V skutočnosti sme tím, či si to uvedomujete alebo nie a naše spojenie sa upevní.

Google+ Followers

utorok 19. júla 2011

July 15, 2011
SaLuSa, July 15, 2011Odporúčame vám, aby ste venovali zvýšenú pozornosť vašej dennej tlači a ďalšiemu spravodajstvu, pretože v nich dochádza ku zmene prístupu a začínajú sa objavovať pravdivé správy. Ale ešte nejaký čas budú obsahovať aj polopravdy. Dochádza k tomu, že vyššie vibrácie zvyšujú úroveň vášho vedomia a to posilňuje vašu potrebu odhaliť pravdu. Odvážne duše, ktoré odkrývajú pravdu, vyvolávajú hnev temných, pretože vytŕčajú z davu a sú pripravení niesť následky. Môžeme vás uistiť, že budú mať našu ochranu. Potrebujeme, aby ste neustále tlačili na odhalenie pravdy a získavali si podporu, pokým ľudia nebudú dostatočne silní a bude nemožné ich naďalej ignorovať.

Je pochopiteľné, že v prostredí duality sa dajú očakávať situácie, ktoré ponúkajú príležitosť na zneužívanie ľudí. Avšak s rastom Svetla sa temné energie strácajú a už nemajú taký efekt ako kedysi. Vďaka tomu máte lepšiu príležitosť vykonávať dôležitú prácu, pri ktorej budete podporení prílevom ďalšieho Svetla. Niekedy dostanete pomoc v podobe, ktorú nazývate užitočnou náhodou a neviete, že sme sa v nej angažovali my. Pre nás sú to samozrejme relatívne malé veci a zväčša sa sústreďujeme na dôležitejšie udalosti.

Dokážeme inšpirovať ľudí nápadmi alebo informáciami, ktoré vložíme do ich podvedomia a oni majú pocit, že ide o ich vlastné myšlienky. Temní sa tiež pokúšajú ovplyvniť vaše mysle, ale konkrétne nasmerované je to iba v prípade, že s vami jednajú osobne. Drogy a kontrola mysle sa používajú na prevzatie kontroly nad vami a iba jedinci s najsilnejšími mysľami tomu dokážu vzdorovať. Používajú podprahové metódy, ktorých si nie ste vedomí a ste donútení myslieť a konať spôsobom, ktorý podporí ich plány. Riešením toho je zvyšovanie úrovne svojho vedomia tak rýchlo ako sa len dá a pevne držanie sa svojich názorov. Chemtrails sú útokom na vaše zdravie, ale vplývajú aj na vaše mysle. Ako sme nedávno spomenuli, chemtrails boli odstránené, takže teraz majú temní na vás len malý vplyv.

Môžete vidieť, že napriek tomu, o čo sa snažia temní, je naša reakcia na odvrátenie následkov adekvátna. Jedného dňa vaše vibrácie dosiahnu vyššiu úroveň než nižšie energie, ktoré potom už nebudú mať na vás absolútne žiaden vplyv. Aj bunky vášho tela sa menia a keď sa stanú kryštalickými, budete nedotknuteľní. Ten čas príde vtedy, keď vzostúpite a už vás viac nebude môcť napadnúť žiadna choroba. Príďte na paluby našich lodí a uvidíte, že nemáme žiadnych lekárov ani nemocnice. Máme liečiace komory, ale na našej úrovni slúžia iba na vyrovnanie našich energií. Uisťujeme vás, že bude postarané o každý aspekt vašich životov vo vyšších dimenziách. Všade okolo vás sú nádherné energie, ktoré pozdvihujú a prinášajú radosť a šťastie. Nikdy neuvidíte smutnú alebo depresívnu vesmírnu Bytosť. Naše životy sú jedným nepretržitým vyjadrením lásky, ktorá prestupuje celé naše bytie. Na Zemi sú vaše mysle preplnené mnohými ťažkosťami a problémami a tak máte málo príležitostí spraviť si tichú chvíľku, ktorá je pre vás taká dôležitá. Pokúste sa oddýchnuť si, obzvlášť teraz, keď je nás vyvíjaný taký tlak, pretože aj vysoké energie, ktoré prijímate vás môžu vyčerpať.

Je pochopiteľné, že my už teraz vieme, čo budete potrebovať na záverečné pozdvihnutie sa, aby ste boli pripravení na Vzostup. Stanú sa z vás celkom odlišné osoby a budete sa viac podobať bohu a stanete sa skutočnými Bytosťami Svetla. Všetky tieto zmeny, ktoré zažijete, budú veľmi vzrušujúce a zanechajú vás v stave šťastia. Budete ako my, vďaka čomu sa môžeme spojiť ako Jedno a medzi nami nebudú žiadne rozdiely. Vrátite sa k svojmu pôvodnému stavu Majstra, so všetkými vlastnosťami, ktoré k tomu prináležia. Vieme, že si ešte neviete predstaviť takú zmenu, ale tá príde tak povediac rýchlo a nespútane.

