V skutočnosti sme tím, či si to uvedomujete alebo nie a naše spojenie sa upevní.

Google+ Followers

sobota 23. apríla 2011

Salusa, 22. apríl, 2011


Ako jednotlivci nemôžete uskutočniť kvantový skok do vyššej dimenzie pokým neprekonáte predsudky a súdenie a nebudete k ostatným pristupovať v Láske a Svetle.

Máte toľko skúseností a nadania, ktoré môžete zdieľať s ostatnými a uisťujem vás, že o vás vieme a využijeme vaše služby. Ak ste ešte neboli povolaní slúžiť, čakajte na svoj čas, pretože určite nezmeškáte príležitosť zapojiť sa. Situácia dosahuje stav, kedy budú potrební všetci. Každý príspevok pomôže a pamätajte, každý z vás je výnimočný a nikto nemôže robiť presne to, čo robíte vy.

Salusa, 22. apríl, 2011

Teraz, keď ste pochopili, že máte obrovskú moc, vidíme začiatky mnohých hnutí, ktoré vás nasmerujú k zmenám v spôsobe vládnutia. Vládnuce vrstvy sa dlho báli vášho kolektívneho zámeru zmeniť veci podľa vašich predstáv. Bolo to zjavné počas mnohých rokov, kedy boli dokonca aj pokojné demonštrácie potláčané. Dnes ste konečne dospeli k záveru, že ak nebudete konať sami, neuvidíte naplnenie vašich požiadaviek. Mier je pre vás vysokou prioritou po dlhú dobu, ale temní to ignorovali a používali vojny na udržanie vás na uzde. Pohár vašej trpezlivosti pretiekol a úroveň vášho vedomia je taká, že energia zasahuje ľudí, ktorí sa nachádzajú v bode zlomu. Niečo sa musí stať veľmi skoro a s našou podporou sa musia skončiť vojny. V budúcnosti nie je miesto pre také energie a určite ani vo vysokých vibráciách a pravdou je, že v nich nedokážu existovať. S peniazmi a energiou vyhodenými na vojnu, môžete mať šťastný a spokojný svet plný ľudí žijúcich v bezpečí a zdieľajúcich bohatstvo. Takáto existencia bude čoskoro vašou realitou, pretože čistením sa odstraňujú nižšie energie, ktoré živili vojnové monštrum.

Ľudia sú náchylní k citovým výlevom, ale ich prirodzený stav bytia je pokojné spolunažívanie. Sú to temní, kto vám vnucuje stav oddelenosti a zdôrazňuje rozdiely medzi ľuďmi. Teraz si uvedomujete, ako ste boli celú dobu zavádzaní a aj to, že boli vytvorení nepriatelia tam, kde nikdy predtým neexistovali. Prevzali ste iniciatívu a „našívate záplaty“ a vďaka cestovaniu po svete viete, aké ľahké je spolunažívanie s ostatnými. Tolerancia voči rozdielom prekonáva bariéry vytvorené kultúrnymi rozdielmi a náboženstvami. Súdenie ste odsunuli bokom najmä tam, kde je jasné, že ste počas inkarnácií zažili život v mnohých krajinách. Naši drahí, sú to životné príležitosti, ktoré vám umožňujú stretávať sa s ľuďmi, keď si uvedomujú Jednotu všetkého. Ako jednotlivci nemôžete uskutočniť kvantový skok do vyššej dimenzie pokým neprekonáte predsudky a súdenie a nebudete k ostatným pristupovať v Láske a Svetle.

Vzostup nie je zadarmo, je to niečo, čo ste si zaslúžili vaším dodržiavaním Vesmírnych Zákonov. Tým sa vaše energie prečistia a vy ste napokon pripravení opustiť vibračnú úroveň, ktorá už nenapĺňa vaše potreby. Je to prirodzený vývoj, ktorý prebieha u tých, ktorí hľadajú pozdvihnutie a cítia, že Zem nie je ich skutočným domovom. Môžete sa pýtať, koho domovom teda je, keď všetci pochádzate z vyšších dimenzií. Matka Zem je vašim dočasným domovom v tretej dimenzii počas trvania tohto cyklu, ktorý sa, ako viete, končí. Mnohí zostanú s Matkou Zemou po Vzostupe, zatiaľ čo iní sa vrátia k svojim skutočným rodinám. Pochádzate z mnohých civilizácií rozptýlených po celom vesmíre. Nájdete ich v Galaktickej Federácii a často sú to tie isté civilizácie, ktoré sa pričinili o vašu evolúciu. Takže uvidíte, že pre vás zďaleka nie sme cudzinci.

