V skutočnosti sme tím, či si to uvedomujete alebo nie a naše spojenie sa upevní.

štvrtok 24. januára 2013

04.01.2013

SaLuSa, 4. januara 2013Počas mnohých životov v cykle duality ste sa stretávali s obrovskými výzvami, výsledkom čoho ste o to viac vzrástli na spirituálnej úrovni. Dualita teraz tak ako ste ju poznali nad Vami stráca moc, pretože sa sťahuje do ústrania. Ale ako zápasíte s jej vplyvom na seba a čistíte sa od prepojení na nižšie energie, čelíte silnej výzve. Vieme, že je ťažké sa zbaviť postojov, ideí a presvedčení založených na tom, v čo ste boli vychovaní veriť. Avšak v sebe máte všetky vedomosti a tam by ste mali hľadať pravdu a neváhať posunúť sa k novému chápaniu, ak máte nejaké pochybnosti. V minulosti bolo jednoduché odsudzovať, pretože tak ľudia reagovali, ale teraz sa chcete posunúť do novej pozície, kde namiesto toho vidíte všetky duše ako súčasť Jedného.

Rozdeľovanie bolo hrou Temných ktorú hrali preto, aby Vás štvali proti sebe, ale teraz môžete odmietnuť ďalej žiť ich klamstvá o tom, že ste všetci odlišní. Zabudnite na fyzické rozdiely, zvyky a náboženské vyznania, pretože za tým všetkým sú nádherné duše Svetla, presne také ako Vy. V uvedomovaní si Jednoty všetkého zastávate miesto po boku tých, čo sú pripravení posunúť sa ďalej po ceste Vzostupu. Teraz viete, že Vaše hľadanie dokonalosti nikdy nekončí, až pokým sa nevrátite k Zdroju Všetkého Čo Je. Ale svojim vlastným spôsobom ste uspeli v prekonaní všetkých pokusov, ktoré Vám bránili dostať sa k pravde. Uvedomili ste si, že vždy budete súčasťou Jedinej Pravdy, do ktorej je Váš príspevok rovnako dôležitý ako kohokoľvek iného, pretože bez Vás by bola neúplná.

Možno zanechávate za sebou nejaký nedokončený biznis, ale na tom už nezáleží, pretože rokom 2012 bol dokončený cyklus duality. Z karmického pohľadu ste sa s dôležitými záležitosťami už vysporiadali a keďže sa v takýchto časoch uplatňuje Zákon Milosti, všetko je ako by ste povedali „odpustené“. Naučili ste sa svoje lekcie, ktoré Vás pozdvihli a ukončili potrebu ďalších skúseností v dualite. Rok 2013 sa teda stáva rokom naplnenia, pretože založíte nové a viac zmysluplné spojenie so svojím Vyšším Ja. To znamená, že na rozdiel od minulosti môžete načrieť do fontány vedomostí, ktoré má Vaše Vyššie Ja a nebudete sa už viac musieť spoliehať na druhých, čo sa týka vedomostí alebo pochopenia.

Nepovedali sme Vám, že všetky vedomosti sú vo Vás? Verte v seba čo sa týka vedenia a budete intuitívne vedieť, či robíte správne rozhodnutia. Tento rok toho veľmi veľa získate tým, že budete akceptovať prílev vysokých energií, ktoré stále prichádzajú na Zem. Všetko sa ešte viac zrýchľuje a čas prestane mať takú dôležitosť ako predtým. Ďalšia časť Vášho Vzostupu bude s Matkou Zemou a s našou pomocou vytvoríte novú Zem, ktorá vyhovuje dušiam, ktoré exponenciálne rastú a stávajú sa plne vedomými Bytosťami. Potom sa budete môcť nazývať „Galaktickými Bytosťami“ a otvoria sa Vám dvere k ešte väčším možnostiam aké ste kedy zažili. Vaše tempo postupu je úplne na Vás a akonáhle urobíte svoje rozhodnutie, budete mať od nás dostatok pomoci.

Najdôležitejšou osobou na Zemi ste Vy, pretože ste to Vy kto rozhoduje o tom, kam Vás Vaša cesta zavedie. Vyberáte si z možností, ktoré sú pre Vás dostupné a preto sa staráme o to, aby ste vedeli ktoré to sú. Starať sa o seba samých a o svoje vlastné potreby neznamená, že ignorujete ostatných, pretože súčasťou práce Pracovníkov Svetla je tiež prikláňať sa k potrebám ostatných. Každá duša má teraz zodpovednosť pripraviť sa na príjem ešte väčšieho množstva Svetla tak, že ich úroveň vedomia bude stále expandovať. Bude Vás to pevne držať na ceste k vyššiemu pochopeniu a pomôže Vám to posunúť sa do vyššej dimenzie. Táto cesta je pred Vami a Váš pokrok je presne taký, aký Vám vyhovuje. Ako sme predtým povedali, ste nesmrteľní a máte celú večnosť, v ktorej sa môžete vyvíjať. Nie ste pod žiadnym tlakom postupovať inou rýchlosťou ako tou, ktorá Vám vyhovuje.

