V skutočnosti sme tím, či si to uvedomujete alebo nie a naše spojenie sa upevní.

Google+ Followers

štvrtok 24. januára 2013

04.01.2013

SaLuSa, 4. januara 2013Počas mnohých životov v cykle duality ste sa stretávali s obrovskými výzvami, výsledkom čoho ste o to viac vzrástli na spirituálnej úrovni. Dualita teraz tak ako ste ju poznali nad Vami stráca moc, pretože sa sťahuje do ústrania. Ale ako zápasíte s jej vplyvom na seba a čistíte sa od prepojení na nižšie energie, čelíte silnej výzve. Vieme, že je ťažké sa zbaviť postojov, ideí a presvedčení založených na tom, v čo ste boli vychovaní veriť. Avšak v sebe máte všetky vedomosti a tam by ste mali hľadať pravdu a neváhať posunúť sa k novému chápaniu, ak máte nejaké pochybnosti. V minulosti bolo jednoduché odsudzovať, pretože tak ľudia reagovali, ale teraz sa chcete posunúť do novej pozície, kde namiesto toho vidíte všetky duše ako súčasť Jedného.

Rozdeľovanie bolo hrou Temných ktorú hrali preto, aby Vás štvali proti sebe, ale teraz môžete odmietnuť ďalej žiť ich klamstvá o tom, že ste všetci odlišní. Zabudnite na fyzické rozdiely, zvyky a náboženské vyznania, pretože za tým všetkým sú nádherné duše Svetla, presne také ako Vy. V uvedomovaní si Jednoty všetkého zastávate miesto po boku tých, čo sú pripravení posunúť sa ďalej po ceste Vzostupu. Teraz viete, že Vaše hľadanie dokonalosti nikdy nekončí, až pokým sa nevrátite k Zdroju Všetkého Čo Je. Ale svojim vlastným spôsobom ste uspeli v prekonaní všetkých pokusov, ktoré Vám bránili dostať sa k pravde. Uvedomili ste si, že vždy budete súčasťou Jedinej Pravdy, do ktorej je Váš príspevok rovnako dôležitý ako kohokoľvek iného, pretože bez Vás by bola neúplná.

Možno zanechávate za sebou nejaký nedokončený biznis, ale na tom už nezáleží, pretože rokom 2012 bol dokončený cyklus duality. Z karmického pohľadu ste sa s dôležitými záležitosťami už vysporiadali a keďže sa v takýchto časoch uplatňuje Zákon Milosti, všetko je ako by ste povedali „odpustené“. Naučili ste sa svoje lekcie, ktoré Vás pozdvihli a ukončili potrebu ďalších skúseností v dualite. Rok 2013 sa teda stáva rokom naplnenia, pretože založíte nové a viac zmysluplné spojenie so svojím Vyšším Ja. To znamená, že na rozdiel od minulosti môžete načrieť do fontány vedomostí, ktoré má Vaše Vyššie Ja a nebudete sa už viac musieť spoliehať na druhých, čo sa týka vedomostí alebo pochopenia.

Nepovedali sme Vám, že všetky vedomosti sú vo Vás? Verte v seba čo sa týka vedenia a budete intuitívne vedieť, či robíte správne rozhodnutia. Tento rok toho veľmi veľa získate tým, že budete akceptovať prílev vysokých energií, ktoré stále prichádzajú na Zem. Všetko sa ešte viac zrýchľuje a čas prestane mať takú dôležitosť ako predtým. Ďalšia časť Vášho Vzostupu bude s Matkou Zemou a s našou pomocou vytvoríte novú Zem, ktorá vyhovuje dušiam, ktoré exponenciálne rastú a stávajú sa plne vedomými Bytosťami. Potom sa budete môcť nazývať „Galaktickými Bytosťami“ a otvoria sa Vám dvere k ešte väčším možnostiam aké ste kedy zažili. Vaše tempo postupu je úplne na Vás a akonáhle urobíte svoje rozhodnutie, budete mať od nás dostatok pomoci.