Uvedomujete si, že ste ovplyvnení vašim Vesmírnym spojením a že podvedome túžite napríklad po červených alebo zelených vlasoch, ktoré na Zemi nie sú prirodzené? To isté platí na farbu kože, módu a dokonca hudbu. Ste skutočnou zmesou rôznych Vesmírnych Bytostí, ktoré nepochybne ovplyvnili váš vkus. Keď sa dostaneme do stavu, kedy budete schopní prijať rôzne typy Bytostí, budete celkom prekvapení ich vzhľadom. Nezabúdajte na to, že rôzne tvary a veľkosti sú priamym dôsledkom faktorov, akým je napríklad gravitácia. Mnoho Vesmírnych Bytostí je podobných vám, hoci sú vo väčšine prípadov vyššie. Niektorí môžu byť definovaní ako muž a žena, ale nie vo fyzickom zmysle, ako to chápete vy. V skutočnosti je bežné, že Vyššie Bytosti sú androgýnne (obojpohlavné). Bude to fantastické, keď sa stretnete so svojimi Vesmírnymi Priateľmi a jedným z najvýraznejších aspektov bude pocit lásky, ktorý z nich cítiť. Je to veľmi skutočné a pravdepodobne ide o jedincov, ktorí dosiahli Kristove Vedomie.

Uisťujeme vás, že všetky obete, ktoré teraz prinášate, budú stáť zato. Ste tak blízko pri Vzostupe, že už nestihnete ani mihnúť okom. Môžeme povedať, že to bude oveľa lepšie, než si predstavujete a rýchlosť zmien bude pozoruhodná. Chceme, aby ste sa sústredili na prípravy na Vzostup a nie na čistenie Zeme. Vieme, že ste unavení z čakania, ale väčšina z vás tu je práve pre toto konkrétne obdobie a súhlasili ste, že sa budete podieľať na Svetelnej práci, ktorá pomôže ostatným vzostúpiť. Mnohí z vás sú liečitelia, ale ste potrební na všetkých rozličných úrovniach, takže ste na správnom mieste v správnom čase, aby ste ponúkli svoju pomoc. Kvôli čomu inému by ste prišli na Zem v tak významnom období, ak nie preto, aby ste boli súčasťou vzrušujúcich zmien? Máte toľko skúseností a nadania, ktoré môžete zdieľať s ostatnými a uisťujem vás, že o vás vieme a využijeme vaše služby. Ak ste ešte neboli povolaní slúžiť, čakajte na svoj čas, pretože určite nezmeškáte príležitosť zapojiť sa. Situácia dosahuje stav, kedy budú potrební všetci. Každý príspevok pomôže a pamätajte, každý z vás je výnimočný a nikto nemôže robiť presne to, čo robíte vy.

Ešte vydržte a nepoľavujte v pozornosti. Temní prehrali súboj, ale ich vplyv ešte pretrváva a zasiahne každú dušu, ktorá je otvorená a nie je naplnená Svetlom. Hnev je stále veľmi škodlivou energiou a preto by ste ho mali mať pod kontrolou, aby nedošlo k poškodeniu vášho aurického poľa. Kontrola emócií zvyčajne nie je silnou stránkou ľudí, ale je potrebná. Dva krát rozmýšľajte pred tým, než sa nahneváte a uvedomte si, že hnev zraní vás a všetkých okolo vás. Vycúvajte z hádok, neurobí to z vás zbabelcov, ale zmenší to možnosť, že sa situácia stane vážnou. Najlepšie, čo môžete urobiť, je zahrnúť každú negatívnu energiu láskou prv, ako sa prejaví ako nejaký problém. Krása tohto postupu tkvie v tom, že sa postaráte o situáciu bez toho, aby ste na seba upozorňovali.