Urobili ste tú ťažkú prácu vyčistením väčšiny nižších energií, ktoré Vás priväzovali k dualite. Teraz môžete byť viac ambicióznejší a pozerať sa oveľa vyššie ako predtým. Snaha, ktorú ste vynaložili od začiatku milénia a najmä počas posledných rokov priniesla veľa úspechu. Nie je potrebné pociťovať, že ste nejako zlyhali iba preto, že Vzostup nesplnil Vaše očakávania. V skutočnosti je to opačne, pretože ste tak pozdvihli vibrácie, že prichádzajúce energie mohli byť prostredníctvom Vás ukotvené. To umiestnilo sieť na svoje miesto, ktorá je teraz schopná pozdvihnúť Vás ešte viac a „Láska“ preberá velenie, čo je Vašou zárukou, že teraz budete pokračovať ešte rýchlejšie a dostanete výhody Nového Veku. Tie mnohé meškania a mnohé obštrukcie, ktorými Temní zvykli zdržiavať postup už viac nemôžu pokračovať. Už nemajú silu alebo organizáciu aby tak mohli robiť a ich aktivity sú vnímané také aké sú v skutočnosti.

Žiadame Vás, aby ste pokračovali vo svojom živote s tým istým sústredením, ktoré ste mali predtým a myslite pozitívne, pretože všetko existuje „Teraz“ a čaká na Vás aby ste si zhmotnili presne to, po čom túžite. V rôznom čase ste dostali postačujúce detaily o tom čo môžete očakávať a keď prevládne nový systém, budete mať všetky možnosti profitovať so vstupu do Nového Veku. Súčasná doba neistoty bude len krátkodobá a čoskoro zaregistrujete a pocítite, že zmeny sa uskutočňujú. Čo by ste mali zaregistrovať je výsledok celkového pozdvihnutia na úrovniach vedomia, pretože to prinesie nový prístup a ochotu posunúť Vašu civilizáciu do Nového Veku plnou rýchlosťou. Akceptujte, že niektoré nepríjemnosti sú nevyhnutné, pretože rozsah zmien bude ďalekosiahly. Avšak my z Galaktickej Federácie sme ako vždy pripravení, vždy upravujúc naše plány podľa Vašich prichádzajúcich potrieb. Akonáhle začneme, bude urobený rýchly pokrok, ďaleko za tým čo ste schopní urobiť teraz Vy.

Som SaLuSa zo Síria a som potešený, že celková reakcia na Vzostup bola akceptujúca a chápete, že ste nič nestratili v procese Vzostupu. Všetko pokračuje ako bolo stanovené a Vaša nádherná budúcnosť je zabezpečená, čo priebežne zažijete. Naša láska je s Vami všade kamkoľvek idete a vždy bude. 


Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

11.01.2013
SaLuSa, 11. januara 2013


Prirodzene, niektorí ľudia si stále nie sú istí dôvodmi prečo bol 21. december takou relatívne pokojnou záležitosťou, ale zdôraznili by sme, že ako civilizácia ste urobili obrovský krok vpred. To čo je teraz dôležité je, aby ste pokračovali v sústredení sa na všetko čo chcete aby sa zhmotnilo a uvidíte, že sa to postupne bude diať. Teraz keď ste opustili nižšie energie, bude pre Vás jednoduchšie dosiahnuť výsledky, pretože už nebudete zdržiavaní alebo brzdení. Pokrok, ako ho my meriame je stupeň na ktorý môžete pozdvihnúť svoje vedomie a to nedosiahlo očakávanej alebo želanej úrovne pred dňom Vzostupu. Ak by bol Váš zámer silnejší, výsledok mohol byť úspešnejší, ale určite ste priniesli úspech oveľa bližšie ako predtým. Drahí, 21. 12. bol úspechom pre mnohých a buďte si istí, že každá duša prijala vyššie energie. To sú iba dobré správy, pretože to znamená, že vibrácie na Zemi sa pozdvihli a posunuli ste sa oveľa hlbšie do Nového Veku.

S ohľadom na všetky zmeny, ktoré sú potrebné na úplné ukončenie duality, sme spolu s našimi spojencami nikdy nepoľavili v úsilí o ich uskutočnenie. Následkom toho sa stále viac blížia k zhmotneniu. Ako určite viete, tieto zmeny musíme uskutočniť s Vaším súhlasom a nevnucovať Vám našu vôľu. Preto sme opatrní aby sme zabezpečili, že naši spojenci udržia všetko v rámci hraníc a v medziach Vášho právneho systému. Avšak máte zákony, ktoré neboli prijaté pre dobro ľudí alebo v Láske a Svetle. Týmto nebude dovolené aby zastavili postup a v každom prípade budú napokon odstránené, rovnako ako tie zákony, ktoré boli vytvorené na neoprávnené zatýkanie ľudí. V budúcnosti budú všetky zákony preverené a len tie ktoré sú férové a udržujú Vašu slobodu a suverenitu budú ponechané. To tiež znamená, že akákoľvek osoba neprávom odsúdená bude prepustená a vieme, že v takejto situácii sú mnohí.