Keď sa začnú zmeny chceme, aby prebehli hladko a bez problémov. Budeme mať čas na to, aby sme vysvetlili všetko, čo robíme, ale nemôžeme stráviť celý čas s tými, ktorí nie sú schopní pochopiť význam toho všetkého. Budeme mať vzdelávacie programy, ktoré im pomôžu pochopiť a priestor na vyjasnenie každej otázky, ktorá sa vynorí. Náš plán pokrýva všetky možné situácie, takže očakávame, že veci pôjdu hladko a všetci budú spokojní.

V priebehu času sme sa venovali iba tým záležitostiam, ktoré budú mať nejaký vplyv na vašu najbližšiu budúcnosť. Preto by sme mali byť dobre pripravení na záverečné obdobie tohto cyklu. Ťažkosti sa čoskoro skončia, ale nezabúdajte na to, že je mnoho ľudí, ktorí potrebujú okamžitú pozornosť a tí budú našim prvým cieľom. Budeme postupovať rýchlo a vďaka mohutnosti Galaktickej Federácie sa vysporiadame s každým problémom. Budú to vzrušujúce časy a vy budete plne informovaní o našich aktivitách.
Ja som SaLuSa zo Síria a posielam vám lásku menom všetkých nás, ktorí sme zapojení do vášho veľkého pozdvihnutia.Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


  
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

July 8, 2011


SaLuSa, July 8, 2011Na Zemi je veľa krásy, niektorá je prírodná, niektorá vytvorená človekom inšpirovaná víziami vyššieho vyjadrenia. Vy máte stále podvedomé spomienky na časy, keď ste prebývali vo vyšších dimenziách. Zmeny, o ktorých sme vám hovorili, sú vám tiež známe a preto ich prijímate bez väčšieho váhania. Počiatočným cieľom je zaplniť trhliny, ktoré sa objavia, keď sa starý systém rozpadne. Tým sa výrazne zlepší vaše prežívanie a zabezpečí to hladký priebeh vášho vzostupu. Skutočné zmeny začnú spolu so vzostupom a budú pokračovať ešte dlho potom. Nech si zvolíte ako svoju budúcnosť čokoľvek, budete požívať všetky výhody existencie vo vyšších dimenziách. Vydláždili sme vám cestu, keďže sa pripravujete na osobné zmeny, ktorých výsledkom bude to, že sa stanete Galaktickými Bytosťami. Rozdiel oproti súčasnosti bude monumentálny a vaše vedomie bude plne obnovené.

Vieme aké je pre vás ťažké v súčasnej situácii pochopiť, že budete oveľa viac živí. Vaše schopnosti a možnosť vyjadrenia sú obmedzené a nie je podporovaný rozvoj vašich skrytých talentov. Temní vás naopak držali v úzadí, čo je skutočným dôvodom, prečo nebolo podporované vzdelávanie v krajinách tretieho sveta. Vedomosti vám dávajú moc a vy zistíte, že diktátori sa vždy snažili odstrániť vzdelaných ľudí. Vo vyšších dimenziách sa deje pravý opak a poznanie je zdieľané a dostupné každému. Poznanie nikdy nemalo patriť výhradne pár vyvoleným. Všetko, čo je, čo bolo a čo bude je Bohom dané každej duši bez rozdielu. Vlastnenie vecí iba preto, aby ste ich mali sa po Vzostupe zmení. Budete môcť mať všetko, po čom túžite a to zmení váš pohľad na veci, pretože ich budete môcť zmeniť vždy, keď to budete chcieť. Vy ste tvorcovia a môžete silou myšlienky rozpustiť to, čo už nepotrebujete.Už začínate chápať, že život bude úplne odlišný, než je dnes. Bude radosťou žiť a zažívať to, čo sa dá opísať iba ako nebeská existencia. Všetko navôkol vás bude vyžarovať Svetlo a vzrušujúcu a povznášajúcu energiu. Všimnete si aj čistotu všetkého a farby tak žiarivé, no napriek tomu upokojujúce zmysly.

Vaša civilizácia bola podrobená najťažšími testami a pre mnohých je stále ťažké zbaviť sa pút, ktoré ich zväzujú. Ich vibrácia je nízka a Svetlo ťažko preniká do ich duší. Avšak vždy existuje nádej a vždy je na dosah pomoc, ktorá príde hneď ako bude možné pomôcť. Do toho nemôžete byť nútení, pretože priveľa Svetla, ak naň nie ste pripravení, by vám prinieslo veľmi nepríjemný zážitok. Každý z vás má toľko času, koľko potrebuje.

