely a pracujte na spájaní ľudí. Ak sa niektorí ľudia nevzdajú svojich predsudkov voči ostatným, nechajte ich ísť svojou cestou, pretože tak ako všetci ostatní si vytvárajú svoju vlastnú cestu vpred. Slobodná vôľa je veľmi posvätná a nami ctená. Avšak ak si vyberiete nesprávne bez ponechania slobodnej vôle pre druhých, bude Vás čakať náprava tých chýb tým, že budete znovu vystavení rovnakým situáciám. Práve to je karma, možnosť vyvíjať sa bez akýchkoľvek náznakov trestu.

Drahí, tak si želáme aby ste sa pozdvihli a vedzte, že ak je Vašim zámerom tak urobiť, bude Vám poskytnutá pomoc, aby sme Vám umožnili uspieť. Takto veci pracujú v celom Vesmíre v rôznych dimenziách. Služba druhým je to, čo automaticky nasledujete keď dosiahnete vyššie úrovne. Nikto nie je do toho nútený, pretože to nie je potrebné, lebo je prirodzené hľadať možnosti ako pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Je to vnútorné nutkanie, ktoré prichádza z vnútra, keď cítite lásku k svojmu blížnemu. Milujeme Vás a sme plní obdivu pre Vašu húževnatosť a odhodlanie prekonať negativitu, ktorá existuje na Zemi.

Som SaLuSa zo Síria a som hrdý, že som s Vami všetkými spojený.

Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a Danica
   

streda 16. mája 2012

14.5.2012SaLuSa  14. maj 2012

Existujú dôkazy o nevyhnutnom kolapse Temných a je potrebné byť ostražitý. Vyskúšajú každú možnú lesť a dezinformáciu ako posledný pokus vytvoriť pochybnosti a strach. Buďte dobre informovaní a ignorujte všetko čo pôsobí inak ako to čo je zo Svetla a zameriavajte sa na všetko čo je čisté a harmonické. Už sa viac nie je čoho obávať, pretože Vaša budúcnosť je absolútne zaistená a nič nezabráni Odhaleniu a príchodu našich Vesmírnych Priateľov. Možnosť vzostúpiť je prirodzeným záverom tohto cyklu a aj keď ste premeškali predchádzajúce príležitosti, tentokrát ak ste pripravení, určite vzostúpite. Žiadni smrteľníci nemôžu zastaviť to, čo bolo Bohom dané a pamätajte, že to platí pre celý Vesmír.

Existuje veľa ľudí s dobrým srdcom a súcitom ktorí nevedia čo prichádza, ale to neznamená, že nemôžu vzostúpiť. Je to množstvo ľudských čŕt akceptovaných spoločnosťou, ktoré Vás brzdia. Avšak ak Váš život je taký, ktorý je plný dobrých úmyslov a vážite si a rešpektujete všetky formy života, ste tiež zo Svetla. Boh si želá, aby sa pozdvihlo čo najviac duší a aby opustili nižšiu dimenziu a aby boli právoplatne navrátené na svoje miesto vo vyšších dimenziách. Avšak ste to Vy, kto rozhoduje o svojej budúcnosti a máte úplnú slobodu rozhodnúť sa čo urobíte. Každý kto má pochybnosti môže dôverovať svojej intuícii / Vyššiemu Ja, pretože ste ešte možno nedokončili Vaše skúsenosti v dualite. V konečnom dôsledku ide o to ako to cítite a s čím sa stotožňujete, ale prosím Vás neobávajte sa zmeny, pretože sa to deje vždy prirodzene. Impulzom je pokračovať dopredu a prijímať stále viac Svetla, ktoré v každom prípade zvýši úroveň Vášho vedomia a povedomia.

Tak veľa ľudí má o sebe nízku mienku, ktorá ich drží v nízkych vibráciách. Z akéhokoľvek dôvodu to vzniklo, nájdite cestu k milovaniu seba samých a odpustite si, že ste zišli z cesty. Všetky duše si zvolili zakúsiť dualitu aby urýchlili svoj vývoj a všetky v určitom čase klesli do temných hĺbok mysle. Všetci ste, ako to vidíte vy, urobili chyby, ale je ľudské mýliť sa a musíte sa posunúť dopredu a vyťažiť z nich. Ak existujú dodatočné lekcie ktoré sa musíte naučiť, tak ich absolvujete v budúcnosti alebo v ďalšom živote. Sústreďte sa na Svetlo vo vnútri, pretože dokonca aj osoby s najtvrdším srdcom ho majú a dá sa rozvíjať. Straste sa tých neželaných príťaží, ktoré ste nosili zo sebou a akonáhle si sľúbite, že tak urobíte, Vaši Radcovia Vám budú pomáhať.