Časom budú úrovne Vášho vedomia také, že kriminálne skutky budú veľmi vzdialené Vašim myšlienkam a napokon nebude existovať žiaden zločin a preto nebudú potrebné vôbec žiadne väznice. Malé priestupky budú posudzované vyššími Bytosťami, ktoré budú rozhodovať o tom či je potrebné niečo vykonať. Často to nebude potrebné, pretože v priznaní si chyby, bude odpoveď danej duši jasná. V súčasnosti máte 10 prikázaní, ktoré Vám dobre slúžili, avšak sú obchádzané a ignorované tými, ktorí sa starajú a slúžia len Sebe. Tieto duše nemôžu pokračovať touto cestou a zistia, že nie sú schopní pokročiť spolu s tými ktorí akceptujú Jednotu Všetkého Čo Je. Spečatia si svoj vlastný osud a zostanú v nižších vibráciách svojou vlastnou voľbou. Nebudú mať nikoho na koho by zvalili vinu za svoju situáciu, pretože boli často varovaní o potrebe zmeniť svoje spôsoby.

Ako čas plynie, začnete si stále viac a viac všímať, že všetky typy korupčných praktík sú vyšetrované a sprisahanci sú odhaľovaní. Je to dôsledok pozdvihnutia Vašich úrovní vedomia, ktoré si želajú návrat k čestnosti vo všetkých jednaniach a transakciách. Nebude existovať žiadne miesto na ukrytie, pretože sa fakty zverejnia ako súčasť čistenia, ktoré sa uskutočňuje. Všetko čo z nižších energií zostalo sa čistí, pretože sa pripravujete na predstavenie zmien, ktoré Vás zoberú do Nového Veku. Médiá sú vo väčšine stále v rukách tých, ktorí pravdu skrývajú, ale nemôžu iným médiám, akým je Internet, zabrániť v odhalení faktov.

Celkový proces uskutočnenia zmien nie je jednoduchý, pretože existuje veľa ľudí s majetkovým záujmom, ktorí im bránia. Avšak pokrok nemôže byť zastavený a stále sa toho deje veľa na posunutie záležitostí do bodu, kedy sa akcia môže začať. Momentálne sa nachádzate akoby v „úzkom hrdle“, pretože tak veľa aspektov zmien spolu smeruje k dokončeniu. Akonáhle sa to čo sa deje stane zrejmým, budú nasledovať celé série udalostí prichádzajúcich v rýchlom slede. Tým že ste nastúpili na novú cestu, nastanú v budúcnosti počas niekoľkých rokov v rôznom čase rôzne zmeny, predtým ako sa napokon stanete plne kvalifikovanými Galaktickými Bytosťami. Tieto budú tými najradostnejšími skúsenosťami, hlavne keď budete mimo akéhokoľvek zasahovania, ktoré momentálne pochádza z nižších dimenzií.

Odhalenie je veľmi dôležitým faktorom vo Vašom vývoji, takže nič nebude ponechané náhode čo sa toho týka. Z nášho pohľadu, existuje stále príliš veľa ľudí, ktorý majú v sebe určitú mieru strachu z predstavy nášho otvoreného príchodu na Zem. Preto hľadáme lepšie pokrytie našej prítomnosti Vašimi médiami ale musí to byť robené korektne a nie kvôli senzáciám. Neexistuje žiadna pochybnosť, že budeme musieť čoskoro napredovať pretože nemôžeme čakať do nekonečna. Takže si môžete byť istí, že my robíme všetko čo môžeme aby sme vytvorili správne pozadie pre to aby sa odhalenie mohlo uskutočniť. Bude to tou najdôležitejšou udalosťou a bude sa to oslavovať pre svoj historický význam.

Čas sa stále zrýchľuje a v tom procese o ňom pravdepodobne stratíte prehľad, pretože už Vášmu životu nebude dominovať tak ako predtým. To pôjde ruka v ruke so zábudlivosťou a tendenciou žitia v prítomnom okamihu. Privádza Vás to do bodu kedy zistíte, že život sa stáva jednoduchším tým, že idete s prúdom. Vieme, že niektorí ľudia nemôžu existovať bez toho aby si všetko plánovali, ale všetci sa prispôsobíte zmenám a zistíte, že život je príjemnejší keď ho beriete tak ako prichádza. Tomu pomôže aj to, že sa posúvate viac do Nového Veku a budete mať viac času pre seba a len málo, ak vôbec nejaké starosti. Skutočne ste nezažili aké to je byť skutočne slobodní, pretože ste boli uväznení na vlastnej planéte. Akceptovalo sa to ako normálne a to je dôvod prečo my z Galaktickej Federácie Svetla a ostatní sme strávili toľko času skúšaním zobudiť Vás do pravdy.