Ja som SaLuSa zo Síria a teším sa, že vám môžem prinášať tieto informácie priateľským spôsobom. Žehnám vám všetkým s Láskou a Svetlom.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložila: Danuša - www.vzostup.sk

The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

pondelok 18. apríla 2011

15. apríl, 2011


Ja som SaLuSa zo Síria a keďže sa toho deje na Zemi veľa, sme zaneprázdnení udržovaním temných v šachu. Želáme si začať hlavné zmeny, ktorých sa zúčastňujeme a stále sme schopní postarať sa o ne načas. Máme veľkú podporu zo strany našej Federácie.

Úloha, ktorú máme je obrovská, ale stále je v našich možnostiach vykonať ju a samozrejme máme k dispozícii pokročilé technológie. Pokročilé technológie sa tajne využívajú aj na Zemi a niektoré z nich budú odtajnené a budete ich mať k dispozícii skôr, než tie naše.
Salusa, 15. apríl, 2011

Bolo by celkom prirodzené nazývať tento rok rokom výsledkov, pretože všetka práca, ktorú ste vykonali, sa premení na výsledky. Získali ste množstvo skúseností počas mnohých životov a úroveň vášho vedomia vzrástla. Teraz ste dospeli k príležitosti získania ešte vyššej úrovne, keďže sa pripravujete na Vzostup. Ďalším kľúčovým dňom bude 11.11.2011, kedy sa niektorí z vás stanú citlivejšími na energie vôkol vás. Niektorým sa aktivujú telepatické schopnosti a zistíte, že môžete komunikovať s ľuďmi aj so zvieratami. Rok 2012 bude rokom zavŕšenia a vaše osobné schopnosti budú rásť a v čase Vzostupu budete pripravení stať sa Galaktickými Bytosťami. To predstavuje veľký skok dopredu z miesta, kde sa nachádzate teraz a spolu s ním sa vaše telá na báze uhlíka zmenia na kryštalické.

Deje sa veľa vecí, ktoré zaistia vašu pripravenosť na Vzostup. Ste vnímaní ako veľmi špeciálne Bytosti, ktoré boli ochotné opustiť krásu vyšších dimenzií. Stratili ste a potom ste opäť našli sami seba a svoje spojenie s Bohom. Ak sa vám to podarilo, vaše skúsenosti vám umožnili vyvinúť sa oveľa rýchlejšie a mohli ste využiť svoje znalosti na pomoc ostatným dušiam, ktoré túžia vstúpiť do vyšších dimenzií. Prijali ste túto výzvu z lásky k Bohu a túžby slúžiť ostatným. To je celkom prirodzené a v našom prípade je služba poskytovaná prostredníctvom aktivít Galaktickej Federácie. Podľa toho, na akej úrovni vývoja sa nachádzate a aké schopnosti ste si rozvinuli, sa môžete pripojiť k rôznym skupinám a koncilom. Život bude mimoriadne radostný a bude plný nekonečných príležitostí venovať sa svojim záujmom. Ak ste napríklad umelec, budete sa naďalej venovať umeniu. Ale bude to pre vás oveľa napĺňajúcejšie, pretože budete schopní zapojiť svoje tvorivé sily. Všetko je doslova živé a bude na vás reagovať.

Ak máte pocit, že vás súčasné udalosti vysiľujú a vaše problémy sa množia, naberte silu z poznania toho, čo vás čaká vo veľmi blízkej budúcnosti. Čas sa intenzívne zrýchľuje a už nepotrvá dlho a vaša budúcnosť sa začne pred vami materializovať. Staré spôsoby, na ktoré ste boli zvyknutí, sa už menia, ale ešte nevidíte, čo sa odohráva. Ste samozrejme informovaní o tom, čo vás čaká, ale aj tak je ťažko povedať ako presne to bude vyzerať. Najväčšie zmeny sa odohrajú vo vašich vnútrach, pretože život sa stáva absolútnou radosťou bez driny a nedostatku, ktoré zažívate teraz. Nakoniec všetky starosti s prežitím vyrieši dostatok všetkého a váš stres tým opadne. Budú vám navrátené vaše práva, ktoré vám boli odopierané dlhú dobu a život sa stane presne taký, akým mal byť.