Veľa informácií, ktoré Vám dávame je nanešťastie spájaných s náboženstvom a vieme, že niektorí ľudia to úplne odmietajú. Musíme povedať, že spirituálna vedomosť nemá nič spoločné s organizovaným náboženstvom, pretože je to Univerzálna vedomosť, ktorá platí pre každú dušu či už si je toho vedomá, alebo nie. Náboženstvo pomohlo mnohým dušiam ale dosiahlo bodu, kedy nemôže pokročiť ďalej, pretože je vo veľkej miere založené na falošných konceptoch. Aby ste sa posunuli ďalej, musíte prevziať zodpovednosť za svoju evolúciu a pracovať zo svojho vnútra. Každý z Vás má pravdu v sebe, aj keď ju máte v podvedomí a keď si nájdete tie tiché momenty v živote, budete ju schopní nájsť. Dôverujte vášmu vlastnému vedeniu a veľmi sa nepomýlite.

Zem je nádherná bytosť Svetla, ktorá sa stala Vašou planetárnou Matkou aby Vám pomohla vo vývoji. Ste Jedným s ňou a to je dôvod prečo vzostúpite spolu a zaujmete svoje miesto vo vyšších dimenziách. Posunie Vás to bližšie ku Vašej skutočnej realite, ale vo svojej podstate ste Svetlo a nakoniec dosiahnete úrovne, kedy sa všetky duše stanú Jedným. To čo hľadáte je tá Jednota pretože ste zistili, že oddelenie od Zdroja nenapĺňa Vaše potreby.

Takže drahí, blížite sa k času dramatickej a vítanej zmeny, pretože nakoniec Vaša civilizácia dostatočne pokročila, aby mohla vzostúpiť. Bitka medzi temnotou a Svetlom o ovládnutie sa deje rovno pred Vašimi očami, ale len veľmi málo z toho sa objavilo vo Vašich médiách. To sa čoskoro zmení a oceníte ako veľa sme toho vo Vašom mene urobili. Naše opätovné zjednotenie nie je ďaleko a bude to radostná udalosť, ktorá bude primerane oslávená. Sme Vašou rodinou a spojíme naše sily a posunieme sa do Zlatého Veku kde toho spolu veľa spravíme aby sme zaistili, že sa budete cítiť doma. Život bude taký odlišný, že čoskoro zabudnete na všetky skúšky a utrpenia vývoja v dualite.

Ako už viete, predtým ako vzostúpite zažijete nový spôsob života. To Vás pripraví na ešte väčšie zmeny, ktoré Vás usadia do spôsobu života kde budete šťastní a spokojní. Každý bude spokojný a schopný užiť si slobodu, ktorú v súčasnosti na Zemi nezažil. Váš čas bude vo väčšine Vaším aby ste robili to, čo Vám prináša radosť. Nebudete sa musieť vyrovnávať s únavou, ktorá Vás teraz často ovplyvňuje, pretože vyššie vibrácie Vás budú udržiavať energickými a tiež zdravými. Choroby a nemoci tiež zmiznú z rovnakého dôvodu.

Snažte sa netrápiť sa nad odchodom toho na čo ste boli zvyknutí, pretože v každom ohľade získate a život sa stane oveľa viac napĺňajúcim. Mohli by sme sa Vás žartom opýtať, či ste niekedy videli nešťastnú Vesmírnu Bytosť, pretože my stelesňujeme všetko čím sa stanete. Naše technológie budú použité na to aby Vás pozdvihli a každému z Vás prinavrátime úplné zdravie. Na uzdravovanie používame zvuk a nie vždy ste chápali aký mocný je a bez toho aby ste si to uvedomovali ste si jeho nesprávnym použitím poškodili svoje telá. Môže to byť dvojsečná zbraň, ale my ho môžeme použiť aj pre iné účely, ktoré sú všetky pozitívne.

Ako sme spomínali, sme teraz veľmi aktívni, zasahujeme tam kde ďalšie nebezpečenstvo ohrozuje Vašu existenciu. Nebude dlho trvať kým si Temní uvedomia, že nemôžu už dlho ďalej pokračovať, pretože ich plány sú teraz v úplnom zmätku. Tiež čelia nevyhnutnému koncu cyklu a ich vlastnej zodpovednosti za veľké množstvo kriminálnej činnosti proti Ľudstvu. Neexistuje žiadna možnosť úniku, ako zistíte v priebehu udalostí.

Som SaLuSa zo Síria a vždy šťastný privítať Vás mojimi odkazmi. Želáme si inšpirovať Vás nádejou a radosťou ako vstupujete do posledných dní.

Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a Danica