Drahí, či ste si to uvedomili alebo nie, posunuli ste sa oveľa viac dopredu na svojej ceste od začiatku tisícročia. To naplnilo našu vieru, že keď budete mať viac času, viac duší by zareagovalo na zvyšujúce sa úrovne Svetla prichádzajúce na Vašu Zem. Teraz sa skutočne každá duša posunula cez Vzostup a akceptovala do seba viac z vyšších energií. Budú ďalej zvyšované neprestajným tokom a udalosti ukazujúce hlavné zmeny k lepšiemu budú významnou pomocou. Zanechávame Vás s našou nekončiacou Láskou a požehnaním pre Vašu budúcnosť. 


Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

18.01.2013SaLuSa, 18. januara 2013


Nič nezastavilo Váš postup čo sa týka Vzostupu a všetko pokračuje prijateľným spôsobom. Niekde na Vašej ceste a nie je to veľmi ďaleko v budúcnosti, Vaša civilizácia plne vzostúpi ako bolo plánované. V tom čase už dosiahnete potrebného kritického množstva a nebude to závisieť od ničoho iného. Takže teraz je na Vás vytvoriť podmienky, za ktorých to môže byť dosiahnuté tým, že sa budete stále silno sústrediť na všetko po čom túžite. Nezabudnite na fakt, že stále vytvárate svoju budúcnosť a mnoho paralelných svetov. Buďte si istí tým čo chcete a sústreďte sa na všetko čo je čisté, prospešné a pre dobro všetkých. 

Po Vašom pozdvihnutí ste oveľa silnejší ako predtým a so zdolaním Temných iba málo toho zostalo čo Vám stojí v ceste k naplneniu všetkého k čomu ste boli vedení, aby ste očakávali. Svet ako ho poznáte je stále tým starým systémom a má toho len veľmi málo čo ponúknuť, teraz keď ste sa mu otočili chrbtom. Ste to však Vy čo privolávate zmeny a veľa sa toho už vykonalo na uskutočnenie série oznámení ktoré zabezpečia, že budete vedieť, že Nový Vek sa začal. Svet sa nachádza v chaose, ale plánované udalosti prinesú mierové riešenia a tam kde to bude potrebné ich podporíme. S určitosťou nemienime zmiznúť z dohľadu, pretože naša budúcnosť je s tou Vašou veľmi tesne spojená. 

My z Galaktickej Federácie Svetla sme ako vždy zaneprázdnení, pretože veľa záležitostí týkajúcich sa zmien sa uzatvára. To predstavuje spolupracu s našimi spojencami na zabezpečenie toho, že naše plány prinesú to čo potrebujeme. Naše lode úspešne zabránili nukleárnej vojne, ktorá hrozila v poslednom čase viac krát. Takéto úmysly nemajú žiadne miesto vo Vašom svete a sú zbraňou posledných zvyškov Iluminátov, ktorí boli odzbrojení. Časom všetky druhy zbraní zmiznú a bude vyhlásený úplný svetový mier. Mnohé druhy priemyslu prepojené s takýmito aktivitami budú musieť obrátiť svoju výrobu k viac užitočným a mierovým potrebám. Nie je potrebné sa obávať budúcej situácie na trhu práce, pretože ľudia nebudú trpieť v dôsledku zmien, nakoľko prosperita sa o ich potreby postará. 

Budete vyvedení z chudoby a nedostatku a stanete sa súčasťou spoločnosti, ktorá sa delí o hojnosť a uspokojuje potreby všetkých. Jednoducho sa prispôsobte a vedzte, že Vaša frustrácia a sklamania rýchlo zapadnú do zabudnutia. Už ste tak ďaleko na ceste k plnému Vzostupu, že je absolútne isté, že to bude doposiaľ Vašou najväčšou skúsenosťou. Potom tiež môžete považovať Vašu misiu pre Matku Zem a dualitu za uzavretú a vrátiť sa na Vašu domovskú planétu. Bude to Vaša voľba, ktorá rozhodne o Vašej budúcnosti a mnohí budú pokračovať na ceste spolu s Matkou Zemou. Čistenie Zeme začína naberať obrátky a my sme teraz v tomto ohľade aktívni.