Keď pristaneme na Zemi, ľudia v nás uvidia svoj skutočný potenciál, pretože my sme vy v budúcnosti. My sme, ako by sa dalo povedať, žijúci dôkaz toho, čo je možné dosiahnuť vďaka Vzostupu. Vieme, že niektorí ľudia cítia, že vzostúpiť znamená vzdať sa vecí, ktoré vám prinášajú potešenie na Zemi. To je pravda okrem toho, že môžete získať veľmi veľa a život sa stane skvelým dobrodružstvom, ktoré je napĺňajúce a uspokojujúce. Vzostup musíte chcieť zo správnych dôvodov a musíte dodržiavať nevyhnutnú disciplínu, aby ste k nemu dospeli. To znamená zbaviť sa všetkého, čo má výhradne nižšie vibrácie. Tiež je nevyhnutné potlačiť emócie a mať nad nimi kontrolu, pretože ľudia majú tendenciu nechať im voľný priebeh. Ak môžete začať začleňovať tieto zmeny do svojho života, príde vám pomoc od vašich sprievodcov. Musíte však byť pripravení reagovať na ňu a preto je nevyhnutné nájsť si dostatok času na počúvanie svojho vnútorného hlasu. Nemôžete si ho pomýliť s egom, ktoré by vás od toho odrádzalo. Ego túži po zachovaní súčasného stavu.

Po všetkom, čo sme povedali, ak máte jasný zámer vzostúpiť veríme, že budete úspešní a otvorí sa vám cesta, po ktorej môžete kráčať. Niektoré lekcie dostanete počas spánku. Zvyčajne na tieto zážitky zabudnete, keď sa zobudíte, ale môžete cítiť vnútorné naplnenie a radosť. Zámerne si nepamätáte svoje astrálne cesty, pretože zážitky z nich by mohli zasahovať do vašich každodenných povinností. Niektoré si samozrejme pamätáte a tak viete, akým potešením je byť v tejto dimenzii. Všetky takéto záblesky sú nápomocné, pretože vám ukazujú, že čím vyššie sú vaše vibrácie, tým radostnejšie sú vaše zážitky.

S výnimkou duality je život jedným nepretržitým úžasným dobrodružstvom. Boh je našim/našou Otcom/Matkou a poskytuje nám všetko, čo by sme mohli potrebovať. My sme toto štádium dosiahli už dávno a konáme zodpovedne a nikdy nezabudneme vyjadriť vďačnosť za všetko, čo dostaneme.Ja som SaLuSa zo Síria a z pohľadu nášho vnímania času ste už iba okamih od hlavného kroku vpred. Tak vydržte, pretože už nebudete dlho čakať a my sme rovnako nedočkaví ako všetci, čo sa zúčastňujú na našich projektoch.


Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


  

June 23, 2011


SaLuSa, June  23, 2011Možno čakáte na zmeny, ktoré sa čoskoro prejavia, ale je nevyhnutné, aby ste žili svoj každodenný život a počkali na čas, kedy budete presne vedieť o aké zmeny ide. Musí ísť o premyslený a ohľaduplný proces a je jasné, že to vyžaduje vašu plnú spoluprácu. Zatiaľ vám stačí vedieť, že je všetko naplánované tak, aby zmeny prebehli čo možno najhladšie. Rýchlosť zmien vás iste poteší. Radou pre každú situáciu, ktorá si vyžaduje rozhodovanie, je nasledovať svoju intuíciu a nedovoliť egu rozptyľovať vás. Ego si praje vždy to najlepšie pre vás, ale často je sebecké.

S rastom vašich vibrácií sa mení váš pohľad na život a vaše myšlienky a činy odrážajú mieru Svetla, ktorú ste prijali. Zistíte, že sa vzďaľujete od vecí, ktoré súvisia s vašim pôvodným mentálnym nastavením. Už vás nebudú tak priťahovať alebo nebudú pre vás uspokojujúce. To môže viesť k tomu, že začnete počúvať inú hudbu, čítať iné knihy a zaujímať sa o iné veci. Najdôležitejšie je však to, že si začnete hľadať priateľov, ktorí budú mať s vami viac spoločného, pretože ako budete postupovať ďalej, budete stále viac potrebovať niekoho, kto zmýšľa podobne ako vy a s kým by ste mohli prediskutovať svoje názory. Môžete sa odlišovať od väčšiny ľudí, ale ste určite rovnako normálni ako všetci ostatní. Zlatým pravidlom je nevnucovať svoje názory alebo vedomosti ostatným a radšej počkať na to, kým budú na ne pripravení.