Najdôležitejšou osobou na Zemi ste Vy, pretože ste to Vy kto rozhoduje o tom, kam Vás Vaša cesta zavedie. Vyberáte si z možností, ktoré sú pre Vás dostupné a preto sa staráme o to, aby ste vedeli ktoré to sú. Starať sa o seba samých a o svoje vlastné potreby neznamená, že ignorujete ostatných, pretože súčasťou práce Pracovníkov Svetla je tiež prikláňať sa k potrebám ostatných. Každá duša má teraz zodpovednosť pripraviť sa na príjem ešte väčšieho množstva Svetla tak, že ich úroveň vedomia bude stále expandovať. Bude Vás to pevne držať na ceste k vyššiemu pochopeniu a pomôže Vám to posunúť sa do vyššej dimenzie. Táto cesta je pred Vami a Váš pokrok je presne taký, aký Vám vyhovuje. Ako sme predtým povedali, ste nesmrteľní a máte celú večnosť, v ktorej sa môžete vyvíjať. Nie ste pod žiadnym tlakom postupovať inou rýchlosťou ako tou, ktorá Vám vyhovuje.

Urobili ste tú ťažkú prácu vyčistením väčšiny nižších energií, ktoré Vás priväzovali k dualite. Teraz môžete byť viac ambicióznejší a pozerať sa oveľa vyššie ako predtým. Snaha, ktorú ste vynaložili od začiatku milénia a najmä počas posledných rokov priniesla veľa úspechu. Nie je potrebné pociťovať, že ste nejako zlyhali iba preto, že Vzostup nesplnil Vaše očakávania. V skutočnosti je to opačne, pretože ste tak pozdvihli vibrácie, že prichádzajúce energie mohli byť prostredníctvom Vás ukotvené. To umiestnilo sieť na svoje miesto, ktorá je teraz schopná pozdvihnúť Vás ešte viac a „Láska“ preberá velenie, čo je Vašou zárukou, že teraz budete pokračovať ešte rýchlejšie a dostanete výhody Nového Veku. Tie mnohé meškania a mnohé obštrukcie, ktorými Temní zvykli zdržiavať postup už viac nemôžu pokračovať. Už nemajú silu alebo organizáciu aby tak mohli robiť a ich aktivity sú vnímané také aké sú v skutočnosti.

Žiadame Vás, aby ste pokračovali vo svojom živote s tým istým sústredením, ktoré ste mali predtým a myslite pozitívne, pretože všetko existuje „Teraz“ a čaká na Vás aby ste si zhmotnili presne to, po čom túžite. V rôznom čase ste dostali postačujúce detaily o tom čo môžete očakávať a keď prevládne nový systém, budete mať všetky možnosti profitovať so vstupu do Nového Veku. Súčasná doba neistoty bude len krátkodobá a čoskoro zaregistrujete a pocítite, že zmeny sa uskutočňujú. Čo by ste mali zaregistrovať je výsledok celkového pozdvihnutia na úrovniach vedomia, pretože to prinesie nový prístup a ochotu posunúť Vašu civilizáciu do Nového Veku plnou rýchlosťou. Akceptujte, že niektoré nepríjemnosti sú nevyhnutné, pretože rozsah zmien bude ďalekosiahly. Avšak my z Galaktickej Federácie sme ako vždy pripravení, vždy upravujúc naše plány podľa Vašich prichádzajúcich potrieb. Akonáhle začneme, bude urobený rýchly pokrok, ďaleko za tým čo ste schopní urobiť teraz Vy.

Som SaLuSa zo Síria a som potešený, že celková reakcia na Vzostup bola akceptujúca a chápete, že ste nič nestratili v procese Vzostupu. Všetko pokračuje ako bolo stanovené a Vaša nádherná budúcnosť je zabezpečená, čo priebežne zažijete. Naša láska je s Vami všade kamkoľvek idete a vždy bude. 


Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

11.01.2013
SaLuSa, 11. januara 2013


Prirodzene, niektorí ľudia si stále nie sú istí dôvodmi prečo bol 21. december takou relatívne pokojnou záležitosťou, ale zdôraznili by sme, že ako civilizácia ste urobili obrovský krok vpred. To čo je teraz dôležité je, aby ste pokračovali v sústredení sa na všetko čo chcete aby sa zhmotnilo a uvidíte, že sa to postupne bude diať. Teraz keď ste opustili nižšie energie, bude pre Vás jednoduchšie dosiahnuť výsledky, pretože už nebudete zdržiavaní alebo brzdení. Pokrok, ako ho my meriame je stupeň na ktorý môžete pozdvihnúť svoje vedomie a to nedosiahlo očakávanej alebo želanej úrovne pred dňom Vzostupu. Ak by bol Váš zámer silnejší, výsledok mohol byť úspešnejší, ale určite ste priniesli úspech oveľa bližšie ako predtým. Drahí, 21. 12. bol úspechom pre mnohých a buďte si istí, že každá duša prijala vyššie energie. To sú iba dobré správy, pretože to znamená, že vibrácie na Zemi sa pozdvihli a posunuli ste sa oveľa hlbšie do Nového Veku.

S ohľadom na všetky zmeny, ktoré sú potrebné na úplné ukončenie duality, sme spolu s našimi spojencami nikdy nepoľavili v úsilí o ich uskutočnenie. Následkom toho sa stále viac blížia k zhmotneniu. Ako určite viete, tieto zmeny musíme uskutočniť s Vaším súhlasom a nevnucovať Vám našu vôľu. Preto sme opatrní aby sme zabezpečili, že naši spojenci udržia všetko v rámci hraníc a v medziach Vášho právneho systému. Avšak máte zákony, ktoré neboli prijaté pre dobro ľudí alebo v Láske a Svetle. Týmto nebude dovolené aby zastavili postup a v každom prípade budú napokon odstránené, rovnako ako tie zákony, ktoré boli vytvorené na neoprávnené zatýkanie ľudí. V budúcnosti budú všetky zákony preverené a len tie ktoré sú férové a udržujú Vašu slobodu a suverenitu budú ponechané. To tiež znamená, že akákoľvek osoba neprávom odsúdená bude prepustená a vieme, že v takejto situácii sú mnohí.

Časom budú úrovne Vášho vedomia také, že kriminálne skutky budú veľmi vzdialené Vašim myšlienkam a napokon nebude existovať žiaden zločin a preto nebudú potrebné vôbec žiadne väznice. Malé priestupky budú posudzované vyššími Bytosťami, ktoré budú rozhodovať o tom či je potrebné niečo vykonať. Často to nebude potrebné, pretože v priznaní si chyby, bude odpoveď danej duši jasná. V súčasnosti máte 10 prikázaní, ktoré Vám dobre slúžili, avšak sú obchádzané a ignorované tými, ktorí sa starajú a slúžia len Sebe. Tieto duše nemôžu pokračovať touto cestou a zistia, že nie sú schopní pokročiť spolu s tými ktorí akceptujú Jednotu Všetkého Čo Je. Spečatia si svoj vlastný osud a zostanú v nižších vibráciách svojou vlastnou voľbou. Nebudú mať nikoho na koho by zvalili vinu za svoju situáciu, pretože boli často varovaní o potrebe zmeniť svoje spôsoby.