Určite nás začnete viac pozorovať na Vašej oblohe, pretože ako budú hrozby namierené proti nám eliminované, bude pre nás bezpečnejšie sa ukázať. Chceme aby ste vôbec nepochybovali o našej prítomnosti a potom sa zvýši aj možnosť uskutočnenia Prvého Kontaktu. Samozrejme sa to stane v súlade so správnym protokolom, ktorí uznávajú vodcovia Vašich rôznych krajín. Toto je záležitosťou na ktorú nechceme tlačiť, ale je našou veľkou túžbou aby sa to príliš neodkladalo. Spolu toho musíme veľa urobiť a už poznáme tých, ktorí sú vhodnými spojencami aby sa zúčastnili na zmenách. Z tohoto dôvodu niektorí z Vás už navštívili naše lode niekoľkokrát, ale vymazali sme Vaše spomienky z dôvodu prehnaných reakcií z Vašej strany. Ak máte iné pozemské zodpovednosti, nechceme aby ste boli zmätení a ignorovali ich. Na takéto veci bude čoskoro dostatok času.

Máme spoločnú víziu budúcnosti, kedy Vaša civilizácia bude spolu s nami existovať v Jednote. Kedy Vaše pochopenie života a jeho skutočného účelu povedie k odstráneniu bariér, ktoré Vás od seba oddeľovali. Už teraz vidíme ako sa začínate v druhých vidieť a uvedomujete si, že vo svojej podstate máte všetci rovnaké túžby po mieri a šťastí. Môžete si vychutnávať rozdiely vo svojich životných štýloch a v umení vidíte skutočné vyjadrenie vnútra osoby. Zabudnite na farbu alebo rasu, politiku alebo náboženstvo, pretože časom žiadna z týchto prekážok nebude stáť v ceste veľkého spojenia. Ľahkosť moderného cestovania a komunikácie Vás už k sebe priblížila. Pre tých čo veria pravde o reinkarnácií je oveľa jednoduchšie akceptovať to o čom sme hovorili. Viete, že každý z Vás žil životy v mnohých kultúrach a mnohých krajinách ako súčasť svojho evolučného vývoja. 

Uvedomte si, že dualita je skutočne na konci a že ste v nej dobrovoľne chceli získať skúsenosti a oprávnene môže byť vnímaná ako experiment. Nikdy nebola Vašou skutočnou realitou, ale niektorí ľudia si na ňu tak zvykli, že sa jej nechcú vzdať. To čo je známe sa vždy bude zdať pohodlné, ale dualita a 3. dimenzia poslúžili svojmu účelu a teraz sa rozpadajú. Avšak je pravdou, že tým čo si želajú zostať v podobnej existencii, bude ich želanie splnené.  Boh Vám dal slobodnú vôľu a nevezme Vám ju. Iba Vy sa jej vzdáte ako budete postupovať cez vyššie dimenzie a stanete sa čistou Bytosťou Svetla. Potom sa stanete Jedným so Všetkým Čo Je a budete slúžiť Božej vôli. 

V súčastnosti ste len malou časťou Vášho skutočného ja a pochopiteľne si nedokážete predstaviť aká nádherné a mocné duše ste. Váš potenciál je neobmedzený a prvým krokom k tomuto poznaniu je Vzostup a Váš návrat k plnému vedomiu. Myslite vo veľkom ako postupujete týmto rokom a vedzte, že bude skutočne pamätným a vzrušujúcim. Ako by ste mohli povedať, stanete sa „plnoletými“ a minulosť rýchlo zapadne do zabudnutia a nebude mať na Vás žiaden vplyv. Takže nechajte to odísť a pomáhajte svojou energiou zhmotniť zmeny. Buďte inkarnáciou lásky a odpusťte všetkým, ktorí vstúpili do Vášho života s temnotou a rozdávajte svoju lásku. Je to jediný spôsob ako sa môžete uvoľniť z minulosti a plne vstúpiť do Svetla. 

Som SaLuSa zo Síria a som veľmi potešený Vaším zámerom posunúť sa vpred a nemíňať svoje energie na to, čo sa teraz stalo súčasťou histórie. Budúcnosť patrí Vám, takže sa uistite aby bola takou, akú si skutočne želáte.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

piatok 14. decembra 2012

SaLuSa, 14. decembra 2012


SaLuSa, 14. decembra 2012

Ako dni plynú, 12.12. bol perfektným úspechom, ako inak to mohlo byť keďže je to mimo vplyvu alebo rušenia kohokoľvek na Zemi. Vyššie sily zabezpečili, že ste pripravení na Váš Vzostup s Matkou Zemou. Teraz odpočítavate dni do 21.12., ktorý bude tým najvýznamnejším časom, ktorý pre Vás bude tým najväčším zážitkom nielen tohoto života, ale v skutočnosti mnohých životov. Prostredníctvom Vzostupu zistíte, kde Vás Vaše tvorivé sily umiestnili. Budúcnosť je Vaša a zvlášť v tomto živote ste sa prepracovávali k ideálnej úrovni, ktorá je zhodná so stavom Vášho vedomia. Všetci skončíte presne tam, kde Vám to najviac vyhovuje aby ste pokračovali so svojimi skúsenosťami. Pracovníci Svetla sa samozrejme nájdu v spoločnosti svojho druhu v najpozdvihujúcejších vibráciách.