Ako sme už spomínali, v nie príliš vzdialenej budúcnosti budú Pracovníci Svetla vyzvaní, aby zdieľali svoje vedomosti. Keď začne pravda vychádzať na povrch, ľudia budú túžiť vedieť viac a my si predstavujeme, že budú zriadené centrá, kde bude možné tieto informácie získať. Vyspelé bytosti pochopiteľne poskytnú svoje vedomosti a vy budete mať k dispozícii množstvo Majstrov, ktorí budú viesť novovzniknuté skupiny. V súčasnej dobe existuje mnoho ľudí, ktorí tvrdia, že poznajú pravdu, poznajú však iba jej malé časti, ktoré nemôžu spoľahlivo slúžiť ostatným. Ak má byť nejaká pravda prijatá, musí slúžiť všetkým ľuďom a musí byť dostatočne spoľahlivá, aby odolala aj dôkladnému skúmaniu. Pravdu, ktorú vám prinášame, vieme podporiť absolútnymi dôkazmi, ak to bude nevyhnutné.

Pochopíte, že odhalenie je životne dôležité a čoskoro k nemu dôjde a tým sa otvoria dvere ku všetkým informáciám. Dvere sa otvoria dokorán a roky tajomstiev budú odhalené, ukazujúc ako vás vlády používali ako pešiakov vo vojnách, ktoré ochromovali vašu Zem. Taktiež ste nemohli využívať pokroky, ktoré by zásadne zlepšili kvalitu života. Avšak keď sa budeme môcť zísť a budeme sa pripravovať na Vzostup, postupne sa vymaníte z podmienok, ktoré pre vás pripravil starý režim.

Stále kolujú fámy o temných a ich pokusoch naďalej vytvárať chaos. Tie môžete ignorovať, pretože im nedovolíme vykonať žiadnu akciu, ktorá by bola namierená proti svetovej populácii. Sú už vyčerpaní a stále viac ich spolupracovníkov ich opúšťa a s rastúcim Svetlom sa tak bude diať v ešte väčšej miere. To je oblasť, v ktorej môžete pomôcť tým, že vynesiete na povrch temné energie, ktoré treba vyčistiť a pošlete svoje Svetlo na všetky miesta, ktoré vnímate ako nízkovibračné. Blízky východ je jednou z takých oblastí a veľmi by profitoval zo Svetla. Môžete znížiť úrovne temnoty natoľko, že bojujúce frakcie začnú vidieť, že mier je jedinou cestou. Po storočiach vyhladzovania a utrpenia je čas, aby sa zastavili a dali ľuďom príležitosť zažívať Lásku a Svetlo, ktoré nepoznajú hraníc.

Chceme už začať náš dialóg s vami, ale nebude to po prvý krát, pretože sme sa pravidelne stretávali s vašimi vládami. Vo vašom mene sme sa mnoho krát snažili vyjednať dohodu, ktorá by viedla ku svetovému mieru, ale boli sme odmietaní. Program temných nikdy nebral ohľad na potreby ľudí a sledoval iba ich vlastné ciele. Ich konečný cieľ na ovládnutie sveta zlyhal a oni sa stále zdráhajú priznať porážku a odísť zo scény. Vedia, že teraz je čas vášho Vzostupu, no napriek tomu sa snažili zatajiť pred vami túto skutočnosť. Takže naši drahí prišli ste na križovatku a váš osud je vo vašich rukách. Veríme, že odhalenie vám dá možnosť poznať pravdu o nás a tých mimozemšťanoch, ktorí jednali vo svojom vlastnom záujme. Sme teraz tu a naše lode obkolesujú Zem, ale nie z dôvodu hrozby, ale vašej ochrany.

Naši spojenci naďalej pracujú na tom, aby vám boli sprístupnené zariadenia na využívanie voľnej energie. Mnohé boli skonštruované a teraz je potrebná už iba naša podpora, aby sa stali všeobecne známymi. Tieto zariadenia vyriešia množstvo vašich problémov. Vaše problémy sú ľuďmi vyrobené a naozaj nie je žiaden dôvod na to, aby ste ich nemohli prekonať. Zmeny vo vašom životnom štýle a v závislosti na zdrojoch Matky Zeme okamžite zlepšia situáciu a ona sa bude môcť plne venovať svojmu čisteniu.
Ja som SaLuSa zo Síria a viem, že situácia rýchlo speje k rozuzleniu. Tak prosím neprestávajte pracovať pre Svetlo, pretože tým výrazne prispievate k výsledku. Všetkým vám žehnám piesňou môjho srdca.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk
  