Ako čas plynie, začnete si stále viac a viac všímať, že všetky typy korupčných praktík sú vyšetrované a sprisahanci sú odhaľovaní. Je to dôsledok pozdvihnutia Vašich úrovní vedomia, ktoré si želajú návrat k čestnosti vo všetkých jednaniach a transakciách. Nebude existovať žiadne miesto na ukrytie, pretože sa fakty zverejnia ako súčasť čistenia, ktoré sa uskutočňuje. Všetko čo z nižších energií zostalo sa čistí, pretože sa pripravujete na predstavenie zmien, ktoré Vás zoberú do Nového Veku. Médiá sú vo väčšine stále v rukách tých, ktorí pravdu skrývajú, ale nemôžu iným médiám, akým je Internet, zabrániť v odhalení faktov.

Celkový proces uskutočnenia zmien nie je jednoduchý, pretože existuje veľa ľudí s majetkovým záujmom, ktorí im bránia. Avšak pokrok nemôže byť zastavený a stále sa toho deje veľa na posunutie záležitostí do bodu, kedy sa akcia môže začať. Momentálne sa nachádzate akoby v „úzkom hrdle“, pretože tak veľa aspektov zmien spolu smeruje k dokončeniu. Akonáhle sa to čo sa deje stane zrejmým, budú nasledovať celé série udalostí prichádzajúcich v rýchlom slede. Tým že ste nastúpili na novú cestu, nastanú v budúcnosti počas niekoľkých rokov v rôznom čase rôzne zmeny, predtým ako sa napokon stanete plne kvalifikovanými Galaktickými Bytosťami. Tieto budú tými najradostnejšími skúsenosťami, hlavne keď budete mimo akéhokoľvek zasahovania, ktoré momentálne pochádza z nižších dimenzií.

Odhalenie je veľmi dôležitým faktorom vo Vašom vývoji, takže nič nebude ponechané náhode čo sa toho týka. Z nášho pohľadu, existuje stále príliš veľa ľudí, ktorý majú v sebe určitú mieru strachu z predstavy nášho otvoreného príchodu na Zem. Preto hľadáme lepšie pokrytie našej prítomnosti Vašimi médiami ale musí to byť robené korektne a nie kvôli senzáciám. Neexistuje žiadna pochybnosť, že budeme musieť čoskoro napredovať pretože nemôžeme čakať do nekonečna. Takže si môžete byť istí, že my robíme všetko čo môžeme aby sme vytvorili správne pozadie pre to aby sa odhalenie mohlo uskutočniť. Bude to tou najdôležitejšou udalosťou a bude sa to oslavovať pre svoj historický význam.

Čas sa stále zrýchľuje a v tom procese o ňom pravdepodobne stratíte prehľad, pretože už Vášmu životu nebude dominovať tak ako predtým. To pôjde ruka v ruke so zábudlivosťou a tendenciou žitia v prítomnom okamihu. Privádza Vás to do bodu kedy zistíte, že život sa stáva jednoduchším tým, že idete s prúdom. Vieme, že niektorí ľudia nemôžu existovať bez toho aby si všetko plánovali, ale všetci sa prispôsobíte zmenám a zistíte, že život je príjemnejší keď ho beriete tak ako prichádza. Tomu pomôže aj to, že sa posúvate viac do Nového Veku a budete mať viac času pre seba a len málo, ak vôbec nejaké starosti. Skutočne ste nezažili aké to je byť skutočne slobodní, pretože ste boli uväznení na vlastnej planéte. Akceptovalo sa to ako normálne a to je dôvod prečo my z Galaktickej Federácie Svetla a ostatní sme strávili toľko času skúšaním zobudiť Vás do pravdy.

Drahí, či ste si to uvedomili alebo nie, posunuli ste sa oveľa viac dopredu na svojej ceste od začiatku tisícročia. To naplnilo našu vieru, že keď budete mať viac času, viac duší by zareagovalo na zvyšujúce sa úrovne Svetla prichádzajúce na Vašu Zem. Teraz sa skutočne každá duša posunula cez Vzostup a akceptovala do seba viac z vyšších energií. Budú ďalej zvyšované neprestajným tokom a udalosti ukazujúce hlavné zmeny k lepšiemu budú významnou pomocou. Zanechávame Vás s našou nekončiacou Láskou a požehnaním pre Vašu budúcnosť. 


Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

18.01.2013SaLuSa, 18. januara 2013


Nič nezastavilo Váš postup čo sa týka Vzostupu a všetko pokračuje prijateľným spôsobom. Niekde na Vašej ceste a nie je to veľmi ďaleko v budúcnosti, Vaša civilizácia plne vzostúpi ako bolo plánované. V tom čase už dosiahnete potrebného kritického množstva a nebude to závisieť od ničoho iného. Takže teraz je na Vás vytvoriť podmienky, za ktorých to môže byť dosiahnuté tým, že sa budete stále silno sústrediť na všetko po čom túžite. Nezabudnite na fakt, že stále vytvárate svoju budúcnosť a mnoho paralelných svetov. Buďte si istí tým čo chcete a sústreďte sa na všetko čo je čisté, prospešné a pre dobro všetkých. 

Po Vašom pozdvihnutí ste oveľa silnejší ako predtým a so zdolaním Temných iba málo toho zostalo čo Vám stojí v ceste k naplneniu všetkého k čomu ste boli vedení, aby ste očakávali. Svet ako ho poznáte je stále tým starým systémom a má toho len veľmi málo čo ponúknuť, teraz keď ste sa mu otočili chrbtom. Ste to však Vy čo privolávate zmeny a veľa sa toho už vykonalo na uskutočnenie série oznámení ktoré zabezpečia, že budete vedieť, že Nový Vek sa začal. Svet sa nachádza v chaose, ale plánované udalosti prinesú mierové riešenia a tam kde to bude potrebné ich podporíme. S určitosťou nemienime zmiznúť z dohľadu, pretože naša budúcnosť je s tou Vašou veľmi tesne spojená. 

My z Galaktickej Federácie Svetla sme ako vždy zaneprázdnení, pretože veľa záležitostí týkajúcich sa zmien sa uzatvára. To predstavuje spolupracu s našimi spojencami na zabezpečenie toho, že naše plány prinesú to čo potrebujeme. Naše lode úspešne zabránili nukleárnej vojne, ktorá hrozila v poslednom čase viac krát. Takéto úmysly nemajú žiadne miesto vo Vašom svete a sú zbraňou posledných zvyškov Iluminátov, ktorí boli odzbrojení. Časom všetky druhy zbraní zmiznú a bude vyhlásený úplný svetový mier. Mnohé druhy priemyslu prepojené s takýmito aktivitami budú musieť obrátiť svoju výrobu k viac užitočným a mierovým potrebám. Nie je potrebné sa obávať budúcej situácie na trhu práce, pretože ľudia nebudú trpieť v dôsledku zmien, nakoľko prosperita sa o ich potreby postará. 

Budete vyvedení z chudoby a nedostatku a stanete sa súčasťou spoločnosti, ktorá sa delí o hojnosť a uspokojuje potreby všetkých. Jednoducho sa prispôsobte a vedzte, že Vaša frustrácia a sklamania rýchlo zapadnú do zabudnutia. Už ste tak ďaleko na ceste k plnému Vzostupu, že je absolútne isté, že to bude doposiaľ Vašou najväčšou skúsenosťou. Potom tiež môžete považovať Vašu misiu pre Matku Zem a dualitu za uzavretú a vrátiť sa na Vašu domovskú planétu. Bude to Vaša voľba, ktorá rozhodne o Vašej budúcnosti a mnohí budú pokračovať na ceste spolu s Matkou Zemou. Čistenie Zeme začína naberať obrátky a my sme teraz v tomto ohľade aktívni.