V súčasnosti zažívate posledné pokusy temných zastaviť vývoj a vyvolať čo možno najväčší chaos. My ich plány našťastie poznáme a hoci nemôžeme bezprostredne zastaviť to, čo robia, môžeme zabrániť šíreniu vplyvu ich akcií. Zasahovať budeme môcť vtedy, keď budeme môcť stanoviť konečný dátum, ku ktorému budú musieť celkom zastaviť svoju činnosť. Dá sa očakávať, že ten čas sa rýchlo blíži a bude to významná udalosť. My však dúfame, že presvedčíme temných, aby do tej doby odstúpili, pretože vždy hľadáme najprv pokojné riešenie. Dokonca aj vtedy, keď to nejde, používame našu autoritu neagresívnym spôsobom a máme veľmi dobré prisviedčacie schopnosti. Je to preto, že máme striktné pravidlá vzťahujúce sa náš úmysel masového pristátia, pretože nechceme spôsobiť žiadnu konfrontáciu. Podmienky musia byť vyhovujúce a načasovanie nášho pristátia vám musí byť známe. Niektorí ľudia majú voči tomu námietky, ale väčšina ľudí nemá strachom zastreté myslenie. Očakávame, že do tej doby sa uskutoční mnoho kontaktov a naša prítomnosť a dôvody, pre ktoré prichádzame vám budú dôkladne vysvetlené.

Ľudia si pomaly, ale isto začínajú uvedomovať márnosť vojen a posun smerom k ich úplnému zastaveniu sa zrýchľuje. Je jasné, že to nie je možné dosiahnuť za jeden deň, ale keď sa dostatočne zvýši vaše vedomie, bude to mať odozvu. Veľa krát sme vám hovorili o sile, ktorú máte, keď sa spojíte v myslení. Takže sa zamerajte na pozitívne zmeny a vizualizujte úspešný výsledok. S tým, čo vám je sľúbené, nemáte žiadny dôvod na strach a my budeme stále dohliadať na to, čo sa deje. Sme tu, aby sme zaistili, že sa veci nevymknú z rúk a svoju prácu vykonávame často v utajení. Jedného dňa sa dozviete o našich aktivitách všetko a o tom, že sme dozerali na váš vývoj tisíce rokov. To, čo pre vás robíme, nie je nič nové a ako Galaktická polícia máme veľkú zodpovednosť vo vašom Vesmíre.

Naši drahí, zakúsili ste veľa utrpenia počas mnohých životov, ale podvedome ste vždy vedeli, že to raz skončí. Ten čas prišiel a vy už skoro zažijete lepší život a budete šťastní a spokojní. To bude predvoj vecí, ktoré majú prísť a tie staré sa už nikdy nevrátia. Všetko je dobre naplánované a my nemôžeme neuspieť, pretože máme za sebou predstaviteľov mnohých veľkých civilizácií, ktoré nás v prípade potreby podporujú. Medzi nimi sú najvýznamnejšie Bytosti Svetla, ktoré nás vedú a zabezpečujú naplnenie vášho osudu. Veríme, že ste iba na úplnom začiatku pochopenia vašej božskej a skutočnej duchovnej podstaty. Toto vedomie bude rásť a s ním príde vyvážený pohľad na život, pretože doteraz bola pre vás fyzická stránka príliš dominantná.