June 17, 2011


SaLuSa, June  17, 2011Obrovské množstvo ľudí je zapojených do zavádzania zmien. Niektorí z nich si dokonca ani nie sú vedomí, že sú toho súčasťou. Napriek tomu boli priťahovaní energiu zmeny skrz podvedomú túžbu byť po boku tých, ktorí sa aktívne podieľajú na týchto zmenách. Takže ak si nemyslíte, že medzi nich patríte, myslite pozitívne, pretože aj tak môžete byť jednými z nich. Skôr či neskôr sa objaví príležitosť, keď budete môcť slúžiť svojim milovaným spolupútnikom. Nemusí vás to stáť nič, len trochu času, ako keď sa venujete napríklad charite.
Niektoré duše venujú celý svoj život službe druhým a v takom prípade sa pre to rozhodli už pred inkarnovaním sa. Sú to naozaj špeciálne duše, ktoré sa vyvinuli do štádia, ktoré nie je bežné pre ľudí žijúcich v súčasnosti na Zemi. Avšak potrebujú aj pomocníkov, ktorí by mali urobiť podradné práce, pričom je životne dôležité, aby boli tieto práce vykonané. Takže nemusíte za každú cenu dvíhať svoj zrak príliš vysoko, pretože každý príspevok sa oceňuje rovnako. Ide o zámer konať dobro. Uisťujeme vás, že ako náhle pocítite túžbu slúžiť, ocitnete sa v situácii, kde dostanete takúto príležitosť. Duch využíva všetkých dostupných dobrovoľníkov v tomto čase, aby sa priviedlo na Zem toľko Svetla, koľko je potrebné pre Vzostup.

Postupom času sa vám pozemské záležitosti nebudú zdať také podstatné, pretože sa budete sústreďovať na činnosti, ktoré povedú ku Vzostupu. Vaša budúcnosť už nie je závislá na starých spôsoboch, ktoré sú nedostatočné pre novú cestu, po ktorej kráčate. Zanechajte všetko, čo je jednoznačným pozostatkom starého sveta. Každý, kto hľadá, nájde rad zdrojov informácií, ktoré ich spoja s dušami, ktoré im poskytnú to, čo hľadajú. To, čo už neslúži, prirodzene odpadne.
Mnohé z toho, čo robíte, robíte inštinktívne, pretože vaša myseľ stále vyhodnocuje najnovšie fakty, ktoré prijímate. Taktiež keď ste na ceste Vzostupu, vaše vyššie ja stále hľadá spôsoby, ako vám pomôcť. Je užitočné vyhradiť si chvíle pre seba, aby ste mohli hovoriť so svojim vyšším ja, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou zistíte, že dostávate odpovede. Niekedy prichádzajú v snoch, takže si ich zapisujte prv, ako ich zabudnete. Ak sú obsiahnuté v symboloch, mali by ste byť schopní rozlúštiť ich.

Postupne dostávame vašich štátnikov do stavu, keď začínajú chápať podstatu zmien, ktoré musia nastať. Pre mnohých z nich je potešením byť súčasťou hnutia, ktoré prináša pokoj na rozvrátený svet. Je to prvý krát, čo môžu hovoriť o mieri s vedomím, že naozaj prichádza a že vojnová mašinéria definitívne končí. Rovnako ako vy aj oni čakajú na nových vodcov, ku ktorým sa pripoja a budú im pomáhať uskutočňovať Boží plán pre konečné oslobodenie od temnej energie. Dôjde k obrovskému posunu kolektívneho vedomia a ľudia začnú veriť v nás. Nájdu tie pozitívne vlastnosti, ktoré dlho spali a budú sa tešiť z nárastu Svetla ešte rýchlejšieho než dovtedy. My z Galaktickej Federácie nie sme zástupcovia žiadneho náboženstva, sme zástupcovia Boha v procese Vzostupu. Každý z vás má právo na pravdu a preto by nemala byť vnucovaná ako náboženské dogmy. Avšak zmeny v myslení ľudí prídu vtedy, keď na to budete pripravení, pretože my nebudeme zasahovať do vašich systémov viery. Je na vás rozhodnúť sa, či je potrebné preveriť vašu „pravdu.“
Boh je vaša Matka/Otec a stará sa a vedie svoje deti tak, aby mohli dospieť. V duchovnom ponímaní to znamená, že sa stanete Jedným so svojim vyšším ja. Potom sa môžete stať Kristom a vstúpiť do dimenzie rýdzeho Svetla. Každý z vás dosiahne takú úroveň v pravý čas a pre tých, ktorí sú pripravení pôjde o mimoriadnu príležitosť, pretože získajú naspäť svoju nezávislosť. Vo svojej podstate ste oveľa viac, než si teraz myslíte a Vzostup je prvým krokom v ústrety budúcnosti, ktorá leží pred vami. Vaša sila bude impozantná a dovtedy dosiahnete takú úroveň zodpovednosti, že ju dokážete zvládnuť.