Určite nás začnete viac pozorovať na Vašej oblohe, pretože ako budú hrozby namierené proti nám eliminované, bude pre nás bezpečnejšie sa ukázať. Chceme aby ste vôbec nepochybovali o našej prítomnosti a potom sa zvýši aj možnosť uskutočnenia Prvého Kontaktu. Samozrejme sa to stane v súlade so správnym protokolom, ktorí uznávajú vodcovia Vašich rôznych krajín. Toto je záležitosťou na ktorú nechceme tlačiť, ale je našou veľkou túžbou aby sa to príliš neodkladalo. Spolu toho musíme veľa urobiť a už poznáme tých, ktorí sú vhodnými spojencami aby sa zúčastnili na zmenách. Z tohoto dôvodu niektorí z Vás už navštívili naše lode niekoľkokrát, ale vymazali sme Vaše spomienky z dôvodu prehnaných reakcií z Vašej strany. Ak máte iné pozemské zodpovednosti, nechceme aby ste boli zmätení a ignorovali ich. Na takéto veci bude čoskoro dostatok času.

Máme spoločnú víziu budúcnosti, kedy Vaša civilizácia bude spolu s nami existovať v Jednote. Kedy Vaše pochopenie života a jeho skutočného účelu povedie k odstráneniu bariér, ktoré Vás od seba oddeľovali. Už teraz vidíme ako sa začínate v druhých vidieť a uvedomujete si, že vo svojej podstate máte všetci rovnaké túžby po mieri a šťastí. Môžete si vychutnávať rozdiely vo svojich životných štýloch a v umení vidíte skutočné vyjadrenie vnútra osoby. Zabudnite na farbu alebo rasu, politiku alebo náboženstvo, pretože časom žiadna z týchto prekážok nebude stáť v ceste veľkého spojenia. Ľahkosť moderného cestovania a komunikácie Vás už k sebe priblížila. Pre tých čo veria pravde o reinkarnácií je oveľa jednoduchšie akceptovať to o čom sme hovorili. Viete, že každý z Vás žil životy v mnohých kultúrach a mnohých krajinách ako súčasť svojho evolučného vývoja. 

Uvedomte si, že dualita je skutočne na konci a že ste v nej dobrovoľne chceli získať skúsenosti a oprávnene môže byť vnímaná ako experiment. Nikdy nebola Vašou skutočnou realitou, ale niektorí ľudia si na ňu tak zvykli, že sa jej nechcú vzdať. To čo je známe sa vždy bude zdať pohodlné, ale dualita a 3. dimenzia poslúžili svojmu účelu a teraz sa rozpadajú. Avšak je pravdou, že tým čo si želajú zostať v podobnej existencii, bude ich želanie splnené.  Boh Vám dal slobodnú vôľu a nevezme Vám ju. Iba Vy sa jej vzdáte ako budete postupovať cez vyššie dimenzie a stanete sa čistou Bytosťou Svetla. Potom sa stanete Jedným so Všetkým Čo Je a budete slúžiť Božej vôli. 

V súčastnosti ste len malou časťou Vášho skutočného ja a pochopiteľne si nedokážete predstaviť aká nádherné a mocné duše ste. Váš potenciál je neobmedzený a prvým krokom k tomuto poznaniu je Vzostup a Váš návrat k plnému vedomiu. Myslite vo veľkom ako postupujete týmto rokom a vedzte, že bude skutočne pamätným a vzrušujúcim. Ako by ste mohli povedať, stanete sa „plnoletými“ a minulosť rýchlo zapadne do zabudnutia a nebude mať na Vás žiaden vplyv. Takže nechajte to odísť a pomáhajte svojou energiou zhmotniť zmeny. Buďte inkarnáciou lásky a odpusťte všetkým, ktorí vstúpili do Vášho života s temnotou a rozdávajte svoju lásku. Je to jediný spôsob ako sa môžete uvoľniť z minulosti a plne vstúpiť do Svetla. 

Som SaLuSa zo Síria a som veľmi potešený Vaším zámerom posunúť sa vpred a nemíňať svoje energie na to, čo sa teraz stalo súčasťou histórie. Budúcnosť patrí Vám, takže sa uistite aby bola takou, akú si skutočne želáte.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All