Ja som SaLuSa zo Síria a keďže sa toho deje na Zemi veľa, sme zaneprázdnení udržovaním temných v šachu. Želáme si začať hlavné zmeny, ktorých sa zúčastňujeme a stále sme schopní postarať sa o ne načas. Máme veľkú podporu zo strany našej Federácie. Úloha, ktorú máme je obrovská, ale stále je v našich možnostiach vykonať ju a samozrejme máme k dispozícii pokročilé technológie. Pokročilé technológie sa tajne využívajú aj na Zemi a niektoré z nich budú odtajnené a budete ich mať k dispozícii skôr, než tie naše.
Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light 
Preložila: Danuša - www.vzostup.sk
The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on
sobota 9. apríla 2011

Salusa, 8. apríl, 2011


Avšak každý z vás môže byť so svojimi schopnosťami súčasťou veľkého tímu Pracovníkov Svetla. Jednou z dôležitých oblastí týkajúcich sa šírenia pravdy o tom, čo sa deje, je podpora nás, aby ľudia neverili klamstvám, ktoré z nás vyvolávajú strach. Keď bude môcť každý vidieť, kto v skutočnosti sme, sme si istí tým, že bude naša prítomnosť prijatá a vy sa výrazne posuniete dopredu.

Spolu môžeme zabezpečiť všetky potreby Ľudstva, aby sme pripravili scénu pre konečné zmeny, ktoré nastanú pred koncom cyklu duality. Potom sa budeme môcť všetci sústrediť na postavenie základov novej spoločnosti a civilizácie, založenej na tom, čo je najlepšie pre všetkých.
Salusa, 8. apríl, 2011
Nevzdávajte sa v tejto pokročilej fáze Vzostupu. Chaos má svoj dôvod a všetko, čo sa deje, je súčasťou rozsiahleho čistenia, ktoré je plne pod kontrolou. Nie je zaujímavé, že z pokusov temných zastaviť váš vývoj, vzišla príležitosť pre presný opak? Nevedomky zabezpečujú podmienky, ktoré vyžadujú čistenie Zeme. Keďže vieme o ich plánoch, vždy sme hľadali možnosť, ako ich obrátiť v náš prospech. Niekedy ich akcie nemali žiaden iný účel než ten, že vám mali ukázať, že ak bude ich postup zastavený, budete čeliť ešte väčším katastrofám. Tieto udalosti sú budíčkom pre Ľudstvo, aby začalo používať svoju moc, ktorou môže zmeniť kurz svojej budúcnosti. Ak ste v pozícii, z ktorej môžete ovplyvňovať to, čo sa deje, ste nabádaní, aby ste konali. Niektorí z vás sú to z konkrétneho dôvodu a budú inšpirovaní k tomu, aby použili svoje schopnosti zodpovedajúcim spôsobom.

My z Galaktickej Federácie sme tu, aby sme vykonali naše úlohy, ale ich zmyslom je podporiť vás a pomôcť vám. Nikdy sme nemali v úmysle pracovať ako osamelý záchranný tím a preto máme našich spojencov, ktorí pracujú veľmi tvrdo na uskutočnení plánu pre váš Vzostup. Avšak každý z vás môže byť so svojimi schopnosťami súčasťou veľkého tímu Pracovníkov Svetla. Jednou z dôležitých oblastí týkajúcich sa šírenia pravdy o tom, čo sa deje, je podpora nás, aby ľudia neverili klamstvám, ktoré z nás vyvolávajú strach. Keď bude môcť každý vidieť, kto v skutočnosti sme, sme si istí tým, že bude naša prítomnosť prijatá a vy sa výrazne posuniete dopredu. Spolu môžeme zabezpečiť všetky potreby Ľudstva, aby sme pripravili scénu pre konečné zmeny, ktoré nastanú pred koncom cyklu duality. Potom sa budeme môcť všetci sústrediť na postavenie základov novej spoločnosti a civilizácie, založenej na tom, čo je najlepšie pre všetkých.

Cítime, že naši priatelia zo Zeme, vykonali veľmi dobrú prácu a ponúkli ďalšiu ruku, ktorá nám pomáha. Mnohí sa starajú o urýchlenie odhalenia, pretože hlásenia o našich lodiach sú na dennom poriadku. Už nie je možné naďalej utajovať našu existenciu, pretože dôkazy sa stále kopia a mnohí z vás už mali aj priamy kontakt. Toto sa najčastejšie deje vtedy, keď ste sa inkarnovali na Zem z jednej z civilizácií, ktoré sú zapojené do udalostí na Zemi. Takéto duše vždy cítili silné spojenie s nami a ľahko prijali rolu, ktorú zohrávame vo vašej evolúcii. Sme na ceste vpred vďaka vášmu pozvaniu a aj kvôli božskému nariadeniu, ktoré hovorí o ukončení duality. Takže uvidíte, že nič nemôže zdržať súčasné zážitky oveľa dlhšie a že Svetlo prúdiace na Zem urýchľuje zmeny.