Hovoríme o toľkých veciach, že tým musíte byť zahltení, ale nemajte obavy, pretože na tieto pravdy dorastiete. V súčasnosti to môže byť ohromujúce, keďže ste v procese obrovských zmien, ktoré sú vašim zasvätením do ríše Svetla. My sme už tam a vy sa k nám pridáte, ak patríte do našej rodiny. V každom prípade však budete pozdvihnutí a váš prvý zážitok bude spojený s novou Zemou. Bude to celkom odlišné od toho, čo poznáte teraz. To, čo nebude zo svetla, zmizne a zostane iba to, čo je v harmónii a rovnováhe. To platí aj pre vás – vzostúpia iba tie duše, ktoré prijali Svetlo. Máte už veľmi málo času na to, aby ste začali myslieť správnym smerom, ale ak hľadáte Lásku a Svetlo znamená to, že ste pripravení.

Ja som SaLuSa zo Síria a bude mi veľkým potešením pomáhať vám všetkým pri dosiahnutí pokojného spolunažívania. Tak žijeme my, bok po boku a fungujeme ako Jeden vo všetkom, čo robíme. Skúste to naši drahí, bude to ťažké, ale neskôr to bude vašim cieľom.


Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk
  
June 10, 2011


SaLuSa, June  10, 2011Keďže sa stalo všeobecne známym, že cyklus duality sa končí a končí sa aj táto konkrétna civilizácia, čo sa týka ľudí, ktorí sú zviazaní so zmenami. Predstava, že by sa mohli rodiny rozbiť pochopiteľne prináša smútok, takže je potrebné sa na celý problém dívať z inej perspektívy. Najdôležitejším faktom je, že nikto nie je fyzickým telom. Všetci ste duše vo fyzických telách v rámci inkarnácie, ktorá keď skončí, vraciate sa do astrálnej sféry. Tam sa rozhodnete o ďalších plánoch týkajúcich sa vášho vývoja. Ak sa ako v minulosti opäť inkarnujete, spoločnosť vám budú robiť duše, ktoré vám budú schopné aspoň čiastočne pomôcť naplniť životný plán. Nemusia to byť tí, ktorých ste poznali z predošlých inkarnácií, no niektoré duše majú tendenciu zostávať spolu, zvlášť ak ide o osvietené bytosti. Často je to z dôvodu služby ostatným, čo sa deje práve v tomto čase Vzostupu.

Avšak nikdy nestratíte kontakt s tými, s ktorými máte citové puto, aj keď môže dôjsť k tomu, že sa vaše cesty rozdelia. Z toho vidno, že vaša rodina je oveľa väčšia, než si viete predstaviť a treba si uvedomiť, že máte množstvo rôznych vzťahov. Nie vždy ste rovnakého pohlavia a z dôvodu získavania skúseností ste hrali už všetky možné role. Takto si udržiavate rovnováhu medzi mužskou a ženskou energiou. Toto všetko vedie k vývoju, vďaka ktorému sa stanete podobnejší bohu a nemalo by vás to prekvapovať, pretože vy už ste bohovia. Vraciate sa do stavu bytia, ktorý ste už zažívali a oddeľujete sa od nižších vibrácií, do ktorých ste klesli.

Zažili ste hĺbky duality, ale to sa končí, pretože úroveň vášho vedomia rastie stále rýchlejšie. Dualita nie je miestom pre vás a nedokáže udržiavať vysoké vibrácie, ktoré prúdia na Zem. Takže ste naši drahí vstúpili na cestu Vzostupu, ktorá bola pre vás naplánovaná už od doby, kedy ste z nej zišli. Pochopte, že ak sa nechopíte tejto príležitosti, automaticky zostávate v súčasnej dimenzii. Stane sa to, pre čo sa rozhodnete a je jasné, že sa budete vždy nachádzať na tej úrovni, ktorá zodpovedá vášmu stupňu vývoja. Nebudete sa cítiť pohodlne, ak by ste boli mimo svojej úrovne a vždy budete priťahovať duše, ktoré majú podobné vibrácie.

Ľudia musia pochopiť, prečo sú tieto zmeny trvalé a že nejde o trest zo strany nejakého boha, ktorého ste sklamali. Boh nikdy nemá žiadny problém s tým, pre čo sa rozhodnete, s výnimkou toho, že neprijmete zodpovednosť za akékoľvek činy, ktoré poškodzujú iné duše. Dokonca ja vtedy dostanete príležitosť rozhodnúť sa, čo by ste mohli urobiť, aby ste prekonali takéto spôsoby a často zažijete okamžité karmické následky. To platí najmä pre váš súčasný život, pretože zostáva málo času pre duše na ďalšiu inkarnáciu. Verte nám, že vaše životy sú oveľa usporiadanejšie a majú väčší zmysel, než si myslíte. Môže sa zdať, že sa veci dejú náhodne, ale ak sú dôležité pre váš rast, môžete si byť istí, že boli naplánované. Takto môžete dôkladne skúmať všetko, čo sa vám deje v spojení s učením sa lekcií, ktoré sa máte naučiť. Ak sa ich nenaučíte, budú sa opakovať dovtedy, kým sa to nestane.