Existujú niektoré nádherné súcitiace a láskavé duše, ktoré nevedia nič o Vzostupe a tie sa tiež pridajú k Pracovníkom Svetla. Keď sa zmeny uvedú do chodu bude veľa práce pre tých, ktorí sú osvietení a želajú si slúžiť druhým. Po určitý čas budú potreby ako napríklad liečenie zabezpečované rôznymi spôsobmi, až pokým nebudete mať prístup k lokálnym centrám s modernými liečiacimi zariadeniami. Môžu nastať niektoré problémy, pokým nebude Vaša spoločnosť plne integrovaná do nového spôsobu života. Boli ste vychovávaní vo Vesmírnom Veku a preto sa na to samozrejme veľmi rýchlo adaptujete. Nové technológie v krátkom čase prekonajú skoro všetky Vaše problémy a my súrime našich Pozemských spojencov, aby urýchlili prezentáciu zariadení na voľnú energiu.

Všeobecné podmienky na Zemi sa zhoršujú kvôli poveternostným zmenám a tak isto aj kvôli vplyvom na trhy, ktoré sú manipulované pre zisk. Či už sa manipulácie týkajú jedla, alebo peňazí, špekulanti pokračujú v prinášaní utrpenia do sveta, ktorý je už aj tak nepokojný. Avšak tieto podmienky nebudú trvať veľmi dlho a nebude im dovolené sa opakovať. Veľké firmy a špeciálne banky budú úplne preorganizované tak, aby bolo zabezpečené, že znovu nenastane kolaps ktorý ste nedávno zažili. To vyústi do čestného obchodovania a ukončí to nekalé praktiky. Ako sme Vám mnoho krát povedali, bohatstvo bude tiež prerozdelené a už sme začali získavať späť skryté zásoby drahých kovov. Pridajte k tomu Svetový Trustový Fond St. Germaina a budete mať dosť na to, aby ste zabezpečili, že všetci budú nad úrovňou chudoby, ktorú teraz mnohí zažívajú.

Peniaze a cennosti získané čestne zostanú vo vlastníctve právoplatných vlastníkov. Avšak čokoľvek ostatné získané nečestne bude znovu rozdelené. Jednou zo súčastí Vašich budúcich životov bude vytratenie sa kriminality, pretože takéto myšlienky nevstúpia do myslí tých čo vzostúpili. Úrovne vedomia budú také vysoké, že čestnosť vo všetkých jednaniach bude môcť byť považovaná za samozrejmosť. A je tu ešte fakt, že ľudia ktorí majú svoje potreby uspokojené sú šťastní a v Jednote so všetkými ostatnými. Áno Drahí, tak veľa sa toho čoskoro zmení, takže sa nemáte čoho obávať, ale prosím buďte trpezliví, kým sa veci urovnajú. Neviďte našu doterajšiu neprítomnosť ako náš zámerný čin, pretože my by sme už radi pred určitým časom otvorene prišli. Avšak čo dosahujete svojim vlastným snažením sa dá pripísať Vášmu zámeru uvoľniť cestu k Vzostupu. Samozrejme, že sme pomohli zastaviť zasahovanie, ktoré by Vám vážne bránilo vo Vašej práci.

Mier príde na Zem čoskoro, ale nebude to predčasne, pretože bol Vaším lídrom ponúknutý pred mnohými, mnohými rokmi, ale bol odmietnutý. Teraz k Vám prichádza ako trvalý mier, ktorý nie je závislý na krajinách podpisujúcich dohody. Je to Boží mier a Láska, ktorú ste získali pozdvihnutím sa nad nižšie vibrácie a kvôli týmto dušiam Lásky môžete byť prítomní vo vyšších dimenziách. Samozrejme nie je to preto žeby Boh nemiloval všetky duše, pretože oni budú pokračovať svoje životy na úrovni, ktorá je najlepšia pre nich a pre ich spirituálny vývoj. Božia Bezpodmienečná Láska je vždy s Vami a je dávaná bez akéhokoľvek súdenia.

Zákonné odstránenie tých, čo patria medzi Temných je na dosah a udeje sa to keď budú odstránení z cesty. Sú špeciálne dôvody prečo o tom nemáte veľa informácií, pretože sa to deje tak, aby sa zabránilo neželanému kriku a publicite. Najlepšie je, aby boli presné detaily toho čo robíme udržované v tajnosti, ale veľmi skoro sa dozviete čo sa dialo. Skutočne chceme aby ste vedeli o našich zámeroch a čoskoro nastane čas, kedy Vás budeme pravidelne informovať. Bude to spojené s odhalením, ktoré by sme chceli masovo rozšíriť. V skutočnosti je dosť náročné dosiahnuť stav, kedy sa všetky krajiny dohodnú na odhalení. Chceli by sme začať teraz, pretože už to nemôže byť oveľa dlhšie zdržiavané, ale bude to nasledovať po ostatných zmenách, ktoré teraz majú prioritu, ako sú napríklad tie vládneho charakteru.