Boh Všetkého, Čo Je plánuje vaše opustenie duality už od okamihu, kedy ste prvý krát zostúpili do nižších vibrácií. Podvedome ste vždy vedeli, že to tak je a to vám pomáhalo bezvýhradne veriť vo výsledok. O tejto téme sa odvtedy často hovorí a počas minulého storočia prišlo mnoho duší z vyšších dimenzií, aby vás učili. S príchodom vášho vlastného Kozmického Veku sa vaše mysle rozšírili a umožnili vám veriť v iné životné formy, žijúce mimo Zeme. S poznaním, že sme schopní cestovať medzi dimenziami, ste našli aj odpoveď pre tých, ktorí stále veria, že k vám nemôžeme prísť. NASA má nevyvrátiteľné dôkazy o živote na niektorých planétach vo vašej slnečnej sústave, ale stále ich tají. Ich expedície na Mars a Mesiac odhalili množstvo dôkazov o tom, že tam existovali civilizácie, ale ukrývajú fotografie, ktoré to potvrdzujú. Máte právo vedieť o týchto aktivitách a my vám odhalíme tieto skryté pravdy, keď budeme mať priamy kontakt.

Prostredníctvom rôznych zdrojov ste mnoho rokov dostávali správy z Galaktickej federácie. Trvalo dlhý čas, kým sa dosiahlo všeobecné akceptovanie faktu, že tieto kontakty sú skutočné a skrz ne dostávate informácie od nás. Bolo to ignorované alebo odbité mávnutím ruky tými, ktorí majú iné presvedčenie a nedokážu prijať fakt, že niektorí z vás žili v omyle. Ale teraz prichádza čas, kedy sa pravda musí stať známou. Každý z vás potom bude mať príležitosť prehodnotiť svoje zažité presvedčenia. Neexistuje žiaden nátlak, dostanete iba informácie o tom, aká je pravda o vás a vašej histórii.

Ak berieme do úvahy, že My Všetci Sme Jedno, môže byť ľahko prijateľný fakt, že niekedy bude pre nás celkom prirodzené spojiť sa. Vy ste boli izolovaní, aby sa zaistilo, že nikto nebude zvonka zasahovať do vašich skúseností na Zemi, až pokým sa pre to sami nerozhodnete. Naša ponuka pomoci s nastolením mieru na planéte bola odmietnutá vašimi vládami a bol uzatvorený pakt so Šedými, ktorí za poskytnutie pokročilých technológii dostali možnosť postaviť si na Zemi základne. To nebolo vo vašom záujme, ale za účelom postavenia mocenskej základne, ktorá by umožnila ovládnutie sveta. Vzhľadom k dramatickému nárastu úrovne vedomia, bol tento plán zmarený. Nižšie energie už nemajú takú moc ako kedysi a to znamená, že temní budú musieť odstúpiť.

Dualita nikdy nebola jednoduchá, ale čoskoro budete v pozícii, kedy si uvedomíte, že koniec je už na dohľad. Uskutočňujú sa všetky hlavné zmeny a posledné zvyšky kontroly Iluminátov miznú. Takže ešte raz opakujeme, že všetko ide dobre, pretože vaše víťazstvo je zaistené. Čas na oslavy prichádza, pretože to bude prvý krát, kedy vaša civilizácia zvládla všetky výzvy a priniesla na Zem Svetlo. A nie len to, aj Vzostup spoločne s Matkou Zemou je jedinečnou príležitosťou a vy máte tú česť zúčastniť sa.

Ja som SaLuSa zo Síria a absolútne obdivujem vašu vytrvalosť pri zdolávaní temných a vašu vieru v silu Svetla. Naozaj budete môcť povedať, že ste premohli temné sily a zvíťazili.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light  
Preložila: Danuša - www.vzostup.sk
The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

sobota 2. apríla 2011

Salusa, 1. apríl, 2011


Dovoľte láske viesť vás za každých okolností a nerobte žiadne výnimky, pretože každá duša reaguje na túto mocnú energiu.

Bez predsudkov a so všetkou láskou dokážete zhromaždiť a poslať svoju najvyššiu energiu tým, ktorí sa dopúšťajú kriminálnych činov. Ak to môžete urobiť, bude to jedným z najväčších činov, ktoré menia svet.

Darí sa vám vynikajúco a váš úspech rýchlo vytvára podmienky, ktoré nám umožnia prísť. To, čo je nevyhnutné na to, aby sme mohli prísť, opäť leží na vašich pleciach, ale my vám neustále intenzívne pomáhame.
Salusa, 1. apríl, 2011


Dovoľte láske viesť vás za každých okolností a nerobte žiadne výnimky, pretože každá duša reaguje na túto mocnú energiu. U niektorých duší to môže trvať dlhšie, ale nakoniec ich to pozdvihne. Ľudia sa niekedy zvyknú dívať zvrchu na tých, ktorí si nedokázali nájsť svoje miesto na svete. A pritom tí, ktorí zablúdili potrebujú všetku pomoc, aby našli svoje skutočné ja. Nastal čas na odpúšťanie a skoncovanie so súdením. Všetci z vás prešli aj takými obdobiami pri ceste cez temnotu, ale napokon ste našli správnu cestu. Stále viac ľudí sa bude prebúdzať do príležitosti, ktorú toto úžasne obdobie ponúka a s pomocou budú schopní odpustiť sami sebe a začať odznova. V najhlbšom zákutí žiadna duša netúži po úplnom odstrihnutí sa od Svetla, ale temnota dokáže byť zdrvujúca. Bez predsudkov a so všetkou láskou dokážete zhromaždiť a poslať svoju najvyššiu energiu tým, ktorí sa dopúšťajú kriminálnych činov. Ak to môžete urobiť, bude to jedným z najväčších činov, ktoré menia svet.


Vzostup je individuálnym zážitkom, ale zároveň aj Vesmírnym a naozaj každá duša sa ho chce zúčastniť. Niektoré ale ešte nedokážu reagovať na lásku, ktorá k nim prúdi. Sú sťahovaní dole záťažou, ktorú si nesú so sebou a netušia, ako by sa jej mohli zbaviť. Vy, ktorí ste to už zvládli, im môžete pomôcť tým, že im pôjdete príkladom. Nepridávajte im starosti tým, že ich budete obklopovať negativitou, pretože to je to, čo normálne zažívajú a ťahá ich to dole. Buďte láskaví a milí a všímajte si božskú iskru v každom, pretože tá je nezničiteľná a zostane to tak navždy. Každá duša má stále svojich Sprievodcov a Anjelov, ktorí s ňou cestujú cez životy a trpezlivo pracujú a s bezpodmienečnou láskou obracajú ich tváre ku Svetlu. Keď sa nad tým zamyslíte prídete na to, že to nemôže byť inak.


Ak túžite po zmenách na Zemi a vaše túžby vyslovujete s Univerzálnou Láskou, majú oveľa viac sily, takže nevyhnutne dosiahnu úspech. Takto ste už dosiahli veľa od konca minulého storočia a vaša vôľa a odhodlanie dávajú vašej láske dodatočnú silu. Každý deň sa energie stávajú mocnejšími a to zaručuje koniec Iluminátov. Oni neladia s rastom kolektívneho vedomia ľudí a je celkom jasné, že výsledkom nebude nič menšie než úplné víťazstvo, ktoré navráti ľuďom ich práva, slobodu a pokoj. Môže to byť chaotické, ale vo všetkom tom zmätku sa jasne ukáže cesta dopredu a my z Galaktickej federácie a mnohé ďalšie vyššie skupiny a koncily vám pomáhame a posúvame veci k víťaznému koncu. Budúcnosť môže byť známa, ale stále sa musí prejaviť cez vás a váš zámer určujúci, akým spôsobom nastane.