Niektorí ľudia zaobchádzajú s ostatnými životnými formami ako keby boli hlúpe, ale uisťujeme vás, že každá z nich rozvíja svoju úroveň vedomia. Zvieratá majú pocity a hľadajú u vás lásku a vľúdnosť a ako vie každý milovník zvierat, reagujú na ne. Napriek tomu dochádza v rámci potravinového reťazca k veľkým krutostiam. Skupiny duší, ktoré sa rozhodli zúčastniť a slúžiť vám týmto spôsobom, by boli radi, keby ste ocenili ich obeť. Avšak keď vzostúpite zistíte, že vo vyšších dimenziách sú celkom odlišné vzťahy a celý život plynie vo Svetle a Láske. Budete „hovoriť“ so zvieratami a ostatnými životnými formami a budete spolu v absolútnej harmónii a šťastí, pretože všetci sú tam v stave blaženosti. Energia Lásky je všade a je jasné, že zažijete úplne nový spôsob bytia.

Teraz môžete vidieť, že to, čo máte teraz na Zemi, je len slabým odvarom toho, čo vás čaká v budúcnosti. Takmer nič z toho, čo vás čaká, sa nedá porovnať s tým, čo máte teraz. Preto veríme, že bude pre vás opúšťanie toho, čo máte teraz ľahké. Pozrite sa na nás, keď dorazíme na Zem a počúvajte naše slová, vnímajte naše vibrácie a budete vedieť bez pochybností, že sme vaša budúcnosť. Nie sme pre vás cudzinci a dokonca aj vzhľad mnohých civilizácií je na nerozoznanie od toho vášho. Dáva to zmysel, keďže aj vy ste produktom genetického inžinierstva, ktoré sa udialo pred tisíckami rokov. V skutočnosti sme chýbajúcim článkom vašej evolúcie.

Keď budú môcť pred vás predstúpiť zástupcovia Galaktickej Federácie, dozviete sa množstvo faktov o vašej minulosti. Pravda bude nevyvrátiteľná rovnako ako všetko, čo vám odhalíme, pretože budeme mať nezvratné dôkazy. Môžeme vám „ukázať“ udalosti z minulosti tak, ako sa stali a to, ako bola manipulovaná vaša história, aby vás mohli temní kontrolovať. Každá duša, ktorá sa dopustila zločinov proti ľudskosti, bude spravodlivo posudzovaná vyššími silami. Upúšťate od prirodzenej ľudskej potreby pomsty a ak by to bolo možné, bolo by dobré uznať, že duše, ktoré klesli do ilúzie temnoty, si zaslúžia súcit.

Ja som SaLuSa zo Síria a rada by som vám povedala, že k vám prúdi obrovská láska z celého Vesmíru.


Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk
  
June 3, 2011


SaLuSa, June  3, 2011Musel prísť ten čas, keď sa viac ľudí dozvie o zmenách v úrovni ich vedomia. Ten čas prišiel a mnohí budú naďalej rásť, pretože energie, ktoré sú vám posielané, sú stále silnejšie. Je to pomoc, ktorú dostávate, aby sa zaistilo, že dostanete všetky príležitosti dosiahnuť optimálnu úroveň, z ktorej môžete vzostúpiť. Musíte pochopiť, že nie je na nikoho vyvíjaný tlak a je to čisto iba na vašom rozhodnutí. Ale ak pôjdete s prúdom, bude to pre vás jednoduchšie a veľmi upokojujúce. Nakoniec to prinesie rozdelenie ľudí na dve skupiny – tých, ktorí sa rozhodli vzostúpiť a tých, ktorí odmietli túto možnosť a vybrali si inú cestu.

Je to tiež čas, kedy je dobré venovať viac pozornosti a uznania svojim vlastným potrebám, pretože sa adaptujete na novú úroveň vedomia, ktorá vás posunie ďalej. Vedieť o týchto potrebách je jedna vec, ale reálne sa im venovať celkom iná, keď to však urobíte napomôžete tým aj rastu kolektívneho vedomia. Ríša matérie má tendenciu podporovať sebectvo a majetníctvo, zatiaľ čo na ceste Svetelnej služby ostatným sa posúvate prirodzeným spôsobom dopredu. Tiež sa tým buduje realita, ktorú vytvárate svojimi víziami. V skutočnosti máte v tejto súvislosti väčšiu moc, než si myslíte. Avšak v rámci vzostupu rastie aj vaša zodpovednosť za výtvory, ktoré prichádzajú spolu s vami. S vyššou úrovňou vedomia môžete očakávať pochopenie toho a vašim zámerom je žiť v harmónii a rovnováhe so všetkým živým.