Vaša Zem teraz vyzerá nádherne, pretože spoločne so Svetlom a láskou vytvorenou Pracovníkmi Svetla je tu ešte aj dodatočné Svetlo Vianočného času, ktoré prináša to najlepšie z mnohých ľudí. Je to čas, kedy sa na starých alebo chýbajúcich priateľov myslí s láskou, spoločne s tými, ktorí možno vôbec nemajú príbuzných. To je Láska v akcii, kedy mnohí pociťujú starostlivosť a súcit voči chudobným, ktorí sú často bez domova a bez podpory. V budúcnosti nebudú takéto situácie existovať, bude to celkom nemožné s takým množstvom Svetla a Lásky, ktorá bude existovať. Nebo je skutočným miestom tak ako si ho predstavujete a v skutočnosti pravdepodobne zistíte, že je oveľa úžasnejšie a nádhernejšie ako ste si kedy mohli myslieť.

Akonáhle začneme uskutočňovať zmeny nastane takmer nepretržitá aktivita, ale buďte si istí, že budete plne informovaní o tom čo sa deje. Rok 2013 sľubuje byť tým najaktívnejším rokom a tak isto bude takým aj pre mnohých z Vás. Inkarnovali ste sa s myšlienkou na Vzostup a vedeli ste, že ste sa ho mohli zúčastniť. Niektorí z Vás majú schopnosti, ktoré sú pre nás užitočné a dozviete sa keď budeme pripravení Vás použiť. Existuje množstvo spôsobov ako to môže byť vykonané a niektorí z Vás budú prvými návštevníkmi našich lodí.

Som SaLuSa zo Síria a milujem Vás za Vašu oddanosť svojej práci, ktorou prispievate k tomu, že všetko je pripravené na Vzostup.

Ďakujem SaLuSa. 

Mike Quinsey.


 
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All

streda 12. decembra 2012

SaLuSa, 12. decembra 2012


SaLuSa, 12. decembra 2012

Ten najväčší deň vo Vašom živote prišiel a je to ukončenie celej série životov, čo Vám veľmi skoro umožní opustiť cyklus duality. Vyústi to do času na ktorý ste čakali, ktorý predstaví Zlatý Vek a pozdvihne Vás do vyšších dimenzií šťastia a radosti. Problémy a starosti ktoré máte budú čoskoro odložené bokom a mnohí budú rýchlo zapojení do pozdvihovania Matky Zeme. Ďalších pár dní budete zisťovať aké s tým mali druhí ľudia skúsenosti a budete ich porovnávať s tými Vašimi a natrafíte na zmiešané reakcie. Tí zo Svetla jednoznačne zistia, že prijali energiu a tá vytvorí vo vnútri novú úroveň.

Nikto nedokáže zabrániť novým energiám aby ho nejako ovplyvnili, ale nie všetci to budú registrovať. Vaša civilizácia už nebude nikdy rovnaká aká bola v dualite, ale to bude požehnaním. Zistíte, že vykonané činy budú mať teraz viac zmysluplného významu a zámeru. Naplnia túžbu posunúť sa ďalej a obnoviť spoločnosť, ktorá je založená na láske. Stane sa to preto, lebo sila stvorenia je teraz s Vami oveľa silnejšia ako kedykoľvek predtým. Tí zo Svetla teraz preberajú iniciatívu a oni určia ako zmeníte a odstránite tých, ktorí stoja v ceste Vášmu skutočnému pokroku. Čo bolo zadržiavané musí byť sprístupnené pre dobro všetkých, nie len malej hŕstky.

S vyššími vibráciami na Zemi je tiež ľahšie pre Vašich Galaktických priateľov objaviť sa medzi Vami, pretože si nemusia znížiť svoju frekvenciu o toľko ako predtým, keď ste boli tak nízko. Pochopte, že aj keď ste zvyknutí na existenciu vo Vašich vlastných vibráciách, tie sú extrémne nepríjemné pre Bytosti ako sme my. Avšak to bude čoskoro súčasťou minulosti, keď zaujmete svoje miesto v piatej dimenzii. Rýchlo sa prispôsobíte na nový spôsob života, ktorý začne keď zavediete zmeny, ktoré Vás odrazia do budúcnosti. Máte toho veľa čo doháňať a my sme pripravení okamžite začať.

Ako sme nedávno spomínali, nechajte minulosť tak, pretože bude mať len malý alebo žiadny vplyv na Vašu budúcnosť. Začínate odznova a dokonca aj Vaša karma bude vyčistená, takže sústreďte sa na to čo prichádza. Je toho veľa čo bude pre Vás prínosom, čo odstráni potrebu tráviť Váš čas neproduktívnymi úlohami. Budete mať viac slobody ako si viete predstaviť, čo Vám umožní mať dostatok času aby ste mohli nasledovať túžby svojho srdca. Nielen že budete mať čas na svoje koníčky, ale ak budete potrebovať pomoc expertov, budete môcť zavolať uznávaných majstrov z ktoréhokoľvek obdobia v minulosti. Avšak môžno budete chcieť začať s novými záujmami, takže príďte s nami na paluby našich lodí a nebudete si vedieť vybrať.

Máte menej ako dva týždne do Vášho finále kedy vzostúpite s Matkou Zemou. Počas tohoto obdobia očakávame, že sa prebudia ďalší ľudia a môže ich to posunúť vpred. Určite tí z Vás, ktorí ste si vedomí toho, že Vaše vedomie bolo pozdvihnuté 12. 12. nebudú mať žiadnych pochýb, že ste pripravení na Vzostup. Cítime, že ešte stále nie je úplne jasné, že 21 december je veľmi zvláštnou udalosťou, pretože je unikátny a v minulosti sa nič také neodohralo. Aj keď jednotlivci boli vždy schopní vzostúpiť, toto bude vôbec prvý pokus o takýto masový vzostup. Samozrejme to bude úspešné, pretože je to v rukách mocných Bytostí, ktoré vykonávajú Božiu Vôľu.

Aj keď by sa mohlo zdať, že bol stratený čas kvôli odkladom a obštrukciám voči našim plánom, napriek tomu sme boli veľmi aktívny. Tieto plány dokážeme rýchlo zmeniť, ako sme spravili už veľa krát a teraz očakávame, že budeme mať veľmi naplnený časový harmonogram na vykonanie našich úloh. Medzitým sme na Vás neustále dávali pozor a zabraňovali sme nepokojným oblastiam aby sa vymkli spod kontroly. Čoskoro budú všetky násilnosti ukončené a bude to môcť byť vynútené. Nakoniec budete mať úplnú kontrolu nad všetkými pozemskými záležitosťami, ale my nebudeme nikdy ďaleko. Naše Galaktické Flotily sú také veľké, že môžeme nechať niekoľko lodí vo Vašej Slnečnej Sústave aby mohli byť privolané ak budú potrebné. Už máme základne na Zemi a tieto tam ostanú na Vašu ochranu.

Pamätajte, že proces Vzostupu sa odohrával po celé veky a bude pokračovať ešte dlhý, dlhý čas. Takže si vychutnajte tento moment Vašej cesty a uistite sa, že 21 decembra budete pripravení siahnuť po zlatej príležitosti vzostúpiť s Matkou Zemou. S koncom slnečného cyklu sa začne kozmický cyklus a znova sa vydávate na ďalšiu vzrušujúcu cestu. Tento krát nebude plná obťažovania, zasahovania, ani negatívnych skúseností a prinesie Vám radosť a uspokojenie. Zo spirituálneho hľadiska bude pokrok pomalý, ale nikdy sa neprestanete učiť ani posúvať hore. Bude Vašou voľbou ako rýchlo budete pokračovať vo Vašom spirituálnom raste a vždy to budete mať na mysli a budete sa rozhodovať čo spravíte.

Existujú rôzne interpretácie pre obdobie od 12.12. do 21.12., takže nasledujte svoju intuíciu v tom čo cítite, že je najlepším prístupom v tom čase. Určite si budete musieť zachovať pokojné a mierumilovné reakcie na všetko, aby ste si zabezpečili vnútornú rovnováhu. Takýmto spôsobom príjmete maximum Svetla, ktoré Vaše telo dokáže absorbovať pre Vaše väčšie dobro. Môžu sa vo Vás striedať zvláštne pocity neistoty a môžete sa cítiť nepokojný, ale nechajte to jednoducho plynúť, rýchlo to prestane. Samozrejme nie všetci ľudia budú mať rovnaké skúsenosti, ale v každom prípade budú symptómy krátkodobé. Jedzte zdravé jedlá a čím viac budú čerstvé a „živé“, tým lepšie a čo je najdôležitejšie, pite veľa čistej vody.

Som SaLuSa zo Síria a cítim sa potešený pre Vás všetkých, že ste nakoniec dosiahli magických dátumov na ktoré ste dlho čakali. Vieme, že nebudete sklamaní a to čo bude nasledovať nám konečne umožní stretnúť sa s Vami. Po tom ako sa vysporiadame s veľkým množstvom priorít, ktoré sa nachádzajú na Vašom svete budeme môcť začať hľadať príležitosti na to, aby sme Vás privítali na palubách našich lodí. Môžete si byť istí, že všetko príde v správnom čase.

Ďakujem SaLuSa. 

Mike Quinsey.


 
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaThank You to All