Darí sa vám vynikajúco a váš úspech rýchlo vytvára podmienky, ktoré nám umožnia prísť. To, čo je nevyhnutné na to, aby sme mohli prísť, opäť leží na vašich pleciach, ale my vám neustále intenzívne pomáhame. Sme nadšení z toho, že sa spájate a potešení, že ste dosiahli stav, z ktorého môžete opustiť dualitu. Ste naozaj mimoriadne a mocné Bytosti, aj keď tento fakt ešte celkom neviete prijať. Príliš dlho vás temní udržiavali v presvedčení, že je vaša existencia závislá na nich, ale vy už viete, že máte moc vytvárať si svoju vlastnú budúcnosť. Používajte ju múdro a získajte pomocou nej všetky výhody, ktoré sa dajú a nič viac od vás nikto nemôže žiadať.


Už sme vás na to upozorňovali skôr, ale opäť vám pripomíname, že musíte nechať každú dušu rozhodovať za seba o tom, ako bude vyzerať jej budúcnosť. Vieme, že sa mnohí z vás obávajú o osud vašich blízkych, ale buďte vďační za to, že prišli spoločne s vami vytvoriť spojenia lásky. Tie vás bez pochybností znova privedú k sebe pri nejakých príležitostiach v budúcnosti, pretože ich nie je možné pretrhnúť. Každá skúsenosť má svoj dôvod, ale vy ešte neviete aký. Pravdepodobne ste jednou z previazaných skupín, ktoré sa často inkarnujú spoločne a tak sa to bude diať aj v budúcnosti. Najlepšie pomôžete ostatným tak, že im ponecháte úplnú slobodu výberu, pretože to je privilégiom každej duše.


V posledných mesiacoch sme splnili svoj sľub o tom, že budú naše lode viac viditeľné na vašej oblohe. Je zrejmé, že sa to nemôže diať oveľa skôr, ako príde odhalenie a my vidíme prichádzajúcu príležitosť a naši spojenci robia všetko preto, aby sme ju mohli využiť. Teraz vieme, že naša prítomnosť bude prijatá pozitívne a tí, ktorí nás odmietajú, budú čeliť faktom, ktoré nemôžu ignorovať. Počas celej vašej histórie sme sa od vás nevzdialili a dôkazy toho sú tu, ak máte o ne záujem. Preukázateľné sú napríklad budovy, ktoré stále existujú, ako dôkazy našej pomoci. To všetko bude súčasťou vedomostí, ktoré získate, aby ste sa dozvedeli pravdu.


Dlhú dobu existuje plán na postupné informovanie vás o o vašich skutočných predkoch a tieto informácie vám pomôžu stať sa Galaktickými Bytosťami. Bude to váš návrat do vášho skutočného domova, pretože súčasná Zem slúžila iba ako planéta pre vaše 3D skúsenosti. Avšak, keď vzostúpite spolu s Matkou Zemou, toto všetko zostane za vami a vy si budete užívať krásu a zázraky vyšších dimenzií. S našou pomocou sa stanete aj tvorcami všetkého, čo potrebujete a sprístupníme vám aj naše pokročilé technológie. Keďže vzostúpite a nižšie vibrácie nedokážu existovať na rovnakej úrovni vieme, že ich budete používať iba na správne účely.


Dosahujete plnoletosť a tak bude s vami zaobchádzané. Pozveme vás zdieľať s nami naše vedomosti, pretože my si nič neponechávame pre osobné využitie. Náš životný postoj a prístup pochádzajú z úrovne, kde sme dosiahli schopnosť zaobchádzať so všetkými dušami s Bezpodmienečnou Láskou. Absolútna dokonalosť je pre tie duše, ktoré sa vrátili do Zdroja, ale aj tak budete mať málo príležitostí na to, aby ste si vytvorili karmu. Uvedomte si, že Vesmírne Zákony stále fungujú a pokrývajú to, čo by ste vy mohli nazvať ako omyly spravodlivosti, kedy nie je žiaden úmysel porušovať ich.


Ja som SaLuSa zo Síria a žehnám vám všetkým v mene Stvoriteľa.


Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.Website: Tree of the Golden Light  
Preložila: Danuša - www.vzostup.sk
The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on