Všetko ostatné, čo sa deje vo vašich životoch a okolo vás sa deje preto, aby sa napravili chyby a omyly, ktoré viedli k podmienkam, ktoré sú neprijateľné a patria do starej paradigmy. Veci sa musia zmeniť a čistenie musí byť ukončené pred tým, ako spolu s Matkou Zemou vzostúpite. Keďže sa staré stráca, nastupuje nové a bude nasledovať obdobie, ktoré bude plné zmätku, ak nie chaotické. Čiastočným dôvodom je to, že je pre ľudí ťažké prepustiť všetko, na čo sú zvyknutí. To je dôvod, prečo kladieme dôraz na pozdvihnutie, ktoré prichádza spolu so zmenami. A preto hovoríme aj o kvantovom skoku vpred, pretože tak efektívne využijete niečo, čo by vám inak trvalo ďalších sto rokov. Samozrejme neprehliadame politiku Iluminátov brzdiť váš pokrok, pretože nebyť toho, pokročili by ste do Nového veku už pred päťdesiatimi rokmi. Jeden z najväčších objavov, ktorý bol pred vami skrývaný, je voľná energia, ktorá by vyriešila množstvo vážnych problémov, ktoré dnes máte.

Niektorí majú obavy z toho, čo prichádza, no faktom zostáva, že bez našej pomoci by vaša civilizácia skolabovala už pred dávnou dobou. To, čo sú pre nás jednoduché úkony čistenia Zeme, je v súčasnosti nad vaše možnosti. V skutočnosti vaše pokusy pri čistení Mexického zálivu vytvorili iba viac problémov, ktoré by stále mohli spôsobiť ničenie životného prostredia. Nemusíte sa však báť následkov, pretože budeme s vami skôr, než to začne byť vážne. Tieto záležitosti spomíname iba preto, aby ste si uvedomili, aký dôležitý je náš príchod na Zem v čo najskoršom možnom čase. Odhalenie je na spadnutie a je stále ťažšie pre vlády skrývať pravdu. Množstvo informácií vychádzajúcich na povrch je stále viac a viac ľudí je pripravených verejne vystúpiť s poznatkami, ktoré majú.

Takmer každý deň počujete niečo nové, čo súvisí so zmenami, takže dostávate dôležité informácie o aktivitách týkajúcich sa našich spojencov alebo nás. Väčšina našej práce pokračuje naďalej v zákulisí, pretože ešte nedozrel čas na to, aby bolo odhalené príliš veľa o našich zámeroch. Stačí povedať, že sme vám vždy dávali dostatok informácií, aby ste vedeli, kam naše úsilie smeruje. Tlak na temných ich privádza do šialenstva, pretože nie sú schopní zabrániť kapitulácii a vzdaniu sa Svetlu. Áno drahí, vravíme Svetlu, pretože to je tá sila, ktorú ste priniesli na planétu a ktorá prekonáva a premieňa nižšie vibrácie.

Napokon nebude existovať nič s nižšími vibráciami, pretože všetko bude pozdvihnuté. Je to Vesmírny zákon, ktorý platí za týchto okolností a je celkom spravodlivý. Ľudské zákony nie vždy zohľadňujú Svetlo a to je ďalšia vec, ktorá sa musí zmeniť. Ako sme už spomínali, ľudia, ktorí sú nespravodlivo uväznení, budú prepustení hneď, ako to bude možné. Trest smrti bude zrušený, pretože odobratie života ako odplata za zločiny je absolútne nezlučiteľné s Vesmírnymi zákonmi. Možno sa pýtate, čo sa stane s väzňami a my vám vravíme, že budú rehabilitovaní, pokým nebudú schopní znova sa začleniť do spoločnosti. Láska dokáže konať zázraky a neexistuje jediná duša, ktorá by z nej nemala prospech pri vnášaní harmónie a rovnováhy vo svojho bytia.

Láska je liek, ktorý vylieči väčšinu chorôb a každý z vás je potenciálnym liečiteľom. Vaša neochota je často spôsobená tým, že neveríte vo svoje vlastné schopnosti. Skúste liečiť, keď sa vám na to naskytne príležitosť a pamätajte, že ste schopní vyliečiť sa. Vaša viera je mimoriadne mocná, vďaka čomu si niekedy pritiahnete presne tie veci, ktoré nechcete. Niektorí ľudia majú napríklad taký strach z toho, že vážne ochorejú, že sa im to stane. To je ďalším príkladom toho, aké mocné sú vaše myšlienky a prečo by ste mali byť opatrní pri sústredení sa na niečo. V každom prípade sa koncentrujte na to, čo je dobré a zdravé a je to prínosom pre vás a všetkých ostatných. Ak to budete robiť masovo, exponenciálne tým zvyšujete svoju silu a môžete tak priniesť dôležité zmeny. Teraz vidíte, aký dôležitý je váš vklad pre dianie na Zemi.

Ja som SaLuSa zo Síria a uisťujem vás, že Galaktická Federácia je pripravená ísť plnou parou vpred, keď nás udalosti povolajú k akcii.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk